Storitve - 668935-2021

28/12/2021    S252

Belgija-Bruselj: Prenos signalov za avdiovizualne namene in namene IT med Evropskim parlamentom na eni strani ter Evropsko komisijo, Evropskim svetom in Résidence Palace na drugi strani

2021/S 252-668935

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament, Generalni direktorat za komuniciranje (COMM), Directorate for Media, Audiovisual Unit
Poštni naslov: Rue Wiertz 60
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Jacques Zajdenband, Martens Building, office 04P067
E-naslov: media-tenders@ep.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9647
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9647
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Prenos signalov za avdiovizualne namene in namene IT med Evropskim parlamentom na eni strani ter Evropsko komisijo, Evropskim svetom in Résidence Palace na drugi strani

Referenčna številka dokumenta: COMM/AWD/2021/472
II.1.2)Glavna koda CPV
64200000 Telekomunikacijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Avdiovizualna enota Evropskega parlamenta namerava oddati javno naročilo za prenos signalov za avdiovizualne namene in namene IT med Evropskim parlamentom na eni strani ter Evropsko komisijo, Evropskim svetom in Résidence Palace na drugi strani.

Inženirski oddelek avdiovizualne enote je odgovoren za avdiovizualne sisteme in sisteme IT ter opremo, povezano z vsemi področji dejavnosti v njegovi pristojnosti, na lokaciji Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu.

Ta področja dejavnosti približno zajemajo:

• zagotavljanje institucionalnega avdiovizualnega kritja dejavnosti Evropskega parlamenta; kot so plenarna zasedanja, seje odborov itd.;

• prikazovanje in predvajanje teh dejavnosti;

• vodenje avdiovizualnih evidenc dejavnosti institucije;

• zagotavljanje tehnične pomoči za avdiovizualne medije, ki zajemajo dejavnosti Evropskega parlamenta.

Glejte Prilogo I – tehnične specifikacije – in priloge k specifikacijam.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
64228100 Storitve prenosa televizijskih oddaj
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte specifikacije iz dokumentacije javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Tri podaljšanja po 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte specifikacije iz dokumentacije javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte osnutek okvirne pogodbe iz dokumentacije javnega naročila.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 04/03/2022
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Francoščina, Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 09/03/2022
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo prek videokonference na platformi za elektronsko oddajo ponudb. V odgovor na prijavo za sodelovanje, poslano na naslov media-tenders@ep.europa.eu, bodo izvajalci po e-pošti prejeli potrditev, ki vsebuje povezavo Webex.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki, ki se želijo udeležiti, morajo to potrditi po e-pošti na naslov media-tenders@europarl.europa.eu najpozneje 3 delovne dni pred datumom odpiranja. Glejte pogoje za oddajo ponudbe iz dokumentacije javnega naročila.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

2025

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Obvezen obisk prostorov v Bruslju bo potekal 1. februarja 2022 (14.00) (po lokalnem času v Bruslju). Zaradi izrednih razmer, povezanih s pandemijo COVID-19, lahko Parlament spremeni načrtovane datume obveznih obiskov prostorov ali uvede nove ureditve, kot je virtualni obisk zadevnih tehničnih naprav prek videokonference. V tem primeru bodo novi datumi oziroma prilagoditve objavljeni na spletnem mestu https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9647, prek katerega bo mogoče dostopati do razpisne dokumentacije. Za podrobnejše informacije glejte točko 4 – pogoji za oddajo ponudbe – dokumentacije javnega naročila.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/12/2021