Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 664377-2022

29/11/2022    S230

Slovénie-Kranj: Produits pharmaceutiques

2022/S 230-664377

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 206-587242)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Javni lekarniški zavod Gorenjske lekarne
Numéro national d'identification: 5053838000
Adresse postale: Gosposvetska ulica 12
Ville: Kranj
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 4000
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: Rok Regovc
Courriel: rok.regovc@gorenjske-lekarne.si
Téléphone: +386 42016112
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gorenjske-lekarne.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: CELJSKE LEKARNE Javni lekarniški zavod
Numéro national d'identification: 5053617000
Adresse postale: Miklošičeva ulica 1
Ville: Celje
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 3000
Pays: Slovénie
Courriel: info@ce-lekarne.si
Téléphone: +386 34250200
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lekarnanaklik.si/default.aspx
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: LEKARNE PTUJ
Numéro national d'identification: 5054800000
Adresse postale: Trstenjakova ulica 9
Ville: Ptuj
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 2250
Pays: Slovénie
Courriel: info@lekarne-ptuj.si
Téléphone: +386 27716001
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lekarne-ptuj.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Numéro national d'identification: 1227564000
Adresse postale: Gregorčičeva cesta 8A
Ville: Ilirska Bistrica
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 6250
Pays: Slovénie
Courriel: racunovodstvo@krl.si
Téléphone: +386 57111740
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kraske-lekarne.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zasavske lekarne Trbovlje
Numéro national d'identification: 5108764000
Adresse postale: Rudarska cesta 12
Ville: Trbovlje
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 1420
Pays: Slovénie
Courriel: uprava@zasavske-lekarne.si
Téléphone: +386 35632656
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zasavske-lekarne.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: POMURSKE LEKARNE Murska Sobota
Numéro national d'identification: 5054516000
Adresse postale: Kocljeva ulica 2
Ville: Murska Sobota
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 9000
Pays: Slovénie
Courriel: info@pomurske-lekarne.si
Téléphone: +386 25124400
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pomurske-lekarne.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA
Numéro national d'identification: 5053986000
Adresse postale: Komenskega ulica 11
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
Courriel: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si
Téléphone: +386 12306100
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lekarnaljubljana.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: LEKARNA AJDOVŠČINA
Numéro national d'identification: 5053498000
Adresse postale: Tovarniška cesta 3E
Ville: Ajdovščina
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 5270
Pays: Slovénie
Courriel: ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si
Téléphone: +386 53643830
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lekarna-ajdovscina.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: LEKARNA SEVNICA
Numéro national d'identification: 5054931000
Adresse postale: Trg svobode 14
Ville: Sevnica
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 8290
Pays: Slovénie
Courriel: info@lekarna-sevnica.si
Téléphone: +386 78161620
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lekarna-sevnica.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA
Numéro national d'identification: 5053781000
Adresse postale: Kidričeva ulica 2
Ville: Koper - Capodistria
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 6000
Pays: Slovénie
Courriel: info@obalne-lekarne.si
Téléphone: +386 56110000
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.obalne-lekarne.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: GORIŠKA LEKARNA Nova Gorica
Numéro national d'identification: 5054532000
Adresse postale: Rejčeva ulica 2
Ville: Nova Gorica
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 5000
Pays: Slovénie
Courriel: goriska.lekarna@siol.net
Téléphone: +386 53303450
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.goriskalekarna.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor
Numéro national d'identification: 5054419000
Adresse postale: Minařikova ulica 6
Ville: Maribor
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 2000
Pays: Slovénie
Courriel: info@mb-lekarne.si
Téléphone: +386 24502780
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.mb-lekarne.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Numéro national d'identification: 5053919000
Adresse postale: Linhartova cesta 51
Ville: Ljubljana
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 1000
Pays: Slovénie
Courriel: info@ir-rs.si
Téléphone: +386 14758100
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uri-soca.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o.
Numéro national d'identification: 5198984000
Adresse postale: Kandijska cesta 1
Ville: Novo mesto
Code NUTS: SI Slovenija
Code postal: 8000
Pays: Slovénie
Courriel: racunovodstvo@dolenjske-lekarne.si
Téléphone: +386 73932900
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.dolenjske-lekarne.si

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dobava zdravil na recept

Numéro de référence: JN-GL-SkupZDR-2022
II.1.2)Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava zdravil na recept (v nadaljevanju tudi: artikel ali blago) uvrščenih v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju: CBZ), vodeno na podlagi Pravilnika o centralni bazi zdravil za uporabo v humani medicini, in sicer zdravila z naslednjimi načini/režimi predpisovanja oziroma izdaje zdravil:

- Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept,

- Rp/Spec - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika,

- H/Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju;

- ZZ - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnosti.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
24/11/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 206-587242

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3
Au lieu de:
Lire:

Naročnik objavlja dopolnjene ponudbene predračune_V2 (z dodanim stolpcem «SKUPNI POPUST NA DOBAVO ZDRAVIL«), popravek razpisne dokumentacije z vidnimi spremembami in popravek obrazcev, kjer so spremembe sprejete. Ponudniki lahko ponudbo oddajo na prvotno objavljenih ponudbenih predračunih in obrazcih ali na ponudbenih predračunih in obrazcih, objavljenih v okviru navedenega popravka. V kolikor bo posamezni ponudnik ponudbo oddal na prvotno objavljenih ponudbenih predračunih in obrazcih, bo naročnik štel, da soglaša z vsemi spremembami, ki so izvedene v okviru popravka.

VII.2)Autres informations complémentaires:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464412/POPRAVEK_ZA_OBJAVO.zip