TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 66516-2018

13/02/2018    S30    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Villamartín: Elektriciteit

2018/S 030-066516

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Aguas Sierra de Cádiz S. A. U.
A11827623
Alameda de la Diputación, 2
Contactpunt(en): Alameda de la Diputación, 2
Ter attentie van: FRANCISCO VAZQUEZ
11650 Villamartín
Spanje
Telefoon: +34 956715254
E-mail: fvazquez@mmsierradecadiz.org
Fax: +34 956715058

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.mmsierradecadiz.org/aguas/index.html

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CPTjBxTUwMMzcsN0gO9j

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09310000, 31154000

Beschrijving
Elektriciteit.
Onderbrekingsvrije stroomvoorziening.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 525 932,83 EUR

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Gas Natural Servicios SDG S. A.
Carretera Sevilla-Cádiz, kilómetro 547
41012 Sevilla
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 525 932,83 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 525 932,83 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 1