Services - 664394-2022

29/11/2022    S230

Magyarország-Budaörs: Biztosítási szolgáltatások

2022/S 230-664394

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 18680188213
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 11
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Telefon: +36 75519542
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rhk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR001185852022
II.1.2)Fő CPV-kód
66510000 Biztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 75 318 922.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66510000 Biztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Biztosított telephely, a kockázatviselés helye: Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 7031 Paks, Hrsz.: 8803/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A. Biztosított telephelyek, a kockázatviselés helyei:

1. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT - Paks)

2. Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT - Püspökszilágy)

3. Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT - Bátaapáti)

4. Paksi irodaépület (BOÉI - Paks)

5. Budaörsi bérelt iroda (Budaörs)

6. Pécsi bérelt iroda (Pécs)

7. Mecseki telephely (Kővágószőlős)

8. BAF kutatási terület

B. Biztosítási összeg:

A teljes biztosítási összeg a nukleáris (1., 2., 3.) és nem-nukleáris (4., 5., 6., 7., 8.) telephelyekre összesen 109 275 176 641 Ft. (ÁFÁ-val növelt bruttó nyilvántartási értéken).

C. Limitek, szublimitek:

Kártérítési felső határösszeg: 30 000 000 000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen valamennyi biztosított telephelyre vonatkozóan összesen.

Szublimitek:

- Nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségek: (értékelési szempont: de minimum 2 000 000 000 Ft, maximum 20 000 000 000 Ft) biztosítási eseményenként és az időszakra összesen.

- Villámcsapás másodlagos hatása: 20 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

- Betöréses lopás: 10 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

- Vandalizmus: 5 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

- Üvegtörés: 5 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

Biztosított költségtérítések: 200 000 000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen (dekontaminációs költségek kivételével).

A biztosított költségtérítések, valamint a nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő dekontaminációs költségek és a további szublimitek függetlenül a dologi kár mértékétől a kártérítési felső határösszegen belül térülnek.

Önrészesedés:

A nukleáris telephelyek (1., 2., 3.) és fedezet esetében:

Valamennyi biztosított kockázatra és a nukleáris kiterjesztő záradékra is kiterjedően: 1 000 000 Euro mindenkori Ft ellenértéke biztosítási eseményenként (a kár bekövetkezésének napján érvényes, az MNB által közzétett deviza közép árfolyam alkalmazásával).

A nem-nukleáris telephelyek (4., 5., 6., 7., 8.) és fedezet esetében:

- általánosan: 250 000 Ft

- villámcsapás másodlagos hatása biztosítási eseményenként értékelési szempont: de minimum 500 000 Ft, maximum 1 750 000 Ft

- viharkárok: 1 750 000 Ft

- betöréses lopás: 50 000 Ft

- üvegtörés: 20 000 Ft

A teljes mennyiség részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségekre vonatkozó biztosítási szublimit mértéke (minimum 2.000.000.000 Ft, maximum 20.000.000.000 Ft) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Villámcsapás másodlagos hatása önrészesedés mértéke (minimum 500.000 Ft, maximum 1.750.000 Ft) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 85
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlat tétel kizárva, oka: A részajánlattétel nem megengedett, mivel a szolgáltatás tárgya (vagyonbiztosítás) egységes.

Azzal, hogy valamennyi vagyonelemét egy fedezet alatt biztosítja az ajánlatkérő - elkerülve ezzel az esetleges nukleáris/radioaktív kizárásokat, a károsodott vagyontárgyak megítélésével kapcsolatos vitás helyzeteket - garantálható csak, hogy a biztosítók - előzőkre történő hivatkozással - a felmerülő esetleges kárkifizetés(ek)től elzárkózzanak.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 166-471822
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/11/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10337587444
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Fax: +36 14648036
Internetcím: http://www.allianz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10207349244
Postai cím: Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: sandor.hovanyi@groupama.hu
Telefon: +36 305287951
Fax: +36 14623817
Internetcím: http://www.groupama.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10491984444
Postai cím: Baross Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@union.hu
Telefon: +36 14864343
Fax: +36 14864390
Internetcím: http://www.union.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10308024444
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Fax: +36 13017103
Internetcím: http://www.generali.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosító szám: 22337443142
Postai cím: Dohány Utca 12-14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
E-mail: tamas.nagy@hdi.hu
Telefon: +36 12482823
Fax: +36 12482829
Internetcím: http://www.hdi.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75 318 922.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Vezető közös ajánlattevő neve: Allianz Hungária Zrt.

Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Adószáma: 10337587-4-44

Közös ajánlattevő neve: Generali Biztosító Zrt.

Székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Adószáma: 10308024-4-44

Közös ajánlattevő neve: Groupama Biztosító Zrt.

Székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C. ép.

Adószáma: 10207349-2-44

Közös ajánlattevő neve: HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 12-14.

Adószáma: 22337443-1-42

Közös ajánlattevő neve: Union Vienne Insuerance Group Biztosító Zrt.

Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 1.

Adószáma: 10491984-4-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/11/2022