Árubeszerzések - 664783-2022

30/11/2022    S231

Magyarország-Budapest: Vegyipari termékek

2022/S 231-664783

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Telefon: +36 14652502
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vizmuvek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001449042022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001449042022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Polielektrolit szállítása

Hivatkozási szám: EKR001449042022
II.1.2)Fő CPV-kód
24000000 Vegyipari termékek - KA05
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szennyvíztisztító telepein kezelt mindenkori szennyvíziszap kezeléséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása tárgyában

1. rész: A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen kezelt biológiai fölösiszap sűrítéséhez és a termofil rothasztott iszap víztelenítéséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolitok és habzásgátló szállítása

2. rész: A Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telepen kezelt primer iszappal kevert biológiai fölösiszap víztelenítéséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása

3. rész: A Budakeszi Szennyvíztisztító Telepen kezelt biológiai fölösiszap víztelenítéséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása

4. rész: A Százhalombattai Szennyvíztisztító Telepen kezelt biológiai fölösiszap víztelenítéséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása

5. rész: A Szigetszentmiklósi Szennyvíztisztító Telepen kezelt biológiai fölösiszap víztelenítéséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása

6. rész: A Tököli Szennyvíztisztító Telepen kezelt primer iszappal kevert biológiai fölösiszap víztelenítéséhez szükséges és alkalmas mennyiségű és minőségű polielektrolit szállítása

AK a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételes közbeszerzésként folytatja le az eljárást: amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága nem hagyja jóvá Ajánlatkérő 2023. évi beruházási és üzleti tervének jelen eljárásra vonatkozó részét, AK - a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján - eredménytelenné nyilváníthatja a jelen eljárást, illetve a Kbt.131. § (9) bek. és a Kbt.135. § (12) bek. alapján jár el, utóbbi esetben AK az eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként írja elő a fenti feltételt.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24000000 Vegyipari termékek - KA05
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a kezelendő éves szennyvíziszap - előző 5 év adatai alapján - becsült mennyiségét adja meg szárazanyag tonna mértékegységben irányadó mennyiségként.

Ajánlatkérő az alábbi becsült éves kezelendő szennyvíziszap-mennyiségre tekintettel kéri megajánlani a megvételre kínált polielektrolito(ka)t és az 1. rész esetén a habzásgátlót:

- sűrítés esetén: tonna 12100 tonna

- víztelenítés esetén: tonna 14000 tonna

Összesen: tonna 26100 tonna

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre köti, nettó 3 000 000- EUR keretösszegben, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült.

A megajánlást EUR-ban, a szerződés időtartamára tekintettel 1 éves szennyvíziszap mennyiségre szükséges megtenni.

A részletes műszaki leírást és a nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettségeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés egy alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés hatálybalépésétől aláírásától számított 10. hónap során értesíti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.

2) AK a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételes közbeszerzésként folytatja le az eljárást: amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága nem hagyja jóvá Ajánlatkérő 2023. évi beruházási és üzleti tervének jelen eljárásra vonatkozó részét, AK - a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján - eredménytelenné nyilváníthatja a jelen eljárást, illetve a Kbt.131. § (9) bek. és a Kbt.135. § (12) bek. alapján jár el, utóbbi esetben AK az eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként írja elő a fenti feltételt.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24000000 Vegyipari termékek - KA05
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep 2051 Biatorbágy, Alsómajor 0175/2 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a kezelendő éves szennyvíziszap - előző évek adatai alapján - becsült mennyiségét adja meg szárazanyag tonna mértékegységben irányadó mennyiségként.

Biatorbágy (víztelenítés) - 325 tonna

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre köti, nettó 20 000- EUR keretösszegben, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült.

A megajánlást EUR-ban, a szerződés időtartamára tekintettel 1 éves szennyvíziszap mennyiségre szükséges megtenni.

A részletes műszaki leírást és a nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettségeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés egy alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés hatálybalépésétől aláírásától számított 10. hónap során értesíti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.

2.) AK a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételes közbeszerzésként folytatja le az eljárást: amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága nem hagyja jóvá Ajánlatkérő 2023. évi beruházási és üzleti tervének jelen eljárásra vonatkozó részét, AK - a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján - eredménytelenné nyilváníthatja a jelen eljárást, illetve a Kbt.131. § (9) bek. és a Kbt.135. § (12) bek. alapján jár el, utóbbi esetben AK az eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként írja elő a fenti feltételt.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budakeszi Szennyvíztisztító Telep

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24000000 Vegyipari termékek - KA05
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Budakeszi Szennyvíztisztító Telep 2092 Budakeszi, 067/18 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a kezelendő éves szennyvíziszap - előző évek adatai alapján - becsült mennyiségét adja meg szárazanyag tonna mértékegységben irányadó mennyiségként.

Budakeszi (víztelenítés) - 250 tonna

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre köti, nettó 25 000 EUR keretösszegben, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült.

A megajánlást EUR-ban, a szerződés időtartamára tekintettel 1 éves szennyvíziszap mennyiségre szükséges megtenni.

A részletes műszaki leírást és a nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettségeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés egy alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés hatálybalépésétől aláírásától számított 10. hónap során értesíti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.

2. AK a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételes közbeszerzésként folytatja le az eljárást: amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága nem hagyja jóvá Ajánlatkérő 2023. évi beruházási és üzleti tervének jelen eljárásra vonatkozó részét, AK - a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján - eredménytelenné nyilváníthatja a jelen eljárást, illetve a Kbt.131. § (9) bek. és a Kbt.135. § (12) bek. alapján jár el, utóbbi esetben AK az eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként írja elő a fenti feltételt.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Százhalombattai Szennyvíztisztító Telep

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24000000 Vegyipari termékek - KA05
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Százhalombattai Szennyvíztisztító Telep 2440 Százhalombatta, Déligát u. 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a kezelendő éves szennyvíziszap - előző évek adatai alapján - becsült mennyiségét adja meg szárazanyag tonna mértékegységben irányadó mennyiségként.

Százhalombatta (víztelenítés) - 250 tonna

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre köti, nettó 15 000 EUR keretösszegben, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült.

A megajánlást EUR-ban, a szerződés időtartamára tekintettel 1 éves szennyvíziszap mennyiségre szükséges megtenni.

A részletes műszaki leírást és a nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettségeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés egy alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés hatálybalépésétől aláírásától számított 10. hónap során értesíti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.

2.) AK a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételes közbeszerzésként folytatja le az eljárást: amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága nem hagyja jóvá Ajánlatkérő 2023. évi beruházási és üzleti tervének jelen eljárásra vonatkozó részét, AK - a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján - eredménytelenné nyilváníthatja a jelen eljárást, illetve a Kbt.131. § (9) bek. és a Kbt.135. § (12) bek. alapján jár el, utóbbi esetben AK az eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként írja elő a fenti feltételt.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szigetszentmiklósi Szennyvíztisztító Telep

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24000000 Vegyipari termékek - KA05
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Szigetszentmiklósi Szennyvíztisztító Telep 2310 Szigetszentmiklós, Massányi Károly út 0267/4 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a kezelendő éves szennyvíziszap - előző évek adatai alapján - becsült mennyiségét adja meg szárazanyag tonna mértékegységben irányadó mennyiségként.

Szigetszentmiklós (víztelenítés) - 400 tonna

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre köti, nettó 45 000 EUR keretösszegben, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült.

A megajánlást EUR-ban, a szerződés időtartamára tekintettel 1 éves szennyvíziszap mennyiségre szükséges megtenni.

A részletes műszaki leírást és a nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettségeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés egy alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés hatálybalépésétől aláírásától számított 10. hónap során értesíti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.

2. AK a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételes közbeszerzésként folytatja le az eljárást: amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága nem hagyja jóvá Ajánlatkérő 2023. évi beruházási és üzleti tervének jelen eljárásra vonatkozó részét, AK - a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján - eredménytelenné nyilváníthatja a jelen eljárást, illetve a Kbt.131. § (9) bek. és a Kbt.135. § (12) bek. alapján jár el, utóbbi esetben AK az eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként írja elő a fenti feltételt.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tököli Szennyvíztisztító Telep

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24000000 Vegyipari termékek - KA05
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Tököli Szennyvíztisztító Telep 2316 Tököl, Szerviz út 1., 0176/1 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a kezelendő éves szennyvíziszap - előző évek adatai alapján - becsült mennyiségét adja meg szárazanyag tonna mértékegységben irányadó mennyiségként.

Tököl (víztelenítés) - 370 tonna

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 12 hónap határozott időre köti, nettó 50 000 EUR keretösszegben, melynek 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült.

A megajánlást EUR-ban, a szerződés időtartamára tekintettel 1 éves szennyvíziszap mennyiségre szükséges megtenni.

A részletes műszaki leírást és a nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettségeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés egy alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés hatálybalépésétől aláírásától számított 10. hónap során értesíti.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A keretszerződés egy alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról nyertes ajánlattevőt legkésőbb a keretszerződés hatálybalépésétől aláírásától számított 10. hónap során értesíti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

K/1-K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.

A Kbt. 62. § (1) bek. c), h) és j) pontjai szerinti kizáró okok tekintetében AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1a), (1b) bek.-eiben foglaltakra.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.

Öntisztázás:

A Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben, valamint a Kbt. 65. § (6) és (11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.

AT-k a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.

Amennyiben az AT - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M.1.) 1-6. rész: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-ának (1) bekezdése alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított - a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében - 6 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (kommunális szennyvíziszap víztelenítéséhez, illetve sűrítéséhez használt polielektrolit szállítása) teljesített szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. AK a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében ítélte szükségesnek a főszabálytól eltérő vizsgálati időszak meghatározását.

Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára.

Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);

- referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);

- a szerződést teljesítő fél megjelölése ((cég)név, székhely);

- a referencia tárgyának (a szállított áru) ismertetése (valamennyi olyan információnak a megjelölésével, amely az alkalmassági minimumkövetelményben foglaltak teljesítésének megállapíthatóságához szükséges);

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év - hónap - nap bontásban);

- a szállítás mennyisége (szárazanyag tonna mértékegységben kifejezve);

- utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.

Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai - nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a referenciaigazolásban megjelölt, szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó, AK Kbt. 69. § (4), (6) bek. szerinti felhívására a referenciaigazolással együtt benyújtandó igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos dokumentumot ért, amely alátámasztja a képviseleti jog fennállását) - alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.

Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szállításokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti áru(k)ra vonatkozó teljesítés. Amennyiben AT nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) 1-6. részek: az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben összesen legalább 1 db,

- az 1. rész esetén: legalább 13 700 szárazanyag tonna mennyiségű,

- a 2. rész esetén: legalább 170 szárazanyag tonna mennyiségű,

- a 3. rész esetén: legalább 130 szárazanyag tonna mennyiségű,

- a 4. rész esetén: legalább 130 szárazanyag tonna mennyiségű,

- az 5. rész esetén: legalább 210 szárazanyag tonna mennyiségű,

- a 6. rész esetén: legalább 190 szárazanyag tonna mennyiségű,

kommunális szennyvíziszap víztelenítéséhez, illetve sűrítéséhez használt polielektrolit szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.

A fenti minimumkövetelmények több referenciamunkából (szerződésből) is teljesíthetőek.

Amennyiben Ajánlattevő több részre is ajánlatot tesz, ugyanazt a referenciát több részhez is felhasználhatja, ha az alkalmas az érintett részekre vonatkozó feltételek igazolására. Ebben az esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni.

Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített időpont az irányadó.

A VI.3. pont folytatása:

20. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 307/2015.(X.27.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.

21. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.

22. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Dévai Andrea 00685.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Valamennyi rész esetén késedelmi és hibás teljesítési kötbér, a 2-6. részek esetén meghiúsulási kötbér, valamint az 1. rész esetén teljesítési biztosíték a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő az egyedi megrendelések igazolt, tényleges --és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után, a leszállított polielektrolitokról, továbbá az 1. rész esetén a habzásgátlóról havonta állít ki gyűjtőszámlát a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. Ajánlattevő a számlák mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt szállítóleveleket. Ajánlattevő a számlákat köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz Ajánlattevő számláit Ajánlatkérő a számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. Ajánlatkérő az árubeszerzés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és a számlázás devizaneme euró (EUR). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1) és (5)-(6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/03/2023
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/03/2023
Helyi idő: 16:00
Hely:

Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint - üzemzavar esetén - 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Rövidítések:

AK-ajánlatkérő

AT-ajánlattevő

AV-alvállalkozó

KD-Közbeszerzési Dokumentumok

ref-referencia

KH- Közbeszerzési Hatóság

EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/).

4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

5. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.

6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.

7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.

8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.

9. AK konzultációt, helyszíni bejárást tart. A konzultáció/helyszíni bejárás időpontjai:

1. rész: 2022 12.07. 11:00 óra Találkozó: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.)

2. rész: 2022.12.06. 11:00 óra Találkozó: Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep (2051 Biatorbágy, Alsómajor 0175/2 hrsz.)

3. rész: 2022.12.06. 10:00 óra Találkozó: Budakeszi Szennyvíztisztító Telep (2092 Budakeszi, 067/18 hrsz.)

4. rész: 2022.12.06. 12:30 Találkozó: Százhalombattai Szennyvíztisztító Telep (2440 Százhalombatta, Déligát u. 2.)

5. rész: 2022.12.06. 14:00 Találkozó: Szigetszentmiklósi Szennyvíztisztító Telep (2310 Szigetszentmiklós, Massányi Károly út, 0267/4 hrsz.)

6. rész: 2022.12.06 15:00 Találkozó: Tököli Szennyvíztisztító Telep (2316 Tököl, Szerviz út 1., 0176/1 hrsz.)

A helyszíni bejárás alkalmával nyílik lehetőség a kezelendő iszapból mintát venni. Az üzemi kísérletek elvégzésének sorrendjét az AK a helyszíni bejáráson megtartott sorsoláson határozza meg. Amennyiben valamely, a helyszíni bejáráson részt vett érdeklődő gazdasági szereplő képviselője nem jelenik meg a sorsoláson, úgy AK egy erre a célra kijelölt képviselője vesz azon részt a gazdasági szereplő nevében.

10. Ajánlatkérő a KD-ban meghatározott műszaki leírás szerint biztosítja valamennyi - a helyszíni bejáráson részt vett - érdeklődő gazdasági szereplő számára egységesen az üzemi kísérletek lehetőséget.

Az üzemi kísérletek 7 napon keresztül folytathatók. Az üzemi kísérletek megkezdése előtti napon 12:00 óráig kell a gazdasági szereplőnek leszállítani a tesztelendő polielektrolitot, illetve külön adalékanyago(ka)t (habzásgátló) az adott rész szerinti teljesítési helyre.

Az üzemi kísérletek lefolytatására előreláthatólag 2023.02.06. - 2023. március 10. napja között, a helyszíni bejáráson kisorsolt időintervallumokban kerül sor.

11. Érvényes ajánlatot tenni kizárólag olyan vegyi anyagokra (polielektrolit, habzásgátló) lehet, amely az üzemi kísérletek során tesztelésre került és az AK akkreditált laboratóriumában elvégzett mérések alapján kiállított kísérleti jegyzőkönyv alapján az adott rész szerinti telephelyen található szennyvíziszap kezelésére megfelelő.

Az ajánlathoz csatolandó a megfelelést igazoló kísérleti jegyzőkönyv is.

12. Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5) bek., 74. § (3) bek. és 307/2015.(X.27.) Kr. 5. §

13. A III.1.3) M.1. pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest valamennyi rész esetén szigorúbbak.

14. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.

15. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. a) pont alapján a legalacsonyabb ár

- AK az eljárásban az eljárás 1-6. részei tekintetében a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza, indok: AK igényeinek a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja,

- AK az ajánlatokat - részenként külön-külön - a Felolvasó lapon megadott egyösszegű ajánlati ár alapján értékeli. Az ajánlati árat (ellenszolgáltatás összegét) - a KD-ban rögzítetteknek megfelelően - nettó értékben, EUR-ban kell megadni és értelmezni.

16. AK a Kbt.75. § (6) bek.-re tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárás egyik része esetén sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

17. AK felhívja a figyelmet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendeletben (2022. április 8.) és különösen a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

18. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap - a Kbt. 81. § (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban - 30 napként értendő.

19. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) - jogszabályban rögzített esetek kivételével - nincsen lehetőség, és az így benyújtott ajánlat - a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!

Karakterhiány miatt folytatás a III.1.3. pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/11/2022