Supplies - 66232-2021

09/02/2021    S27

România-Craiova: Echipamente de protecţie

2021/S 027-066232

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Județean Dolj
Număr naţional de înregistrare: 4417150
Adresă: Calea Unirii nr. 19
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200585
Țară: România
Persoană de contact: Cristian Ungureanu
E-mail: achizitiicjd@cjdolj.ro
Telefon: +40 251408200
Fax: +40 251408230
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjdolj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100112858
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente de protecție: lot 2 – mănuși de protecție, lot 3 – viziere, lot 4 – ochelari de protecție, lot 5 – combinezon, halat, botoși, bonetă

Număr de referinţă: 4417150.2021.6
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

„Furnizare echipamente de protecție” pentru proiectul „Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19”. În cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific 9.1. – „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Consiliul Judeţean Dolj in parteneriat cu DGASPC Dolj si unitatile medico-sociale din judetul Dolj (UMS Amarastii de Jos, UMS Bechet, UMS Brabova, UMS Cetate, UMS Melinesti, UMS Plenita si UMS Sadova) a obtinut finantare pentru proiectul proiectul „Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19” ce vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănatate publică cauzată de raspândirea virusului SARS-CoV-2.

Achiziția va fi realizată pe patru loturi de catre liderul de proiect UAT Județul Dolj, iar echipamentele de protecție vor fi distribuite partenerilor implicați în proiect, conform necesarului stabilit.

Valoarea totala estimata este de 660 976,20 RON, fara TVA, incluzând:

— lot 2 – manusi de protectie: 150 475,00 RON, fără TVA;

— lot 3 – viziere: 5 799,00 RON, fără TVA;

— lot 4 – ochelari de protectie: 8 512,00 RON, fără TVA;

— lot 5 – combinezon; halat; botosi; boneta: 496 190,20 RON, fără TVA.

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicitările de clarificări/informaţii suplimentare in a saptea zi inainte de termenul-limita de depunerea a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 11 zile inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 660 976.20 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2: Mănuşi de protecţie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141420 Mănuşi chirurgicale
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 2: Mănuşi de protecţie, cuprinde:

— manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, pudrate, marime S– 6.000 bucati,

— manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, pudrate, marime M– 27.400 bucati

— manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, pudrate, marime L– 52.000 bucati,

— manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, pudrate, marime XL – 7.100 bucati,

— manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, nepudrate, marime S– 21.000 bucati,

— manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, nepudrate marime M– 53.000 bucati,

— manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, nepudrate marime L– 43.000 bucati,

— manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din latex, nepudrate marime XL – 13.000 bucati,

— manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din nitril, nepudrate, marime S - 1.000 bucati,

— manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din nitril, nepudrate, marime M- 1.000 bucati,

— manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din nitril, nepudrate, marime L - 16.000 bucati,

— manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din nitril, nepudrate, marime XL - 2.000 bucati.

Total valoare estimata Lot 2 : 150.475,00 RON fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea autoritatii contractante si şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea autoritatii contractante si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare. 10 % Punctaj maxim total 10 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 150 475.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul „Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19” în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19, Obiectivul specific 9.1. –... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4: Ochelari de protecţie

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33735100 Ochelari de protecţie
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 4: Ochelari de protecţie, cuprinde:

— ochelari de protectie cu ventilatie indirecta – 224 bucăţi

Total valoare estimata Lot 4 : 8.512 RON fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea autoritatii contractante si şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea autoritatii contractante si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare. 10 % Punctaj maxim total 10 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 512.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul „Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19” în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19, Obiectivul specific 9.1. –... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5: Combinezon, halat, botoşi, bonetă

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113410 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici
18143000 Echipamente de protecţie
18443300 Articole pentru acoperit capul
18444000 Articole de protecţie pentru cap
18830000 Încălţăminte de protecţie
33140000 Consumabile medicale
33199000 Îmbrăcăminte pentru personalul medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 5: Combinezon, halat, botoşi, bonetă, cuprinde:

— combinezon cu glugă şi protecţie încalţăminte– 740 bucati,

— halat chirurgical de unică folosinţă– 11.900 bucati,

— botoşi – 59.600 perechi,

— boneta de unică folosinţă– 119.100 bucati.

Total valoare estimată Lot 5 : 496.190,20 RON fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea autoritatii contractante si şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea autoritatii contractante si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare. 10 % Punctaj maxim total 10 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 496 190.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul „Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19” în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19, Obiectivul specific 9.1. –... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3: Viziere

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18142000 Viziere de siguranţă
18143000 Echipamente de protecţie
18443500 Viziere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 3: Viziere, cuprinde:

— viziera de protectie de unica folosinta – 300 bucăţi.

Total valoare estimata Lot 3: 5,799 RON fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat intre data comenzii ferme din partea autoritatii contractante si şi data livrării efective a acestora Perioada intre data comenzii din partea autoritatii contractante si data livrarii efective a acestora la locatia de livrare. 10 % Punctaj maxim total 10 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 799.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul „Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19” în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19, Obiectivul specific 9.1. –... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.Motive de excludere a ofertantului:

Ofertantul individual/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este urmatoarea: se va completa conform art. 193 din Legea 98/2016 a achizitiilor publice un DUAE (Documentul Unic European de Achizitie), separat, de catre fiecare dintre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent de calitatea avuta in cadrul procedurii, cu informatiile aferente situatiei lor, ca dovadă preliminară care confirmă că ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractantul îndeplinește cerința, (Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) este integrat Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz.

Pentru persoanele juridice straine, in conformitate cu art.168 alin.1 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi acceptat ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mentionate anterior sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

2.Ofertantul individual/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici: ofertant individual/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legii 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant individual, ofertant asociat, subcontractant si tert sustinator) – Formular.

3.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Vasile Dorin Cosmin – Presedintele Consiliului Judetean, Neatu Breciuga Mihail Adrian – Vicepresedinte al Consiliului Judetean, Solomon Antonie - Vicepresedinte al Consiliului Judetean, Nicolae Anda Mirei – Secretarul general al judetului, Durle Cosmin Dumitru – Administrator public al Judetului, Balută Daniela Elena – Director executiv Directia Afaceri Europene, Raducan Larisa Mihaela – Director executiv Directia Imagine, Mecu Marian Laurentiu– Director executiv Directia Economica, Ionescu Lupeanu Silvia – Director Directia Tehnica, Pappa Dan Radu Ilie – Arhitect Sef al Judetului, Stoica Daiana – Sef serviciu Directia Juridică, Ungureanu Cristian Aurel – Sef serviciu Achizitii Publice.

Persoane cu functii de decizie - consilieri judeteni - C.J.Dolj: Baragan Stelian, Bica Gheorghe, Bosoanca Silviu Cosmin, Calin Cosmin Petrut, Drignei Daniel, Gatejescu Alexandru Florian, Gidar Alexandru, Gidea Constantin Cosmin, Irinei Marian Ioan, Jianu Mihaela Roxana, Luica Dorel, Marcinschi-Moanta Adriana Lorena, Marin Marian Viorel, Marinescu Nicu, Mateita Ovidiu Constantin, Margarit Dorin Constantin, Nedelescu Gheorghe, Nicola Teodor Alin, Nisipeanu Marian, Pantilimon Marius Cosmin, Pasculescu Veta, Radoi Ionut Mihai, Scarlatescu Lucian Cristian, Soare Mihai, Stanciu Octavian Paul, Stanculescu Anisoara, Stanescu Niculina Eugenia, Trandafir Stefan Cristian, Trita Dan Alexandru, Veliscu Carmen Alina, Vaduva Fanel, Naicu Daniel, Tiberiade Romeo, Cristescu Adrian Daniel.

3.Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016. Se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii, daca este cazul). Se va completa Formularul din documentatia de atribuire.

Atenționări speciale:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz, si declaratia de neincadrare in prevederile art.60 din Legea 98/2016

— Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data prezentării documentului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor

Deoarece in DUAE autoritatea contractanta a bifat α (alfa) INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE, operatorul economic se va limita la a bifa da sau nu dupa caz, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV.

In conformitate cu prevederile art. 173 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare, de atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara de origine, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau, în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse in limba romana, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la a bifa da s... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 4 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorul economic va prezenta lista principalelor livrări de produse similare din ultimii 3 ani (se va raporta valabilitatea de la data limita de depunere a ofertelor), conţinând valori, beneficiari, indiferent daca aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, din care să rezulte că ofertantul a efectuat livrări similare, la nivelul unuia sau a mai multor contracte, în valoare cumulată de minim valoarea estimata/lot ofertat. Cerinta valorica minima a experientei similare privind contractele prezentate: LOT 4: = 8.512,00 RON, fără TVA Nota: Prin livrare de produse similare autoritatea contractanta înţelege, cum ar fi, produse asemănătoare (tip/natura si complexitate)/lot, cat si din punct d...

Loturile: 4 Gestionarea lantului de aprovizionare Prezentarea documentelor care atestă măsurile implementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizionare. Pentru produsele ofertate care se vor livra pe baza de comanda, ofertantul va prezenta dovezi din care sa reiasa posibilitatea aprovizionarii si gestionarii activitatii de distributie a produselor in corelare directa cu timpul de livrare ofertat.

Loturile: 4 Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractantii(daca este cazul): In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze. In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de recunoastere ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, procentul partii din contract ce urmeaza a fi subcontractat (Formular), precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte (Formular). Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC va solicita, o singura data, ca op.ec...

Loturile: 2 Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractantii(daca este cazul): In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze. In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de recunoastere ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, procentul partii din contract ce urmeaza a fi subcontractat (Formular), precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte (Formular). Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC va solicita, o singura data, ca op.ec...

Loturile: 5 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorul economic va prezenta lista principalelor livrări de produse similare din ultimii 3 ani (se va raporta valabilitatea de la data limita de depunere a ofertelor), conţinând valori, beneficiari, indiferent daca aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, din care să rezulte că ofertantul a efectuat livrări similare, la nivelul unuia sau a mai multor contracte, în valoare cumulată de minim valoarea estimata/lot ofertat. Cerinta valorica minima a experientei similare privind contractele prezentate: LOT 5: =496.190,20 RON, fără TVA Nota: Prin livrare de produse similare autoritatea contractanta înţelege, cum ar fi, produse asemănătoare (tip/natura si complexitate)/lot, cat si din punct ...

Loturile: 5 Gestionarea lantului de aprovizionare Prezentarea documentelor care atestă măsurile implementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizionare. Pentru produsele ofertate care se vor livra pe baza de comanda, ofertantul va prezenta dovezi din care sa reiasa posibilitatea aprovizionarii si gestionarii activitatii de distributie a produselor in corelare directa cu timpul de livrare ofertat.

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorul economic va prezenta lista principalelor livrări de produse similare din ultimii 3 ani (se va raporta valabilitatea de la data limita de depunere a ofertelor), conţinând valori, beneficiari, indiferent daca aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, din care să rezulte că ofertantul a efectuat livrări similare, la nivelul unuia sau a mai multor contracte, în valoare cumulată de minim valoarea estimata/lot ofertat. Cerinta valorica minima a experientei similare privind contractele prezentate: LOT 3: =5.799,00 RON, fără TVA Nota: Prin livrare de produse similare autoritatea contractanta înţelege, cum ar fi, produse asemănătoare (tip/natura si complexitate)/lot, cat si din punct de...

Loturile: 3 Gestionarea lantului de aprovizionare Prezentarea documentelor care atestă măsurile implementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizionare. Pentru produsele ofertate care se vor livra pe baza de comanda, ofertantul va prezenta dovezi din care sa reiasa posibilitatea aprovizionarii si gestionarii activitatii de distributie a produselor in corelare directa cu timpul de livrare ofertat.

Loturile: 5 Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractantii(daca este cazul): In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze. In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de recunoastere ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, procentul partii din contract ce urmeaza a fi subcontractat (Formular), precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte (Formular). Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC va solicita, o singura data, ca op.ec...

Loturile: 3 Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractantii(daca este cazul): In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze. In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de recunoastere ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, procentul partii din contract ce urmeaza a fi subcontractat (Formular), precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte (Formular). Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC va solicita, o singura data, ca op.ec...

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorul economic va prezenta lista principalelor livrări de produse similare din ultimii 3 ani (se va raporta valabilitatea de la data limita de depunere a ofertelor), conţinând valori, beneficiari, indiferent daca aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, din care să rezulte că ofertantul a efectuat livrări similare, la nivelul unuia sau a mai multor contracte, în valoare cumulată de minim valoarea estimata/lot ofertat. Cerinta valorica minima a experientei similare privind contractele prezentate: LOT 2: =150.475,00 RON, fără TVA Nota: Prin livrare de produse similare autoritatea contractanta înţelege, cum ar fi, produse asemănătoare (tip/natura si complexitate)/lot, cat si din punct ...

Loturile: 2 Gestionarea lantului de aprovizionare Prezentarea documentelor care atestă măsurile implementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizionare. Pentru produsele ofertate care se vor livra pe baza de comanda, ofertantul va prezenta dovezi din care sa reiasa posibilitatea aprovizionarii si gestionarii activitatii de distributie a produselor in corelare directa cu timpul de livrare ofertat.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei este completarea DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la a bifa da sau nu, dupa caz, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1/lot în clasamentul intermediar în...

Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la a bifa da sau nu, dupa caz, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1/lot în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi...

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Se va depune, odata cu oferta, a DUAE, acordul de subcontractare Nedepunerea, odata cu DUAE, a acordului de subcontractare poate face obiectul unei solicitari de clarificare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea eval...

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Se va depune, odata cu oferta, a DUAE, acordul de subcontractare Nedepunerea, odata cu DUAE, a acordului de subcontractare poate face obiectul unei solicitari de clarificare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea eval...

Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei este completarea DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la a bifa da sau nu, dupa caz, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1/lot în clasamentul intermediar în...

Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la a bifa da sau nu, dupa caz, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1/lot în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi...

Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei este completarea DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la a bifa da sau nu, dupa caz, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1/lot în clasamentul intermediar în...

Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la a bifa da sau nu, dupa caz, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1/lot în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi...

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Se va depune, odata cu oferta, a DUAE, acordul de subcontractare Nedepunerea, odata cu DUAE, a acordului de subcontractare poate face obiectul unei solicitari de clarificare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea eval...

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Se va depune, odata cu oferta, a DUAE, acordul de subcontractare Nedepunerea, odata cu DUAE, a acordului de subcontractare poate face obiectul unei solicitari de clarificare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea eval...

Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei este completarea DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la a bifa da sau nu, dupa caz, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1/lot în clasamentul intermediar în...

Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la a bifa da sau nu, dupa caz, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1/lot în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi...

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 05/09/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoatre a ponderilor acestora pentru lotul respectiv.

În situația în care egalitatea se menține autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, pentru acel lot, ce va fi transmisă în SEAP, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica pentru respectivul lot. Se vor transmite Formularul de ofertă și Centralizatorul ofertei financiare.

Se va specifica la nivelul DUAE loturile pentru care se depune oferta conform propunerii tehnice Partea II -Punctul A. Solicitările de clarificări, răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări și ofertele se transmit doar în SEAP.

Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba de origine, cu conditia ca acestea sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul)

Capacitatea tehnică și/sau profesională poate fi dovedită prin susținere, în conformitate cu prevederile alin.(1) art. 182 din Legea nr.98/2016.

În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.

Angajamentul trebuie să fie explicit, scris și necondiționat, precizând fără echivoc cerința pentru care terțul înțelege să acorde susținerea, precum și modalitatea concretă de acordare a susținerii, în condițiile legii.

Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele care sunt aduse în susținere și să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză, în condițiile și în termenele acestuia.

Se vor respecta prevederile art.182 și urm. din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, privind terțul susținător.

Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art.196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE Se va depune, odata cu oferta, a DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al tertului poate face obiectul unei solicitari de clarificare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatii privind asociatii (daca este cazul): Oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

a) Oferta trebuie semnata legal de catre reprezentantul legal al asocierii.

b) Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere

c)Structura asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante.

Pentru persoane juridice straine documentele se vo... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul juridic
Adresă: Calea Unirii nr. 19
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200585
Țară: România
E-mail: achizitiicjd@cjdolj.ro
Telefon: +40 251408200
Adresă internet: http://www.cjdolj.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/02/2021