We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 670253-2021

28/12/2021    S252

Slovakia-Trenčín: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2021/S 252-670253

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 216-567974)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
National registration number: 31118259
Postal address: Študentská
Town: Trenčín
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Postal code: 91150
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telephone: +421 910813539
Internet address(es):
Main address: http://www.tnuni.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Prístrojové vybavenie laboratórií a dodávka spotrebného materiálu

Reference number: TNUNI/NLZ 02/2021
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístrojového vybavenia laboratórií a spotrebného materiálu a poskytnutie s tým

súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky).

Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti. Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti

predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 až B.4

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 216-567974

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 14/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 21/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 14/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 21/01/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: