Építési beruházás - 66214-2020

11/02/2020    S29

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2020/S 029-066214

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bőszin Gyula
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025732
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keleti pu - Kőbánya felső közötti 3. vágány

Hivatkozási szám: EKR000836102019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

Tárgya:

„Keleti pu - Kőbánya felső közötti 3. vágány vasúti pálya, biztosítóberendezés, műtárgy, magasépítés, villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák elvégzése”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 488 679 852.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Keleti pu - Kőbánya felső vasúti vonalszakasz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jogerős építési engedély alapján Keleti pu - Kőbánya felső közötti 3. vágány vasúti pálya, biztosítóberendezés, műtárgy, magasépítés, villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák elvégzése, a szükséges kiviteli tervek készítésével együtt.

Műszaki mennyiségek:

Bontási munkák:

— vágánybontás: 3500 vm

— kitérőbontás: 15 csoport

Vágányépítés:

— új 54 rendszerű: 2400 vm

— használt 48 rendszerű: 650 vm

Kitérő beépítés: 10 csoport: 7 csoport Keleti pu állomáson, 3 csoport nyílt vonalon

Peron építés: 1 db sk+55 peron építése 250 m hosszban

Műtárgyépítés:

— 1 db alsópályás acélhíd felszerkezetének cseréje

— 3 db vasúti híd felújítása

Biztosítóberendezési és távközlési munkák:

— Belsőtéri berendezések létesítése és szerelése: 9 csoport

— Áramellátó berendezések létesítése: 3 db

— Önműködő térközbiztosító-berendezés létesítése: 8 db

— Jelzőhíd telepítése, szerelése, 10 db fényjelzővel: 1 csoport

— 75 Hz-es sínáramkörökkel foglaltságellenőrzés és jelfeladás

— D 70 (jelfogó-függéses, egy központos, tolató-vágányutas) és VES típusú biztosítóberendezés átalakítása

— áramátalakító berendezés építése

— vonalkábel: 3000 m

25 kV feszültségű váltakozó áramú felsővezeték építési munkák:

— Acéloszlop bontása: 83 db

— Hosszlánc bontása: 2990 m

— Acéloszlop állítása: 67 db

— Hosszlánc építése: 4260 m

Térvilágítás kiépítése: 1260 m hosszan

Magasépítés:

— Bontás 3 db, 470 lgm3

— Új épület 1 db, 137 m2

Zajvédelem:

— Zajárnyékoló fal: 745 m2

— Passzív zajvédelem: cca. 45 db nyílászáró csere 3 szinten, 75 m hosszban

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, amely mennyiségek tájékoztató jellegűek, a kiviteli tervezés során módosulhatnak.

Vágányzári feltételeket MÁV Zrt.-vel kell egyeztetni a kiviteli tervezés során. A munkák ütemezését és a munkafázisok részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok 3. kötet 1.7. és 1.8.29.3, valamint az 5. kötet a „Tervek, dokumentumok” „Organizáció” tervcsomagja tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)B pontjában meghatározott 18 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)C pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)D pontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

CEF és/vagy hazai forrás és/vagy IKOP; 2015-HU-TM-0158-M

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 152-373957
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keleti pu - Kőbánya felső közötti 3. vágány

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37536530
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@r-kord.hu
Telefon: +36 23232733
Fax: +36 23232102
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 339 519 220.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 488 679 852.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

— SDD Konzorcium: DÖMPER Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.; adószám: 10229105-2-11); S u b t e r r a - Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris u. 5.; adószám: 24824040-2-08); Pannon-Doprastav Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.; adószám: 24657998-2-43),

— R - KORD Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 65.; adószám: 11454599-2-07),

— STRABAG Vasútépítő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D.épület); adószám: 24154505-4-43).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/02/2020