Works - 66235-2019

12/02/2019    S30

Česká republika-Praha: Údržba dálnic

2019/S 030-066235

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Justra
E-mail: vladimir.justra@rsd.cz
Tel.: +420 241084230
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.4)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Výstavba a údržba silnic a dálnic

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021

II.1.2)Hlavní kód CPV
45233139 Údržba dálnic
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky ve výběr vhodného uchazeče, který bude na vyzvání zadavatele provádět stavební práce, spočívajících v přetěsňování spárořezu a v opravách trhlin či poškozených hran cementobetonového krytu nebo v opravách trhlin v asfaltové obrusné vrstvě na dálnicích, které jsou ve správě příslušných Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD).

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 377 590 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021, Část 1

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233139 Údržba dálnic
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

SSÚD Rudná, SSÚD Svojkovice, SSÚD Ostrov

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky ve výběr vhodného uchazeče, který bude na vyzvání zadavatele provádět stavební práce, spočívajících v přetěsňování spárořezu a v opravách trhlin či poškozených hran cementobetonového krytu nebo v opravách trhlin v asfaltové obrusné vrstvě na dálnicích, které jsou ve správě příslušných Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021, Část 2

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233139 Údržba dálnic
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

SSÚD Mirošovice, SSÚD Bernartice, SSÚD Velký Beranov, SSÚD Domašov, SSÚD Chotoviny

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky ve výběr vhodného uchazeče, který bude na vyzvání zadavatele provádět stavební práce, spočívajících v přetěsňování spárořezu a v opravách trhlin či poškozených hran cementobetonového krytu nebo v opravách trhlin v asfaltové obrusné vrstvě na dálnicích, které jsou ve správě příslušných Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021, Část 3

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233139 Údržba dálnic
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

SSÚD Chrlice, SSÚD Podivín, SSÚD Ivanovice

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky ve výběr vhodného uchazeče, který bude na vyzvání zadavatele provádět stavební práce, spočívajících v přetěsňování spárořezu a v opravách trhlin či poškozených hran cementobetonového krytu nebo v opravách trhlin v asfaltové obrusné vrstvě na dálnicích, které jsou ve správě příslušných Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021, Část 4

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233139 Údržba dálnic
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

SSÚD Nová Ves, SSÚD Řehlovice, SSÚD Poříčany, SSÚD Pravy

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky ve výběr vhodného uchazeče, který bude na vyzvání zadavatele provádět stavební práce, spočívajících v přetěsňování spárořezu a v opravách trhlin či poškozených hran cementobetonového krytu nebo v opravách trhlin v asfaltové obrusné vrstvě na dálnicích, které jsou ve správě příslušných Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021, Část 5

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233139 Údržba dálnic
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

SSÚD Kocourovec, SSÚD Mankovice, SSÚD Ostrava

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky ve výběr vhodného uchazeče, který bude na vyzvání zadavatele provádět stavební práce, spočívajících v přetěsňování spárořezu a v opravách trhlin či poškozených hran cementobetonového krytu nebo v opravách trhlin v asfaltové obrusné vrstvě na dálnicích, které jsou ve správě příslušných Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 107-243036
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: Z2018-018365
Část č.: 1
Název:

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021, Část 1

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
07/02/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PDC Simost, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25309684
Poštovní adresa: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 619 00
Země: Česko
E-mail: koci@pdcsimost.cz
Tel.: +420 602764676
Fax: +420 602764676
Internetová adresa: www.pdcsimost.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Rekma, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49616374
Poštovní adresa: Mendlova 3298/11
Obec: Břeclav
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 690 03
Země: Česko
E-mail: erik.kukla@rekma.net
Tel.: +420 606609079
Fax: +420 606609079
Internetová adresa: www.rekma.net
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: OAT, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25551337
Poštovní adresa: Nedokončená 363/38, Štěrboholy
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 102 00
Země: Česko
E-mail: jaroslav.hvizdal@oat-cr.cz
Tel.: +420 602246163
Fax: +420 602246163
Internetová adresa: www.oat-cr.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 92 564 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 85 043 501.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: Z2018-018365
Část č.: 2
Název:

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021, Část 2

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
07/02/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PDC Simost, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25309684
Poštovní adresa: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 619 00
Země: Česko
E-mail: koci@pdcsimost.cz
Tel.: +420 602764676
Fax: +420 602764676
Internetová adresa: www.pdcsimost.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Rekma, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49616374
Poštovní adresa: Mendlova 3298/11
Obec: Břeclav
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 690 03
Země: Česko
E-mail: erik.kukla@rekma.net
Tel.: +420 606609079
Fax: +420 606609079
Internetová adresa: www.rekma.net
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: OAT, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25551337
Poštovní adresa: Nedokončená 363/38, Štěrboholy
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 102 00
Země: Česko
E-mail: jaroslav.hvizdal@oat-cr.cz
Tel.: +420 602246163
Fax: +420 602246163
Internetová adresa: www.oat-cr.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 51 256 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 48 130 399.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: Z2018-018365
Část č.: 3
Název:

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021, Část 3

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
07/02/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PDC Simost, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25309684
Poštovní adresa: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 619 00
Země: Česko
E-mail: koci@pdcsimost.cz
Tel.: +420 602764676
Fax: +420 602764676
Internetová adresa: www.pdcsimost.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Rekma, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49616374
Poštovní adresa: Mendlova 3298/11
Obec: Břeclav
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 690 03
Země: Česko
E-mail: erik.kukla@rekma.net
Tel.: +420 606609079
Fax: +420 606609079
Internetová adresa: www.rekma.net
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: OAT, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25551337
Poštovní adresa: Nedokončená 363/38, Štěrboholy
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 102 00
Země: Česko
E-mail: jaroslav.hvizdal@oat-cr.cz
Tel.: +420 602246163
Fax: +420 602246163
Internetová adresa: www.oat-cr.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 57 441 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 55 159 846.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: Z2018-018365
Část č.: 4
Název:

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021, Část 4

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
07/02/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PDC Simost, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25309684
Poštovní adresa: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 619 00
Země: Česko
E-mail: koci@pdcsimost.cz
Tel.: +420 602764676
Fax: +420 602764676
Internetová adresa: www.pdcsimost.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Rekma, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49616374
Poštovní adresa: Mendlova 3298/11
Obec: Břeclav
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 690 03
Země: Česko
E-mail: erik.kukla@rekma.net
Tel.: +420 606609079
Fax: +420 606609079
Internetová adresa: www.rekma.net
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: OAT, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25551337
Poštovní adresa: Nedokončená 363/38, Štěrboholy
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 102 00
Země: Česko
E-mail: jaroslav.hvizdal@oat-cr.cz
Tel.: +420 602246163
Fax: +420 602246163
Internetová adresa: www.oat-cr.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 67 807 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 61 961 207.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: Z2018-018365
Část č.: 5
Název:

Přetěsňování spárořezu a sanace trhlin v CB / AB 2018-2021, Část 5

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
07/02/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PDC Simost, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25309684
Poštovní adresa: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 619 00
Země: Česko
E-mail: koci@pdcsimost.cz
Tel.: +420 602764676
Fax: +420 602764676
Internetová adresa: www.pdcsimost.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Rekma, spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49616374
Poštovní adresa: Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav
Obec: Břeclav
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 690 03
Země: Česko
E-mail: erik.kukla@rekma.net
Tel.: +420 606609079
Fax: +420 606609079
Internetová adresa: www.rekma.net
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: OAT, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25551337
Poštovní adresa: Nedokončená 363/38, Štěrboholy
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 102 00
Země: Česko
E-mail: jaroslav.hvizdal@oat-cr.cz
Tel.: +420 602246163
Fax: +420 602246163
Internetová adresa: www.oat-cr.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 108 522 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 104 208 415.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/02/2019