Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 668918-2021

Submission deadline has been amended by:  45291-2022
28/12/2021    S252

Lengyelország-Varsó: A Frontex székhelyére és a Frontex által használt egyéb ingatlanokra irányuló építészeti és mérnöki szolgáltatásokra, valamint felújítási és berendezési projektekre vonatkozó, több féllel kötött keretszerződés a verseny ismételt meghirdetésével

2021/S 252-668918

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)
Postai cím: Plac Europejski 6
Város: Warsaw
NUTS-kód: PL911 Miasto Warszawa
Postai irányítószám: 00-844
Ország: Lengyelország
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://frontex.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9803
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9803
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Frontex székhelyére és a Frontex által használt egyéb ingatlanokra irányuló építészeti és mérnöki szolgáltatásokra, valamint felújítási és berendezési projektekre vonatkozó, több féllel kötött keretszerződés a verseny ismételt meghirdetésével

Hivatkozási szám: Frontex/2021/OP/0383/MS
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A verseny ismételt meghirdetése révén, több féllel kötött szolgáltatási keretszerződés az alábbiakra terjed ki:

• professzionális tervezési, építészeti, tervkészítési és mérnöki szolgáltatások, dokumentáció és a szükséges engedélyek biztosítása (építészeti tervek kiigazítása, épületrendszerek stb.), valamint a projektek felügyelete a Frontex-szel együttműködésben;

• a Frontex székhelyén és a Frontex által a jövőben Varsóban vagy annak közelében használt vagy használatba vehető bármely más ingatlanban végzett nagyobb karbantartási és javítási munkák, munkálatok, felújítás, restaurálás, rongálódás helyreállítása és berendezési munkák elvégzésének biztosítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44115000 Épületszerelvények
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PL911 Miasto Warszawa
A teljesítés fő helyszíne:

Varsó, Lengyelország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Frontex székhelye Varsóban található a következő címen: Plac Europejski 6, Warsaw Spire Building B. Jelenleg a Frontex használja az egész épületet, amely 14 szintes, és alapterülete körülbelül 20 000 m2. A Frontex emellett hat emeletet használ a körülbelül 4 000 m2 alapterületű szomszédos épületben (Wronia 31). Ezenkívül a Frontex számos földalatti irattárat/raktárhelyiséget bérel.

Néhány példa azokra a munkálatokra, amelyek elvégzésére a szereződés keretében sor kerülhet:

• további/új szerelvények és tartozékok biztosítása egy különleges célra szolgáló területen: villanyszerelési munkák, új aljzatok és világítótestek, mennyezeti munkálatok, falak kialakítása és festés;

• irodahelyiségek átrendezése – két, zárt irodákból álló irodahelyiség összevonása a falak lebontásával, beleértve a fűtés, szellőzés és légkondicionálás (HVAC), a világítás és az elektromos készülékek megfelelő átszerelését is;

• új padlódobozok és kábelezés kialakítása, valamint a meglévő padlódobozok áthelyezése;

• egy raktárhelyiség átalakítása vezetőségi váróhelyiséggé: a fűtés, szellőzés és légkondicionálás (HVAC), a világítás és az elektromos készülékek megfelelő átszerelése, új burkolatok, befejező munkák: szőnyeg, mennyezet, falburkolat, ajtók, ablakok stb;

• ajtók és sarokvédők leszállítása és felszerelése az étkezde konyhájába;

• a tárgyalóhelyiségeket elválasztó mozgatható falak felújítása;

• irodahelyiségek és konferenciatermek festése;

• fertőtlenítőfolyadék-adagolók felszerelése.

Hosszabb távon a Frontex új székházba kíván költözni. A jelenlegi székhely ingatlanjaiban bizonyos felújítási munkák elvégzésére lesz szükség a bérlés időtartamának lejártakor az ingatlan eredeti állapotának helyreállítása érdekében (beleértve a Frontex névtábláinak eltávolítását és a Frontex névtábláinak vagy berendezéseinek elhelyezése és/vagy megtartása által okozott károk elhárítását, valamint a Frontex által a bérleti szerződés időtartama alatt végzett és a bérbeadó által jelzett változtatások, átalakítások vagy fejlesztések megszüntetését, eltávolítását is).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés időtartama 24 hónap, amely változatlan feltételek mellett legfeljebb két alkalommal, alkalmanként 12 hónappal meghosszabbítható. A teljes időtartam nem haladhatja meg a 48 hónapot.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 6
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/01/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 4 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/02/2022
Helyi idő: 11:00
Hely:

A tenderbontásra az ajánlati felhívásban feltüntetett időpontban kerül sor a következő helyszínen: Frontex Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, LENGYELORSZÁG vagy online.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kérjük, hogy a tenderbontáson részt venni kívánó ajánlattevők küldjenek megerősítő e-mailt a közbeszerzési osztály számára (procurement@frontex.europa.eu). A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum egy képviselő lehet jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

„Amennyiben a IV.2.2) szakaszban megadott beérkezési határidő előtti öt naptári napon belül az I.3) szakaszban megadott elektronikus kommunikációs eszközök nem hozzáférhetők, vagy működésükben fennakadások történnek, az ajánlatkérő fenntartja a jogot a határidő meghosszabbítására, és a meghosszabbításnak az I.3) szakaszban megadott internetcímen való közzétételére anélkül, hogy előzetesen közzétenné a jelen hirdetmény helyesbítését. Kérjük a szóban forgó közbeszerzésben érdekelt gazdasági szereplőket, hogy iratkozzanak fel az ajánlati felhívásra az I.3) szakaszban megadott címen, így értesítést kapnak majd az új információk vagy dokumentumok közzétételéről.”

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/12/2021