TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 66226-2018

13/02/2018    S30    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Gdynia: Rohrleitungen, Rohrleitungssysteme, Leitungen, Ummantelungen, Verrohrungen und zugehörige Artikel

2018/S 030-066226

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 025-054954)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 14
Gdynia
81-213
Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Nosowska-Wichert
Telefon: +48 586273818
E-Mail: e.nosowska@opecgdy.com.pl
Fax: +48 586631666
NUTS-Code: PL633

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.opecgdy.com.pl/

Adresse des Beschafferprofils: https://opecgdy.com.pl/zamowienia-publiczne/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa elementów systemu rur preizolowanych

Referenznummer der Bekanntmachung: EZP/122/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44160000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy elementów systemu rur preizolowanych.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykaz obejmuje także poszczególne współczynniki wag, na podstawie których wyliczona zostanie punktacja oferty.

3. Ilości określone w tabeli w załączniku nr 1 do SIWZ są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy z uwzględnieniem zapisów pkt 18 SIWZ.

4. Wymagania techniczne dla materiałów i elementów systemu rur preizolowanych zawarte zostały w załączniku nr 2 do siwz.

5. Realizacja dostaw będących przedmiotem zamówienia nastąpi sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i poprzedzona zostanie przesłaniem pisemnego zamówienia przekazanym na pocztę elektroniczną Wykonawcy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/02/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 025-054954

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.13
Anstatt:

Numer identyfikacyjny projektu: 01.06.02-00-0026/16

muss es heißen:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.05.00-00-0035/16

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: