Servicii - 670590-2021

Submission deadline has been amended by:  55835-2022
28/12/2021    S252

România-București: Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice

2021/S 252-670590

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI
Număr naţional de înregistrare: 42283735
Adresă: Strada: bd. Libertatii, nr. 14
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050706
Țară: România
Persoană de contact: Dan Ioana
E-mail: achizitii@adr.gov.ro
Telefon: +40 374411104
Fax: +40 213052899
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.adr.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134183
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Transformarea digitală a administrației publice din România

Număr de referinţă: 42283735/2021/5
II.1.2)Cod CPV principal
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă, intenționează să dezvolte noi sisteme informatice, utilizând un concept nou în România, respectiv construirea acestor sisteme informatice, în etape succesive logice, specifice proceselor de dezvoltare software, fiecare lot reprezentând un segment din procesul de dezvoltare software, după cum urmează:

- Lotul 1 – Servicii de analiza de business;

- Lotul 2 – Servicii de analiza tehnică;

- Lotul 3 – Servicii de dezvoltare software;

- Lotul 4 – Servicii de testare funcționalități;

- Lotul 5 – Servicii de testare securitate;

- Lotul 6 - Servicii mentenanță infrastructură server;

- Lotul 7 - Servicii de mentenanță software;

- Lotul 8 - Block Chain;

- Lotul 9 – Inteligența artificială (AI);

- Lotul 10 – Realitatea virtuală (VR/AR);

- Lotul 11 – Big Data.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 161 372 178.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 11
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 11
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertele se pot depune pentru unul, mai multe loturi, sau pentru toate loturile

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de mentenanță infrastructură server

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal al ADR din B-dul Libertății nr.14, sector 5, București și sediul secundar al ADR din strada Italiană nr.22 sector 2 București;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest lot va cuprinde un număr minim de 7 contracte subsecvente și un număr de maxim de 11 contracte subsecvente.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 45.814 lei fără TVA.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 114.535 lei fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul de evaluare „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 Pexp1 reprezentând punctajul maxim de 20 puncte acordat rolului de Project Manager; Pexp2 reprezentând punctajul maxim de 30 puncte acordat rolului de Server (Infrastructure) Administrator; Pexp3 reprezentând punctajul maxim de 30 puncte acordat rolului de Inginer DevOps. / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 20
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 572 676.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere c... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Blockchain

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal al ADR din B-dul Libertății nr.14, sector 5, București și sediul secundar al ADR din strada Italiană nr.22 sector 2 București;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest lot va cuprinde un număr minim de 1 contract subsecvent și un număr maxim de 3 contracte subsecvente.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent = 4.145.575,00 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent = 6.218.363,00 lei fără TVA;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul de evaluare „Experiența profesională și competențele personalului/experților propuși”, constă în însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 + Pexp4 Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager; Pexp2 reprezentand punctajul maxim de 50 puncte acordat rolului de Expert Tehnic de specialitate; Pexp3 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Backend Dev Pexp4 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Frontend Dev / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 20
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 513 763.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere c... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de mentenanță software

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal al ADR din B-dul Libertății nr.14, sector 5, București și sediul secundar al ADR din strada Italiană nr.22 sector 2 București;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest lot va cuprinde un număr minim de 7 contracte subsecvente și un număr de maxim de 11 contracte subsecvente.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent = 233.778,00 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent = 584.444,00 lei fără TVA;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul de evaluare „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în însumarea punctajelor factorilor de evaluare obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 + Pexp4 + Pexp5+Pexp6+Pexp7 Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager; Pexp2 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Analist de business; Pexp3 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Specialist design interfața (UI/UX Designer) Pexp4 reprezentand punctajul maxim de 15 puncte acordat rolului de Backend Dev Pexp5 reprezentand punctajul maxim de 15 puncte acordat rolului de Analist Programator (Software Architect) Pexp6 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Tester Automatizări (QA Automation Engineer) Pexp7 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolul / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 20
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 924 447.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere c... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de testare securitate

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal al ADR din B-dul Libertății nr.14, sector 5, București și sediul secundar al ADR din strada Italiană nr.22 sector 2 București;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform standardului de piață, testele de securitate au devenit un pas important și obligatoriu în procesul de dezvoltare software în special datorită numărului mare de atacuri informatice din piața.

Testul de securitate ne oferă garanția faptului că soluțiile achiziționate nu sunt supuse atacurilor informatice.

Acest lot va cuprinde un număr minim de 11 contracte subsecvente și un număr de maxim de 23 contracte subsecvente.

Fiecărui contract subsecvent îi va corespunde un caiet de sarcini cu specificații diferite, însă cu același obiect, respectiv servicii de testare securitate.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent - 77.472,00 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent -453.355,00 lei fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul de evaluare „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: Pexp = Pexp1 + Pexp2, unde Pexp1 reprezentând punctajul maxim de 20 puncte acordat rolului de Project Manager; Pexp2 reprezentând punctajul maxim de 60 puncte acordat rolului de Expert Securitate (Security Expert). / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 20
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 282 409.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere c... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BIG DATA

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal al ADR din B-dul Libertății nr.14, sector 5, București și sediul secundar al ADR din strada Italiană nr.22 sector 2 București;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest lot va cuprinde un număr minim de 1 contract subsecvent și un număr maxim de 2 contracte subsecvente.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent = 2.076.700,50 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent = 2.076.700,50 lei fără TVA;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul de evaluare „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 + Pexp4 Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager; Pexp2 reprezentand punctajul maxim de 50 puncte acordat rolului de Expert tehnic de specialitate; Pexp3 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Backend Dev; Pexp4 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Frontend Dev. / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 20
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 153 401.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere c... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Inteligența artificială

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal al ADR din B-dul Libertății nr.14, sector 5, București și sediul secundar al ADR din strada Italiană nr.22 sector 2 București;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest lot va cuprinde un număr minim de 1 contract subsecvent și un număr maxim de 2 contracte subsecvente.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent = 2.076.700,50 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent = 2.076.700,50 lei fără TVA;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul de evaluare „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 + Pexp4 Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager; Pexp2 reprezentand punctajul maxim de 50 puncte acordat rolului de Expert Tehnic de specialitate; Pexp3 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Backend Dev; Pexp4 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Frontend Dev. / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 20
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 153 401.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere c... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

REALITATE VIRTUALĂ & REALITATE AUGMENTATĂ

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal al ADR din B-dul Libertății nr.14, sector 5, București și sediul secundar al ADR din strada Italiană nr.22 sector 2 București;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest lot va cuprinde un număr minim de 1 contract subsecvent și un număr maxim de 2 contracte subsecvente.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent = 2.076.700,50 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent = 2.076.700,50 lei fără TVA;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul de evaluare „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 + Pexp4 Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager; Pexp2 reprezentand punctajul maxim de 50 puncte acordat rolului de Expert tehnic de specialitate; Pexp3 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Backend Dev; Pexp4 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Frontend Dev. / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 20
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 153 401.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere c... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 2 SERVICII DE ANALIZĂ TEHNICĂ

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal al ADR din B-dul Libertății nr.14, sector 5, București și sediul secundar al ADR din strada Italiană nr.22 sector 2 București;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea Contractantă, prin actualul acord cadru, își propune să achiziționeze servicii de analiză tehnică în vederea întocmirii documentației cu cerințe tehnice pentru proiectele ce urmează a fi dezvoltate.

În aceasta etapa se vor avea în vedere desfășurarea următoarelor activități, conform cerințelor furnizate de ADR:

• Planificarea în detaliu, coordonarea și supervizarea desfășurării procesului de analiza tehnica, până la livrare, asigurându-se că toate resursele implicate își îndeplinesc atribuțiile la timp și în mod corespunzător.

• Definirea arhitecturii produsului software și standarde de dezvoltare software, respectiv uneltele de dezvoltare și tehnologiile folosite.

Acest lot va cuprinde un număr minim de 11 contracte subsecvente și un număr de maxim de 33 contracte subsecvente. Fiecărui contract subsecvent îi va corespunde un caiet de sarcini cu specificații diferite, însă cu același obiect, respectiv analiza tehnică pentru dezvoltarea de programe.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent = 27.278,00 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent = 1.557.561,00 lei fără TVA;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul de evaluare „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 + Pexp4 + Pexp5 unde, Pexp1 reprezentând punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager Pexp2 reprezentând punctajul maxim de 30 puncte acordat rolului de Analist programator (software architect) Pexp3 reprezentând punctajul maxim de 15 puncte acordat rolului de Server (Infrastructure) Administrator Pexp4 reprezentând punctajul maxim de 15 puncte acordat rolului de Specialist integrare Pexp5 reprezentând punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Expert securitate / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 20
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 105 937.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere c... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 4 SERVICII DE TESTARE FUNCȚIONALITĂȚI

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal al ADR din B-dul Libertății nr.14, sector 5, București și sediul secundar al ADR din strada Italiană nr.22 sector 2 București;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform standardului de piață, este necesara execuția unui set de scenarii funcționale și reale pentru a se asigura de faptul ca produsul software a fost construit corect și nu a omis nici o funcționalitate menționată în BRD. De asemenea, se verifică și ca funcționalitățile dezvoltate funcționează corect conform cerințelor.

În această etapă se vor avea în vedere desfășurarea următoarelor activități, conform cerințelor furnizate de ADR:

• Planificarea în detaliu, coordonarea și supervizarea desfășurării procesului de testare, până la livrare, asigurându-se că toate resursele implicate își îndeplinesc atribuțiile la timp și în mod corespunzător.

• Testarea aplicațiile software și documentarea bug-urile identificate.

• Întocmirea, definirea și executarea scripturile și a proceselor de testare automată a produselor software.

Acest lot va cuprinde un număr minim de 11 contracte subsecvente și un număr de maxim de 23 contracte subsecvente. Fiecărui contract subsecvent îi va corespunde un caiet de sarcini cu specificații diferite, însă cu același obiect, respectiv testare funcționalități pentru produsele software dezvoltate.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent - 119.978,00 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent - 597.891,00 lei fără TVA;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul de evaluare „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 Pexp1 reprezentând punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager; Pexp2 reprezentând punctajul maxim de 30 puncte acordat rolului de Tester manual (QA Engineer); Pexp3 reprezentand punctajul maxim de 40 puncte acordat rolului de Tester Automatizări (QA Automation Engineer). / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 20
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 557 270.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere c... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 3 SERVICII DE DEZVOLTARE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal al ADR din B-dul Libertății nr.14, sector 5, București și sediul secundar al ADR din strada Italiană nr.22 sector 2 București;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Procesul de dezvoltare software e principala activitate de producție și creare a produselor care fac scopul acestui document.

În aceasta etapa se vor avea în vedere desfășurarea următoarelor activități, conform cerințelor furnizate de ADR:

• Planificarea în detaliu, coordonarea și supervizarea desfășurării procesului de dezvoltare software, până la livrare (furnizarea livrabilului solicitat/prevăzut în caietul de sarcini), asigurându-se că toate resursele implicate își îndeplinesc atribuțiile la timp și în mod corespunzător.

• Crearea designului și a layout-ului pentru aplicații web & mobile/site-uri web.

• Scrierea codului pentru componenta server-side a aplicației, implementează logica de business, comunicarea cu bazele de date și API-urile necesare.

• Implementarea design-ul și funcțiile aplicațiilor cu care utilizatorul interacționează direct utilizând diverse limbaje/framework-uri de programare.

Acest lot va cuprinde un număr minim de 11 contracte subsecvente și un număr de maxim de 21 contracte subsecvente. Fiecărui contract subsecvent îi va corespunde un caiet de sarcini cu specificații diferite, însă cu același obiect, respectiv dezvoltare programe informatice.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent = 850.174,00 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent = 8.086.095,00 lei fără TVA;

Având în vedere că în procesul de dezvoltare software, dezvoltatorul își poate baza soluția pe produse licențiabile, și că aceste licențe variază în funcție de complexitatea proiectului, Autoritatea Contractantă va aloca un buget suplimentar față de valoarea estimată a lotului de până la 37.207.761 lei fără TVA care să acopere aceste costuri. Costul generat de utilizarea acestor licențe va fi adresat în cadrul contractelor subsecvente și va fi inclus, de către ofertant în prețul de dezvoltare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul constă în punctarea garanției asigurată pentru fiecare din produsele software dezvoltate, suplimentar față de perioada minimă de 12 luni. / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul de evaluare „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 + Pexp4+ Pexp5 unde, Pexp1 reprezentând punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager; Pexp2 reprezentând punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Specialist design interfață; Pexp3 reprezentând punctajul maxim de 15 puncte acordat rolului de Backend Dev. Pexp4 reprezentând punctajul maxim de 15 puncte acordat rolului de Frontend Dev Pexp5 reprezentând punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Analist de business / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 20
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 93 694 845.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere c... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 1 SERVICII DE ANALIZĂ DE BUSINESS

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal al ADR din B-dul Libertății nr.14, sector 5, București și sediul secundar al ADR din strada Italiană nr.22 sector 2 București;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea Contractantă, prin acordul cadru, își propune să achiziționeze servicii de analiză de business în vederea întocmirii documentației cu cerințe funcționale și de business pentru proiectele ce urmează a fi dezvoltate.

Acest lot va cuprinde un număr minim de 11 contracte subsecvente și un număr de maxim de 33 contracte subsecvente.

Fiecărui contract subsecvent îi va corespunde un caiet de sarcini cu specificații diferite, însă cu același obiect, respectiv analiza de business pentru dezvoltarea de programe informatice.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent - 69.394,00 lei fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent -1.320.794,00 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența profesională a personalului propus - Pexp Factorul de evaluare „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3, unde Pexp1 = punctajul maxim de 20 puncte acordat pt. Managerul de proiect; Pexp2 = punctajul maxim de 35 puncte acordat pt. Analist de business; Pexp3 = punctajul maxim de 25 puncte acordat pt. Manager de produs (Product manager - Wireframe). / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 20
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 260 628.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere c... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1

Operatorii economici, indiferent de calitatea în care participă la procedură, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Încadrarea în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru.

Pentru fiecare lot la care participă, ofertanții, terții susținători, subcontractanții, asociații vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor, completându-se secțiunile aferente cerinței solicitate.

Operatorii economici care se bazează pe capacitățile altor entități (terți susținători/subcontractanți) vor completa un DUAE propriu și câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează.

Operatorii economici care depun oferta în asociere/grup vor completa câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului.

In situația asocierii, susținerii, subcontractării, împreună cu DUAE se va prezenta angajamentul ferm, acordul de subcontractare, acordul de asociere, după caz.

Autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii formularului DUAE, ca dovada preliminară care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplinește condițiile/criteriile stipulate la art.164, 165, 167 din Legea 98/2016, urmând ca înainte de stabilirea ofertelor câștigătoare, ofertanții aflați pe primele 15 locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

- Cazierul judiciar al ofertantului şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

- Certificat constatator privind plata obligațiilor la bugetul de stat, în copie conform cu originalul, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor;

- Certificat fiscal în copie conform cu originalul eliberat de Direcția de Impozite şi Taxe Locale, a unității administrativ teritoriale pentru sediul principal, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestora, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea 98/2016.

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

Pentru ofertanții nerezidenți, în conformitate cu prevederile art.168 alin. (3), din Legea 98/2016, în cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta în copie conform cu originalul, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 15 locuri în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerința nr. 2 – Conflictul de interese

Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, aşa cum sunt acestea definite la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, privind conflictul de interese.

Ofertanții, terţii susţinători, subcontractanții, vor completa Declarația pe propria răspundere din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispoziţiile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

Această declarație se va prezenta odată cu DUAE.

Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare atrage excluderea ofertantului din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru.

Documente de confirmare:

Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, aşa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat sunt următoarele:

1. Octavian Oprea – Președinte;

2. Florentina Crăciun – Director Direcția Economică, Achiziții Publice și Administrativ;

3. Luminița Roxana Bordeianu – Șef Serviciul Juridic, Resurse Umane;

4. Ana Maria Florescu – Direcția Transformare Digitală;

Cerința nr. 1

Operatorul economic trebuie să dețină o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, dovedind astfel că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să dovedească îndeplinirea cerinței.

Pentru fiecare lot la care participă ofertanții, terții susținători, subcontractanții, asociaţii vor completa DUAE cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, informații necesare pentru demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale.

Documente justificative de confirmare:

Ofertanții pot demonstra îndeplinirea cerinței asumate în formularul DUAE, prin prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte datele de identificare ale operatorului economic, acționarii/ asociații, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Codul CAEN al activității ofertantului trebuie să fie corespunzător obiectului acordului cadru. Informațiile din certificatul constatator trebuie să fie ACTUALE/REALE/VALIDE LA DATA PREZENTĂRII ACESTUIA.

În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente care atestă forma de înregistrare pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru să fie în concordanță cu partea din acordulcadru/contract subsecvent pe care o va realiza.

Pentru documentul menționat mai sus, ofertanții străini pot depune documente echivalente în copie conform cu originalul, emise în țara de rezidență, traduse în limba română semnate și parafate de un traducător autorizat, care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, conforme cu legile țării de rezidență a ofertanților, documente de atestare care vor evidenția elemente precum denumirea completă, durata de funcționare, sediul social, asociați/acționari, persoane împuternicite /administratori, domenii de activitate autorizate.

Documentul urmează a fi prezentat la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 15 locuri după aplicarea criteriului de atribuire, în original, în copie conform cu originalul, sau în formă electronică, prin intermediul serviciului online Info Cert, având încorporată, atașată, sau logic asociată semnătură electronică extinsă.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertanților li se solicită să prezinte cifra de afaceri minimă anuală pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile, respectiv pentru anii 2020, 2019, 2018.Plafonul valoric minim impus cifrei de afaceri pentru fiecare an din cei 3 solicitați, se va raporta la nivelul celui mai mare contract subsecvent al fiecărui lot, astfel:Lotul 1: 1.300.000,00 leiLotul 2: 1.500.000,00 leiLotul 3: 8.000.000,00 leiLotul 4: 550.000,00 leiLotul 5: 450.000,00 leiLotul 6: 110.000,00 leiLotul 7: 550.000,00 leiLotul 8: 6.200.000,00 leiLotul 9: 2.000.000,00 leiLotul 10: 2.000.000,00 leiLotul 11: 2.000.000,00 lei

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru fiecare lot la care participă ofertanții, terții susținători, asociații vor completa DUAE cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, informații necesare pentru demonstrarea capacității economice și financiare.Operatorii economici care participă pe cont propriu vor depune un singur DUAE. Operatorii economici care se bazează pe capacitățiile altor entități (terți susținători/ subcontractanți) vor depune un DUAE propriu și câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitățiile pe care se bazează. Operatorii economici care depun ofertă în asociere / grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membri asocierii/ grupului.Autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii formularului DUAE, ca dovadă preliminară care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplinește cerințele solicitate pentru demonstrarea capacitității economice și financiare, urmând ca înainte de stabilirea ofertelor câștigătoare, ofertanții aflați pe primele 15 locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative prin care să demonstreze îndeplinirea acestor cerințe, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.Documente justificative de confirmare:Documentele justificative prin care ofertanții clasați pe primele 15 locuri pot demonstra îndeplinirea cerinței sunt, enumerarea nefiind cumulativă: bilanțurile contabile pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020), vizate și înregistrate de organele competente, din care rezultă cifra de afaceri pentru fiecare an; rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate; declarații sau extrase bancare corespunzătoare; situații financiare sau extrase din situații financiare, în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic.În cazul în care, din motive obiective și justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte unul dintre documentele precizate anterior, operatorul economic poate să facă dovada situației sale economice și financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl poate considera adecvat. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de Banca Națională a României pentru fiecare an în parte, https://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertanții (asociaţii în cazul ofertelor comune şi dacă este cazul terţul susţinător în situaţia susţinerii), trebuie să demonstreze că au dus la bun sfârșit în ultimii 3 ani, în cadrul a maxim 5 contracte, servicii similare cu obiectul lotului pentru care depun ofertă, în valoare cumulată de minim:- pentru Lotul 1 -1.320.794,00 lei fără TVA;- pentru Lotul 2 -1.557.561,00 lei fără TVA;- pentru Lotul 3– 8.086.095,00 lei fără TVA;- pentru Lotul 4 – 597.891,00 lei fără TVA;- pentru Lotul 5 –453.355,00 lei fără TVA;- pentru Lotul 6 – 114.535,00 lei fără TVA;- pentru Lotul 7 – 584.444,00 lei fără TVA;- pentru Lotul 8 –6.218.363,00 lei fără TVA;- pentru Lotul 9 –2.076.700,00 lei fără TVA;-pentru Lotul 10–2.076.700,00 lei fără TVA;-pentru Lotul 11–2.076.700,00 lei fără TVA;Ultimii 3 ani vor fi calculați până la data limită de depunere a ofertei, cu mențiunea că modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limită prevăzut în invitație.Prin servicii similare cu obiectul lotului pentru care depun ofertă, se înțeleg servicii de dezvoltare software sau de mentenanță software, care au fost duse la bun sfârșit.

Loturile: 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertanții trebuie să dețină certificare valabilă ISO 9001/2015 sau echivalent - Sisteme de management al calității în domeniul IT&C, pentru soluțiile și/sau serviciile care fac obiectul lotului/loturilor ofertate.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertanții (asociaţii în cazul ofertelor comune şi dacă este cazul terţul susţinător în situaţia susţinerii) trebuie să facă dovada faptului că au au dus la bun sfârșit în ultimii 3 ani, servicii similare cu obiectul lotului pentru care depun ofertă, la nivelul a maxim 5 contracte, în valoare cumulată de minim: - pentru Lotul 1 -1.320.794,00 lei fără TVA; - pentru Lotul 2 -1.557.561,00 lei fără TVA; - pentru Lotul 3– 8.086.095,00 lei fără TVA; - pentru Lotul 4 – 597.891,00 lei fără TVA; - pentru Lotul 5 –453.355,00 lei fără TVA; - pentru Lotul 6 – 114.535,00 lei fără TVA; - pentru Lotul 7 – 584.444,00 lei fără TVA; - pentru Lotul 8 –6.218.363,00 lei fără TVA; - pentru Lotul 9 –2.076.700,00 lei fără TVA; -pentru Lotul 10–2.076.700,00 lei fără TVA; -pentru Lotul 11–2.076.700,00 lei fără TVA. Prin „servicii similare duse la bun sfârșit” se înțeleg: - servicii de dezvoltare software sau de mentenanță software recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului ce reprezintă experiența similară să permită predarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent. - servicii recepţionate la sfârşitul prestării. Modalitate de îndeplinire: La nivelul DUAE, pentru fiecare lot la care depun ofertă, operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/terț susținător, subcontractant) vor completa o listă cu informații relevante ce descriu nivelul lor de experienţă similară, la nivelul a maxim 5 contracte de prestări servicii și care demonstrează realizarea plafoanelor valorice impuse, informații cum ar fi: - numărul și data contractului invocat drept experiență similară; - tipul, obiectul și valoarea contractului; - beneficiarul contractului şi datele sale de contact; - data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Asociatul/asociații nominalizați vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate ce descriu nivelul lor de experienţă similară. În cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnica și profesională invocând și susținerea acordată de terț/i (conform art. 182-184 din Legea nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare) atunci acesta are obligaţia de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana ce asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul asocierii de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, cerințele privind capacitatea tehnică și/sau profesională pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate pentru lider, având în vedere că, cerințele referitoare la situația personală a ofertantului vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar cele referitoare la Capacitatea de exercitare a activității profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/părțile din contract pe care aceștia o vor executa conform acordului de asociere prezentat. În situația asocierii, susținerii, subcontractării, împreună cu DUAE se va prezenta angajamentul ferm, acordul de subcontractare, acordul de asociere, după caz. Documentele justificative prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei, pot fi de exemplu: - Certificate/documente cuprinzând valori, date şi beneficiarii publici sau privaţi, - Copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, - Procese – Verbale de recepţie a serviciilor prestate și duse la bun sfârșit, - Certificări de bună execuţie, certificate constatatoare etc). Toate documentele menţionate în prezenta secţiune redactate în altă limbă decât româna vor fi însoţite de traducerea autorizată. În cazul în care un operator economic prezintă pentru îndeplinirea cerinței de calificare, contracte ce au fost executate într-o asociere, vor fi avute în vedere părțile/valorile prestate de operatorul economic. În situația în care operatorul economic a realizat serviciile în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similară, va prezenta documente prin care antreprenorul general confirmă realizarea serviciilor, iar beneficiarul final al contractului atestă faptul că operatorul economic a avut calitatea de subcontractant. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta în copie conform cu originalul, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 15 locuri în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar ofertanților clasați pe primele 15 locuri în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. Documente justificative: Certificate valabile la data prezentării acestora, la solicitarea autorității contractante, emise de organisme independente cu privire la standardele de management a calității pentru soluții și/sau servicii realizate în domeniul IT&C . Sunt acceptate certificate echivalente cu certificările specifice, emise de organisme de certificare acreditate, stabilite în alte state membre. Pe cale de excepție de la prezentul criteriu, în cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de management al calității pentru soluții și/sau servicii realizate în domeniul IT&C astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, ori nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității pentru soluții și servicii realizate în domeniul IT&C echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantă.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 15
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/02/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 09/08/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/02/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerinţele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifica de fabricație/prestare/execuţie, vor fi înțelese ca fiind însoţite de mențiunea ”sau echivalent”.

Autoritatea contractantă poate prelungi termenul limită pentru primirea Ofertelor. Orice prelungire poate fi efectuată în termen de cel puțin 6 zile înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor. În acest caz, toate drepturile și obligațiile stabilite anterior pentru Autoritatea contractantă și pentru Ofertanți vor fi extinse până la noul termen luat în considerare.

Termenul limită până la care se pot solicita clarificări, de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire: data anterioară cu 18 zile datei limită de depunere a ofertei.

Termenul limită pentru publicarea răspunsurilor consolidate la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor: Singurul termen de răspuns la toate solicitările de clarificare primite de la operatorii economici interesați de participarea la procedura de achiziție publică va fi în data anterioară cu 13 zile datei limită de depunere a ofertei.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conf. art.8, alin.(1), lit. a) din Legea 101/2016 actualizată, orice persoană care se consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă produsă printr-un act al Autorității Contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul Autorității Contractante considerat nelegal. Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și Autorității Contractante

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI - Serviciul Juridic și Resurse Umane
Adresă: B-dul Libertății, nr.14, sector 5
Localitate: București
Cod poștal: 050706
Țară: România
E-mail: luminita.bordeianu@adr.gov.ro
Telefon: +40 374541179
Adresă internet: www.adr.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/12/2021