Építési beruházás - 669179-2021

28/12/2021    S252

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 252-669179

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11226002214
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Volencsik Zsolt Mihály
E-mail: drv.zrt@drv.hu
Telefon: +36 80240240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.drv.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Iváncsai víziközmű infrastruktúra-fejlesztések

Hivatkozási szám: EKR000846732021
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében „Iváncsa és térsége fejlesztéséhez szükséges víziközmű-beruházások” elnevezésű projekt keretében az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület megnövekedett vízigényeinek biztosítása érdekében szükséges fejlesztések, valamint fejlesztésekhez, a hatékonyságnöveléshez és a rekonstrukcióhoz kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések, egyén kiegészítő elemek fejlesztésének, hatékonyságának növeléséhez és rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 19 796 063 360.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232430 Vízkezelés
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45247130 Vízvezeték építése
45262220 Ivóvízkútfúrás
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Ercsi, Iváncsa, Pusztaszabolcs, Adony, Kulcs közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr. Ajánlatkérő (NFP) feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

IVÁNCSA IPARI PARK” IVÓVÍZELLÁTÁS ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT

VÍZELLÁTÁS

Az új ipari fogyasztók, valamint a növekvő lakosság vízigényeinek kielégítéséhez a DRV Zrt. kezelésében lévő Dunai Regionális Vízmű rendszer fejlesztése szükséges.

A projekt keretében a vízbázis kapacitását 28 000 m3/d-ra kell növelni, a vízbázis jelenleg 12-16 000 m3/d víz kinyerésére alkalmas.

A vízbázis-bővítés egyben a meglévő kutak felújítását, illetve új kutak létesítését is jelenti.

A projekt keretében a meglévő 19 db kút állapotfelmérését el kell végezni. Azon kutak esetében, ahol az építéskori vízhozamok jelentősen lecsökkentek, vagy szűrő sérülés mutatható ki megoldást jelent a jelenlegi vízhozam növelésére a kút szűrőcserés felújítása. Mivel ez a meglévő kútszerkezet mechanikai „elbontását”, új szűrőrakat beépítését is jelenti, fúróberendezés telepítése is szükséges. (előirányzottan 12 db nagyátmérőjű és 4 db kisátmérőjű kút). Azon kutak esetében, amelyek nagyon kis ideig működtet megépítésük során, vélhetően a kompresszoros termeltetéssel történő kútjavítás elegendő. A kút felújítása daru alkalmazásával végezhető. (előirányzottan 3 db kút).

A vízbázis bővítéséhez 5 db új kút létesítése szükséges. A vízbázis bővítésével egyidejűleg a figyelőkút-rendszert is bővíteni kell. Egy figyelőkút létesítése tervezett.

A területet a vízbázis bővítése céljából Ercsi 062/1 hrsz. terület egy részével meg kell növelni. A terület Natura2000 érintettségű erdő.

Tekintettel a nyersvíz minőségére, vas- és mangántalanítási technológia (1300 m3/h) kiépítése szükséges.

A vízellátó rendszer tekintetében a következő fejlesztések valósulnak meg:

- a meglévő Ercsi parti szűrésű vízbázis kútjainak felújítása, valamint új kutak létesítése, ezzel a vízbázis kapacitásának bővítése 28 000 m3/d értékre; a vízkezelő technológiához szükséges segéd- és kiszolgáló létesítményeket is meg kell valósítani. Az egyes műtárgyak közötti vezetékkapcsolatokat ki kell építeni.

- az Ercsi parti szűrésű vízbázis területén új 28 000 m3/d (1300 m3/h) kapacitású vízkezelő technológia létesítése a kitermelt víz határértéket meghaladó vas- és mangántartalmának eltávolítására;

- az Ercsi parti szűrésű vízbázis területén új 2x2000 m3 térfogatú víztároló medence építése a kezelt víz tárolására;

- A gyorsszűrők öblítésekor keletkező zagyvizet az új 2x250 m3-es, vasbeton szerkezetű zagyvíz medence fogadja.

- A meglévő Kulcsi vízműtelepen új átemelő szivattyútelep kiépítése

- az Ercsi parti szűrésű vízbázis területén új szivattyútelepek telepítése nyomásfokozás céljából a DRV, illetve a Velence-tavi Regionális Vízmű vízellátó rendszer (VRV) felé;

- az Ercsi parti szűrésű vízbázis területéről új 380 fm DN500 GÖV vezeték építése a meglévő Velencei vízátadást szolgáló meglévő vezetékig (a DRV és a VRV rendszerek szétválasztásának céljából);

- az Ercsi-Kulcs regionális távvezeték Ercsi-Iváncsa szakaszának bővítése DN700 átmérőjű GÖV vezetékre, mintegy 10 km hosszon,

- az Ercsi-Kulcs regionális távvezeték Ercsi-Iváncsa szakaszának bővítése DN700 átmérőjű GÖV vezetékre, 3 db új mosató pont létesítésével;

- az Ercsi-Kulcs regionális távvezeték Iváncsa-Kulcs szakaszán 4 db új mosató pont létesítése és a vezetékszakasz mosatása (11600 fm);

- az Ercsi-Kulcs regionális távvezeték Ercsi - Iváncsa meglévő szakaszán 3 db új mosató pont létesítése és a vezetékszakasz mosatása (9940 fm);

- Sínatelep-Újfalu és Sínatelep-Ófalu településrészek felé az átadott víz nyomásának rendezése céljából új nyomáscsökkentő és nyomásfokozó akna létesítése;

- Iváncsa település meglévő vízműtelepén új 2x100 m3-es térszíni tároló létesítése és új hálózati szivattyúk telepítése a beruházás hatására megváltozó hidraulikai viszonyok, illetve a település várható vízigény-emelkedésének okából;

- Iváncsa település belterületén a meglévő ivóvíz elosztóhálózat bővítése;

- Ercsi-Kulcs regionális távvezetéktől az új vízműtelepig 1,8 km DN400 GÖV vezeték létesítése szükséges, míg a víztoronytól az Ipari parkig további 1,3 km, szintén DN400 GÖV vezeték fektetése.

- Iváncsa településen új, 1000 m3 térfogatú víztorony létesítése az Ipari park vízigényeinek megfelelő nyomáson való kielégítésére;

- A meglévő Kulcsi vízműtelepen új átemelő szivattyútelep kiépítése.

- A Yaris Kabin Kft.-től az Iváncsa Ipari park felé mintegy 1,6 km D225 KPE távvezeték létesítése szükséges, hogy a vízátvétel megvalósulhasson.

- Pusztaszabolcsi 700 m3-es víztorony felújítása

- Az építési víz mennyiségének kielégítésének kielégítéséhez szükséges továbbá az Iváncsai hálózatról való lecsatlakozás, majd onnan mintegy 1,0 km D225 KPE vezeték kiépítése.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el. Részletesen: KD.

AK a felhívás III.2.2. pont kapcsán is felhívja a figyelmet a 272/2014.(XI.5).Kr.(1a) és (1b) bek-ben foglaltakra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1.pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III/1.3. M.2.2. pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III/1.3. M.2.4. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 68
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós és/vagy hazai forrás

II.2.14)További információk

AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.

FAKSZ: Pintér Kristóf lajstromszám: 00936

AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 137-363861
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Iváncsa ivóvíz tervezés és kivitelezés Sárga FIDIC

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19 796 063 360.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉV jogosultságú szakember biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8086 Felcsút, Fő Utca 65., 27420322-2-07

SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8800 Nagykanizsa, Király Utca 4., 13748429-2-20

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2021