Storitve - 665504-2021

Submission deadline has been amended by:  31115-2022
27/12/2021    S251

Malta-Valletta: Zavarovalniške storitve za EASO

2021/S 251-665504

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski azilni podporni urad (EASO)
Poštni naslov: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Kraj: Valletta
Šifra NUTS: MT Malta
Poštna številka: MRS 1917
Država: Malta
E-naslov: contracts@easo.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.easo.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9847
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9847
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Azil

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zavarovalniške storitve za EASO

Referenčna številka dokumenta: EASO/2021/942
II.1.2)Glavna koda CPV
66518100 Storitve zavarovalniških posrednikov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

EASO želi skleniti eno okvirno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: okvirna pogodba) za zagotavljanje neodvisnih strokovnih zavarovalniških storitev za police s kritjem na različnih lokacijah.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000 Zavarovalniške storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: AT Österreich
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Šifra NUTS: BG България  / Bulgaria
Šifra NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Šifra NUTS: CZ Česko
Šifra NUTS: DE Deutschland
Šifra NUTS: DK Danmark
Šifra NUTS: EE Eesti
Šifra NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Šifra NUTS: ES España
Šifra NUTS: FI Suomi / Finland
Šifra NUTS: FR France
Šifra NUTS: HR Hrvatska
Šifra NUTS: HU Magyarország
Šifra NUTS: IE Éire / Ireland
Šifra NUTS: IT Italia
Šifra NUTS: LT Lietuva
Šifra NUTS: LU Luxembourg
Šifra NUTS: LV Latvija
Šifra NUTS: MT Malta
Šifra NUTS: NL Nederland
Šifra NUTS: PL Polska
Šifra NUTS: PT Portugal
Šifra NUTS: RO România
Šifra NUTS: SE Sverige
Šifra NUTS: SI Slovenija
Šifra NUTS: SK Slovensko
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo izvajale na naslovu:

— prostori izvajalca, razen če je dogovorjeno drugače.

Kraj izvedbe naročila je lahko podrobneje opredeljen v tehničnih specifikacijah.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Odprti postopek za sklenitev enega samega okvirnega naročila za zagotavljanje zavarovalniških storitev, kot je opisano v razpisni dokumentaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte člen I.3) posebnih pogojev okvirne pogodbe.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Glejte razpisno dokumentacijo.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/01/2022
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 26/01/2022
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Evropski azilni podporni urad, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta, MRS 1917, MALTA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležita največ dva zastopnika na ponudnika. Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj pet delovnih dni prej posredovati polno ime, datum rojstva, državljanstvo in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov contracts@easo.europa.eu.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Naročnik si v primeru nedostopnosti ali motenj v delovanju elektronskih komunikacijskih sredstev iz oddelka I.3) v zadnjih petih koledarskih dneh pred rokom za sprejemanje ponudb iz oddelka IV.2.2) pridržuje pravico, da ta rok podaljša in podaljšanje objavi na spletnem naslovu iz oddelka I.3) brez predhodne objave popravka k temu obvestilu. Gospodarski subjekti, zainteresirani za to javno naročilo, so vabljeni, da se registrirajo na spletni strani za e-razpise na naslovu iz oddelka I.3), da bi bili obveščeni o objavi novih informacij ali dokumentov.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4302-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/12/2021