There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 4th of December 2023

Supplies - 661260-2022

28/11/2022    S229

Lithuania-Vilnius: Natural gas

2022/S 229-661260

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
National registration number: 303200016
Postal address: Laisvės pr. 10
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-04215
Country: Lithuania
Contact person: Vida Zaikauskienė
E-mail: vida.zaikauskiene@ignitis.lt
Telephone: +370 69802582
Internet address(es):
Main address: http://www.ignitisgrupe.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/40209
I.6)Main activity
Other activity: Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

(2022-ESO-1194) Gamtinių dujų tiekimas su dujų kiekio balansavimu

Reference number: (2022-ESO-1194)
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

(2022-ESO-1194) Gamtinių dujų tiekimas su dujų kiekio balansavimu

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 35 532 744.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79990000 Miscellaneous business-related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

1. Maksimalus Prekių kiekis nurodytas Techninės specifikacijos 3 dalyje. Sutarties galiojimo laikotarpiu Gamtinių dujų tiekimo kiekis metų eigoje suderintu grafiku gali kisti pagal esamą Pirkėjo poreikį, tačiau negali viršyti Techninėje specifikacijoje nurodyto maksimalaus Prekių kiekio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio.

2. Pradinė Prekių kaina yra preliminari ir apskaičiuota sudauginus maksimalų Prekių kiekį iš Prekių įkainio pastoviosios dalies ir pridėjus Sutarties sudarymo dieną galiojančios maksimalaus prekių kiekio įkainio kintančiosios dalies sumą.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Žaliasis kriterijus / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 162-462282
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 12400/322005
Title:

(2022-ESO-1194) Gamtinių dujų tiekimas su dujų kiekio balansavimu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/11/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: UAB „Achema Gas Trade“
National registration number: 304580888
Postal address: Jonlaukio g.1, Ruklos sen.
Town: Jonavos r. sav.
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-55296
Country: Lithuania
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 35 532 744.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus m. apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dalyvis, norėdamas iki Sutarties (ar Preliminarios sutarties) sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją:

1. per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo Pirkėjo pranešimo

raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo

siunčiamas elektroninėmis priemonėmis - per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dalyviams

dienos;

2. per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie

Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Dalyvius

apie Pirkėjo priimtus sprendimus.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2022