Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 669297-2021

28/12/2021    S252

Magyarország-Budapest: Csatornahálózat építése

2021/S 252-669297

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Csorna, Bősárkány és Dör, valamint Tát és Tokod településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása

II.1.2)Fő CPV-kód
45232410 Csatornahálózat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csorna, Bősárkány és Dör, valamint Tát és Tokod településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása

Rész száma: ÉKDU3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye

közigazgatási területén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi

szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési

miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a

hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében

Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges

közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-

00034 és KEHOP-2.2.2-15-2015-00021 azonosító számú projekt keretében Csorna, Bősárkány és Dör, valamint Tát és Tokod

településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC

Sárga Könyv feltételei szerint”

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2015-00034 és KEHOP-2.2.2-15-2015-00021

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 201-412935

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: ÉKDU3
Elnevezés:

Csorna, Bősárkány és Dör, valamint Tát és Tokod településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
07/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELKSY Magyarország Kft.
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 299 907 861.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 2. sz szerződésmódosítás dátuma: 2021.12.07.

Ajánlattevők:

1. Colas Alterra Zrt.

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószám: 13961149-2-44.

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá

2. SWIETELKSY Magyarország Kft.

Székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Adószám: 14300327-2-44.

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá

3. M-E 2020 Konzorcium.

Cég neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Adószám: 12671003-2-07.

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá

Cég neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.

Adószám: 13125811-2-44.

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá.

4. Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Adószám: 13748429-2-20.

Kktv. szerinti minősítés: középvállalkozás.

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.

A „II.2.4) A közbeszerzés ismertetése” (ÉKDU3 - Csorna, Bősárkány és Dör, valamint Tát és Tokodtelepüléseken megvalósítandó

szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása)folytatása:

Tát-Tokod csatornahálózat fejlesztése.

A szennyvíztisztító telep fejlesztésének célja, a jelenlegi befolyó paramétereken alapuló üzembiztos technológiamegvalósítása. A

biológiai tisztítóképesség (szervesanyag és nitrogén) növelése, intenzifikálása, a mechanikaielőtisztítás megvalósításával,

energia- és költséghatékonyság növelése a korszerűbb gépek beépítésével és aziszapvíztelenítés helyben történő

megvalósításával.

Főbb mennyiségek - csatornahálózat esetében:

Tokod Nagyközség esetében:

Gravitációs gerinc vezetékek (NA200 KGPVC): 6 434 fm.

Gravitációs gerinc vezetékek (NA150 KGPVC): 473 fm.

Gravitációs gerinc vezetékek (NA150 KGPVC): 385 fm.

Gravitációs bekötő vezetékek (NA150 KGPVC): 2 928 fm.

Nyomóvezeték (D200 KPE): 891 fm.

Nyomóvezeték (D90 KPE): 254 fm.

Nyomóvezeték (D63 KPE): 28 fm.

100 cm belméretű hálózati kisátemelő: 3 db.

Tát Város:

Gravitációs gerinc vezetékek (beton D400):6fm

Gravitációs gerinc vezetékek (beton D300): 90 fm.

Nyomóvezeték (D200 KPE): 26,5 fm.

Nyomóvezeték (D110 KPE): 815 fm.

Átemelő: 1 db.

Főbb mennyiségek - szennyvíztisztító telep esetében:

A tervezett fejlesztés után a táti szennyvíztisztító telep kapacitása:

o hidraulikai szennyvíztisztító kapacitás: 1400 m3/d; max: 156 m3/h; (mechanika: 200

m3/h).

o mértékadó biológiai terhelési kapacitás: 11 597 LEÉ.

Főbb mennyiségek - hálózatrekonstrukció:

A hálózatrekonstrukció keretében Tát, Akácos út (Tokod, Határ út) szennyvízátemelő és a

szennyvíztelep közötti nyomott vezeték felújítása valósul meg. A létesítendő új vezeték

tényleges anyagának, átmérőjének megtervezése Vállalkozó feladata.

Nyomóvezeték (D200 KPE):

(Tokod nyomóvezetékként már szerepel) 891 fm.

Átvezetések:

- 10. sz. közút alatt,

- vasút alatt (meglévő - megmaradó átvezetés ~ 30 m).

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezésifeladatokra vonatkozó

leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c.mellékletben került csatolásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45232410 Csatornahálózat építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232410 Csatornahálózat építése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye közigazgatási területén

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel

összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt

beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az

ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja

többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások

lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-

00034 és KEHOP-2.2.2-15-2015-00021 azonosító számú projekt keretében Csorna, Bősárkány és Dör, valamint Tát és Tokod

településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1206
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 299 907 861.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Jelen módosítás:A szerződésmódosítás

eredményeként a szerződés 4.1. pontja szerinti teljesítési határidő módosul Bősárkány Létesítményelem Létesítményelem vonatkozásában az akadályoztatás fennállása miatti további 24 nappal.

Korábbi 1. számú módosítás: A szerződésmódosítás

eredményeként a szerződés 4.1. pontja szerinti teljesítési határidő módosul Csorna Létesítményelem, Bősárkány

Létesítményelem és- Dör Létesítményelem vonatkozásában az akadályoztatás fennállása miatti további 87 nappal.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Jogcím: Kbt 141.§ (4) c pontja. Vállalkozó 2020. október 02. napján akadályközlést jelentett be mely szerint a projekt keretén belül megvalósítandó Bősárkány V. sz átemelő energiaellátása nem biztosított.Mivel az energiaellátás E.ON általi kiépítése sem a Hálózati Csatlakozási Szerződésben vállalt határidőre, sem a projekt szerződéses véghatáridejére nem történt meg, a Vállalkozó a végleges helyreállítási munkákat és az ezt követő Végleges Műszaki Átadás - Átvételi eljárást határidőben megkezdeni/lebonyolítani nem tudta, melynek hiányában a projekt sikeres zárása sem volt lehetséges. Mérnök álláspontja hogy a Vállalkozó által kidolgozott Akadályközlésben bemutatott, a Szerződéskötést követően felmerült események megfelelnek a KSZF 1.1.6 [Egyéb Meghatározások] Alcikkely 1.1.6.8 „Előre nem látható” fogalom meghatározásának, továbbá megállapítható, hogy az Akadályközlést kiváltó esemény nem tartozik sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő felelősségi és kockázati körébe.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 299 907 861.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 299 907 861.00 HUF