Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 667491-2022

01/12/2022    S232

Polen-Stargard: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 232-667491

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 218-624434)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina-Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
Nationale Identifikationsnummer: 854-222-88-73
Postanschrift: ul. I Brygady 35
Ort: Stargard
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Postleitzahl: 73-110
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Kaczmarczyk
E-Mail: k.kaczmarczyk@zuk-stargard.pl
Telefon: +48 9183418333
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zuk-stargard.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Referenznummer der Bekanntmachung: DO.271.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem umowy jest:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym wielorodzinnej mieszanej, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Stargard, o których mowa w art. 6c ustawy, w sposób określony w umowie;

2) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w ilości do 10 920 Mg

z terenu Gminy Miasto Szczecin, przekazywanych na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Stargard, a Gminą Miasto Szczecin;

3) zbieranie i odbiór na zgłoszenie Zamawiającego oraz zagospodarowanie, porzuconych odpadów i usunięcie ich z terenów publicznych Gminy Miasta Stargard.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 218-624434

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Anstatt:

Przedmiotem umowy jest:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym wielorodzinnej mieszanej, objętych gminnym systemem

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Stargard, o których mowa w art. 6c ustawy, w

sposób określony w umowie;

2) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w ilości do 10 920 Mg

z terenu Gminy Miasto Szczecin, przekazywanych na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego

pomiędzy Gminą Miasto Stargard, a Gminą Miasto Szczecin;

3) zbieranie i odbiór na zgłoszenie Zamawiającego oraz zagospodarowanie, porzuconych odpadów i usunięcie

ich z terenów publicznych Gminy Miasta Stargard.

muss es heißen:

Przedmiotem umowy jest:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym wielorodzinnej mieszanej, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Stargard, o których mowa w art. 6c ustawy, w sposób określony w umowie;

2) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji z terenu Gminy Miasto Szczecin, przekazywanych na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Stargard, a Gminą Miasto Szczecin;

3) zbieranie i odbiór na zgłoszenie Zamawiającego oraz zagospodarowanie, porzuconych odpadów i usunięcie ich z terenów publicznych Gminy Miasta Stargard.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Anstatt:

Przedmiotem umowy jest:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym wielorodzinnej mieszanej, objętych gminnym systemem

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Stargard, o których mowa w art. 6c ustawy, w

sposób określony w umowie;

2) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w ilości do 10 920 Mg

z terenu Gminy Miasto Szczecin, przekazywanych na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego

pomiędzy Gminą Miasto Stargard, a Gminą Miasto Szczecin;

3) zbieranie i odbiór na zgłoszenie Zamawiającego oraz zagospodarowanie, porzuconych odpadów i usunięcie

ich z terenów publicznych Gminy Miasta Stargard.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień wszczęcia

postępowania, określony jest przez SWZ, a w szczególności projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do

SWZ – rzeczywisty, niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres prac, mieszczący się w definicji

określenia przedmiotu zamówienia, może różnić się od zakresu opisanego dokumentami zamówienia.

muss es heißen:

Przedmiotem umowy jest:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym wielorodzinnej mieszanej, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Stargard, o których mowa w art. 6c ustawy, w sposób określony w umowie;

2) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji z terenu Gminy Miasto Szczecin, przekazywanych na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Stargard, a Gminą Miasto Szczecin;

3) zbieranie i odbiór na zgłoszenie Zamawiającego oraz zagospodarowanie, porzuconych odpadów i usunięcie ich z terenów publicznych Gminy Miasta Stargard.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień wszczęcia postępowania, określony jest przez SWZ, a w szczególności projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ – rzeczywisty, niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres prac, mieszczący się w definicji określenia przedmiotu zamówienia, może różnić się od zakresu opisanego dokumentami zamówienia.

Abschnitt Nummer: III.1.1
Anstatt:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Minimalny poziom wymaganych standardów określono poniżej. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli, wykonawca wykaże, że:

a) posiada wpis na listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy – Miasta Stargard,

c) posiada wpis do rejestru Baza Danych Odpadowych (BDO) prowadzonej przez Marszałka Województwa,

d) posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Minimalny poziom wymaganych standardów określono poniżej. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli, wykonawca wykaże, że:

a) posiada wpis na listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy – Miasta Stargard,

c) posiada wpis do rejestru Baza Danych Odpadowych (BDO) prowadzonej przez Marszałka Województwa.

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiającego, w dniu 8 grudnia 2022 r. o godzinie 10:05.

muss es heißen:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiającego, w dniu 12 grudnia 2022 r. o godzinie 10:05.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 08/12/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 12/12/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 08/03/2023
muss es heißen:
Tag: 12/03/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 08/12/2022
Ortszeit: 10:05
muss es heißen:
Tag: 12/12/2022
Ortszeit: 10:05
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: