TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 66236-2018

13/02/2018    S30    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Bulgarien-Pleven: Elektrizität

2018/S 030-066236

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 240-498978)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
„Vodosnabdyavane i kanalizatsiya“ EOOD
824106518
ul. „San Stefano“ No. 25
Pleven
5800
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nedko Simov Neshev
Telefon: +359 64889838 / +359 878330178
E-Mail: op@vik-pleven.com
Fax: +359 64889866
NUTS-Code: BG314

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.vik-pleven.com

Adresse des Beschafferprofils: www.vik-pleven.com/p2017_16.php

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на електрическа енергия високо напрежение 110 kV

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 - KA11
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение 110 kV към балансираща група по свободни договорени цени като привилегирован потребител — съгласно раздел VІІ от Закон за енергетиката. Начин на образуване на цената — в лева без ДДС за 1 МWh. Общо прогнозно количество — 800 МWh за 2 месеца за 1 обект — ПСОВ с. Божурица. Цената не включва цена за пренос през електропреносната мрежа, цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електроразпределителната мрежа, акциз и такса „задължения към обществото“. Количеството е ориентировъчно и не е предмет на договора като количества, неустойки, фиксирани плащания и т.н. Собствено финансиране. Срок на плащане след представяне на фактура за изразходена електроенергия за 1 месец — минимум до 30 календарни дни. Плащане по банков път. Доставянето и фактурирането на доставената електрическа енергия се извършва съгласно отчетеното количество по търговските електромери на Възложителя.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 240-498978

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Изречение 3
Anstatt:

Общо прогнозно количество — 1 200 MWh за 2 месеца за 7 обекта

muss es heißen:

Прогнозно количество — 800 MWh за два месеца за 1 обект — ПСОВ — с. Божурица

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Изречение 3
Anstatt:

Общо прогнозно количество — 1 200 MVh за 2 месеца за 7 обекта

muss es heißen:

Прогнозно количество — 800 MWh за два месеца за 1 обект — ПСОВ — с.Божурица

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: