Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

darbai - 668056-2022

02/12/2022    S233

Slovėnija-Celje: Inžinerijos ir statybos darbai

2022/S 233-668056

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 5914523000
Adresas: Teharska cesta 49
Miestas: Celje
NUTS kodas: SI Slovenija
Pašto kodas: 3000
Šalis: Slovėnija
Asmuo ryšiams: Alenka Sajovic
El. paštas: alenka.sajovic@simbio.si
Telefonas: +386 34256459
Faksas: +386 34256412
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://simbio.si

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje Občine Celje, Štore in Vojnik

Nuorodos numeris: 10/JN-2020/G
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45220000 Inžinerijos ir statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45231300 Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SI Slovenija
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Mestna občina Celje.

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v centralnem delu aglomeracije Celje v Mestni občini Celje.

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pradžia: 30/12/2020
Pabaiga: 30/12/2022
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

544-114/2019/11

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 010-016138

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 10/JN-2020/G
Pirkimo dalies Nr.: 3
Pavadinimas:

Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje

V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
30/12/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 5511941000
Adresas: Lava 42
Miestas: Celje
NUTS kodas: SI Slovenija
Pašto kodas: 3000
Šalis: Slovėnija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 337 274.35 EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Adresas: Slovenska cesta 54
Miestas: Ljubljana
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Adresas: Teharska cesta 49
Miestas: Celje
Pašto kodas: 3000
Šalis: Slovėnija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/11/2022

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SI034 Savinjska
VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v centralnem delu aglomeracije Celje v Mestni občini Celje.

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pradžia: 30/12/2020
Pabaiga: 30/12/2022
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 423 803.66 EUR
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 5511941000
Adresas: Lava 42
Miestas: Celje
NUTS kodas: SI Slovenija
Pašto kodas: 3000
Šalis: Slovėnija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

Sprememba pogodbe se nanaša na uskladitev pogodbene vrednosti za dvig cen zaradi obstoja spremenjenih okoliščin, za katere je izvajalec dokazal, da presegajo 10 % vrednosti, določene s pogodbo.

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

V času od podpisa pogodbe do sklenitve Dodatka št. 4 je prišlo na trgu do obstoja spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti, jih odvrniti, ali kakorkoli nanje vplivati. Zaradi posledic pandemije koronavirusa in rusko - ukrajinske vojne so se razmere na trgu drastično spremenile, zaradi česar izvajalec, po cenah določenih s pogodbo, ni mogel zaključiti predmeta gradnje. Na trgu so se namreč cene gradbenih surovin in materialov skokovito dvignile.

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 337 274.35 EUR
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 423 803.66 EUR