Varor - 66926-2019

12/02/2019    S30    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Finland-Vanda: Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter

2019/S 030-066926

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Vantaan kaupunki
0124610-9
PL 1100
Vantaa
01030
Finland
Kontaktperson: Tarja Kokkonen
Telefon: +358 983911
E-post: tarja.kokkonen@vantaa.fi
Nuts-kod: FI1B1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vantaa.fi

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

CAD/CAM-kuvantamis- ja jyrsintälaitteiston hankinta

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33130000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on CAD/CAM-kuvantamis- ja jyrsintälaitteistot käyttövalmiiksi asennettuna Vantaan kaupungin suun terveydenhuollon käyttöön.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1B1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on CAD/CAM-kuvantamis- ja jyrsintälaitteisto käyttövalmiiksi asennettuna Vantaan kaupungin suun terveydenhuollon käyttöön.

Laitteistokokonaisuuteen tulee sisältyä:

– CAD/CAM-suunnittelu- ja jyrsintälaitteisto

– Tarvittava ohjelmisto

– IT-laitteisto ja verkko

– Käyttö- ja huoltokoulutus.

Laitteistoja hankitaan ensin yksi (1) kappale ja varataan optio toisen laitteen hankintaan myöhempänä ajankohtana.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 188-424375
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

CAD/CAM kuvantamis- ja jyrsintälaitteiston hankinta

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/12/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Hammasväline Oy
0881266-0
Espoo
Finland
Nuts-kod: FI1B1
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 200 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 200 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefon: +358 295643300
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/02/2019