We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 666968-2021

27/12/2021    S251

Poland-Piekary Śląskie: Surgical gloves

2021/S 251-666968

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 230-602743)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
National registration number: PL22
Postal address: ul.Bytomska 62
Town: Piekary Śląskie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-940
Country: Poland
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
Telephone: +48 323934210
Fax: +48 323934141
Internet address(es):
Main address: www.urazowka.piekary.pl
Address of the buyer profile: https://urazowka.ezamawiajacy.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyrobów medycznych - V

Reference number: SZP.270-53/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1) Przedmiot zamówienia stanowią dostawy na zamówienie Zamawiającego wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

a) przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części dalej zwane „Pakietami”, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe pakiety szczegółowo opisane w załączniku nr 1a do SWZ:

Pakiet nr 1 – Rękawice RTG;

Pakiet nr 2 – Rękawice chirurgiczne lateksowe;

Pakiet nr 3 – Rękawice chirurgiczne bezlateksowe;

Pakiet nr 4 – Rękawice chirurgiczne specjalne;

Pakiet nr 5 – Rękawice chirurgiczne podwójne;

Pakiet nr 6 – Rękawice nitrylowe do podajników;

Pakiet nr 7 – Rękawice diagnostyczne lateksowe i nitrylowe;

b) Zamawiający nie ogranicza liczby części, w zakresie których wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy;

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 230-602743

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 28/12/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 05/01/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 27/03/2022
Read:
Date: 04/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 28/12/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 05/01/2022
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: