Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 66411-2019

12/02/2019    S30    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Konkurso procedūra su derybomis 

Danija-Ballerup: Kėlimo ir krovimo įrenginiai

2019/S 030-066411

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Nacionalinis registracijos Nr.: 16287180
Adresas: Lautrupbjerg 1-5
Miestas: Ballerup
NUTS kodas: DK0
Pašto kodas: 2750
Šalis: Danija
Asmuo ryšiams: Mathilde Rønnov-Jessen
El. paštas: smr@kammeradvokaten.dk

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.fmi.dk

Pirkėjo profilio adresas: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=227160&B=KA
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=227160&B=KA
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Indkøb og vedligeholdelse af lifte, palleløftere, gaffelstablere og - trucks

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
42410000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) udbyder én rammeaftale vedrørende indkøb og vedligeholdelse af forskellige typer lifte, dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks til Forsvaret og øvrige enheder under Forsvarsministeriet (herefter Forsvaret). Forsvaret har behov for forskellige typer af dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks og lifte til håndtering af gods i forskellig størrelse og form. Maskinerne anvendes på depoter, kaserner, flåde- og flyvestationer, der er beliggende i Danmark, herunder på ikke-brofaste øer (primært Bornholm) og Færøerne. En del depoter ligger langt fra befærdede veje og bebyggelser, men de er tilgængelige via fastbanet vej med almindelig bil eller varevogn. Se yderligere i pkt. II.2.4) nedenfor.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 36 000 000.00 DKK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
42415000
42418000
50100000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: DK
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Levering af maskiner samt udførelse af serviceydelser skal ske i hele Danmark. Leverandørens besvarelse af spørgsmål via mail og telefon foregår dog fra leverandørens egen lokation.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) udbyder én rammeaftale vedrørende indkøb og vedligeholdelse af forskellige typer lifte, dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks til Forsvaret og øvrige enheder under Forsvarsministeriet (herefter Forsvaret). Forsvaret har behov for forskellige typer af dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks og lifte til håndtering af gods i forskellig størrelse og form. Maskinerne anvendes på depoter, kaserner, flåde- og flyvestationer, der er beliggende i Danmark, herunder på ikke-brofaste øer (primært Bornholm) og Færøerne. En del depoter ligger langt fra befærdede veje og bebyggelser, men de er tilgængelige via fastbanet vej med almindelig bil eller varevogn.

Rammeaftalen omfatter indkøb af nye og brugte maskiner samt service og vedligeholdelse af nye og eksisterende maskiner. Rammeaftalen omfatter også indkøb af reservedele samt træning og undervisning af Forsvarets personel i udførelse af lovpligtige sikkerheds-og hovedeftersyn, samt certificering af Forsvarets personel i den sammenhæng. For indkøb af brugte maskiner indeholder rammeaftalen nogle særlige betingelser.

Serviceydelserne, som leverandøren skal levere, omfatter følgende:

1) almindelig reparation;

2) akutreparation;

3) hoved- og sikkerhedseftersyn;

4) en serviceafdeling med mulighed for at besvare spørgsmål pr. telefon og mail, og

5) uddanne og certificere brugerne i at udføre hoved-og sikkerhedseftersyn. Serviceydelser skal foretages på de maskiner, der indkøbes under rammeaftalen samt på Forsvarets eksisterende løftemateriel, se appendiks A.1 og appendiks A.2 for en indikation af Forsvarets eksisterende flåde af løftemateriel.

Forsvaret har på nuværende tidspunkt gaffelstablere og gaffeltrucks af en lang række forskellige fabrikater og typer udstyret på vidt forskellig vis. Forsvarets nuværende flåde af forskellige typer palleløftere, gaffelstablere og gaffeltrucks består af estimeret 900 maskiner med en løftekapacitet fra 500 kg til 28 000 kg. Maskinerne er manuelle, el- eller dieseldrevne, jf. appendiks A.1. Flåden af personlifte er af vidt forskellige fabrikater og består af estimeret 80 maskiner, herunder trailerlifte, saks-, bom- og knækarmslifte, der er el- og dieseldrevne.

Forsvaret har et løbende behov for udskiftning af udtjente maskiner samt for udbygning af flåden af dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløfte-vogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks og lifte. Forsvaret ønsker derfor en rammeaftale, som skal sikre mulighed for anskaffelse af et bredt sortiment af nye og brugte dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks og lifte med tilhørende udstyr og reservedele samt services. I relation til serviceydelserne, er det vigtigt for FMI, at den fremtidige leverandør har en landsdækkende serviceorganisation, idet Forsvarets løftemateriel er spredt over hele Danmark.

Det bemærkes, at FMI i forbindelse med udbudsproceduren vil gennemføre en brugertest på udvalgte maskiner. Se nærmere i dokumentet "Supplerende information til udbudsbekendtgørelsen" samt Anneks 4 til udbudsbetingelserne.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 36 000 000.00 DKK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas kandidatų skaičius: 3
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:

Såfremt der er mere end 3 konditionsmæssige ansøgere vil udvælgelsen blandt disse ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, der er beskrevet i pkt. II.2.4) ovenfor. Referencer, der indeholder både levering af flere forskellige maskiner (beskrevet i pkt. II.2.4), og serviceydelser vil vægte mere end referencer, der alene indeholder leverance af kun maskiner eller kun serviceydelser. I forhold til levering af maskiner vægter referencer med mange forskellige maskintyper højere end referencer, med et mindre antal forskellige maskiner. I forhold til serviceydelser vægter referencer med landsdækkende service højere end referencer, hvor service leveres i geografisk afgrænsede områder.

Ved vurdering af referencernes relevans vil det blive tillagt positiv betydning jo nyere referencen er. Vurderingen vil blive baseret på den i ESPD'et indeholdte referenceliste fremsendt af ansøgerne i henhold til pkt. III.1.3). Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Rammeaftalen er ikke opdelt i delkontrakter. Det skyldes at en opdeling af kontrakten vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende ved den efterfølgende kontraktadministration. Rammeaftalen indgås af FMI, dog har alle enheder under det danske Forsvarsministerium, herunder alle afdelinger i af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, ret til at gøre brug af rammeaftalen.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Soliditetsgraden (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af det seneste disponible regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger.

Ansøger skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers soliditetsgrad (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af det seneste regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger.

Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en under-leverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, at ansøgeren afgiver den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 10 procent i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).

Hvis ansøger består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste disponible regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af ansøgers og enhedens/enhedernes egenkapital med summen af ansøgers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt II.2.4).

Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Der gælder ingen yderligere tidsbegrænsning for referencer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det kun den del af leverancen, der er udført og afsluttet ved ansøgningsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at ansøger tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference), der er udført inden ansøgningsfristens udløb.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Ansøger kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor.

Hvis ansøger baserer sig på en anden/andre enhed(er)s uddannelsesmæssige eller faglige kvalifikationer, eller faglige erfaring i relation til udførelsen af konkrete dele af de i pkt. II.2.4) anførte serviceydelser, skal disse konkrete dele af serviceydelserne udføres af den/de enhed(er), som ansøger baserer sig på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Der stilles krav iht. ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014, ligesom samfundsansvar, jf. FN's Global Compact og OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder er inddraget i relevant omfang.

Fakturering i henhold til aftalen skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, jf. lovbekendtgørelsen nr. 798 af juni 2007, som kræver elektronisk fakturering. Præcise vilkår er angivet i Aftalen.

Relevante medarbejdere, der deltager i udførelsen af rammeaftalen, skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse på det af FMI krævede niveau. De behøver ikke være sikkerhedsgodkendt på tilbudstidspunktet, men de skal kunne sikkerhedsgodkendes forud for udførelse af arbejde i henhold til Aftalen. Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i hele rammeaftalens løbetid.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Konkurso procedūra su derybomis
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.5)Informacija apie derybas
Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartį remdamasi pirminiais pasiūlymais ir nevesdama derybų
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 12/03/2019
Vietos laikas: 00:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Danų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Er ansøger ikke allerede oprettet som bruger, kan det ske under »Online registrering«. Når ansøger er logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Offentliggjorte udbud«.

Ansøger kan tilmelde sig adviseringer, så ansøger modtager en meddelelse på e-mail, når der er nye tilgængelige oplysninger vedrørende udbuddet, eksempelvis vedrørende spørgsmål. Ansøger opfordres dog til løbende at holde sig orienteret i det elektroniske udbudssystem.

Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Ansøgningen om deltagelse i dette udbud sker ved indleveringen af det Det Fælles Europæiske Udbudsdokument (herefter ”ESPD”). Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøger og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder skal anvende den elektroniske version af ESPD, som findes via det elektroniske udbudssystem.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. § 153. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

For yderligere relevante oplysninger i relation til dette udbud henvises til dokumentet "Supplerende information til udbudsbekendtgørelsen". Dokumentet skal betragtes som en del af udbudsbekendtgørelsen.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Klagenævnet for Udbud
Adresas: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Miestas: Viborg
Pašto kodas: 8800
Šalis: Danija
El. paštas: klfu@naevneneshus.dk
Telefonas: +45 72405600

Interneto adresas: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresas: Carl Jacobsens Vej 35
Miestas: Valby
Pašto kodas: 2500
Šalis: Danija
El. paštas: kfst@kfst.dk
Telefonas: +45 41715000

Interneto adresas: http://www.kfst.dk

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/02/2019