Dienstleistungen - 66651-2023

01/02/2023    S23

Polen-Danzig: Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen

2023/S 023-066651

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 005-011387)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 221964385
Postanschrift: Al. Jana Pawła II 50
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-462
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział zamówień publicznych
E-Mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Telefon: +48 587684640
Fax: +48 587684829
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.copernicus.gda.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH

Referenznummer der Bekanntmachung: D10.251.4.M.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524400 Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbiorem, wywozem i utylizacją niebezpiecznych odpadów medycznych przez okres 12 miesięcy z COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.

Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na czas trwania umowy, na własny koszt i ryzyko, 2-óch urządzeń chłodniczych spełniających wymagania zawarte w OPZ .

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, kserokopii dokumentów potwierdzających, że używane środki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP, oraz kserokopii dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymaganych parametrów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 005-011387

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 13/02/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 03/05/2023
muss es heißen:
Tag: 13/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 13/02/2023
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: