Leveringen - 67129-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Tweedehands transportvoertuigen

2019/S 030-067129

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 246-563356)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
EKRSZ_35246750
Lehel utca 35–37.
Budapest
1135
Hongarije
Contactpersoon: Fodor Péter dandártábornok
Telefoon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Használt nehézgépszállító nyerges vontató

Referentienummer: EKR000629102018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34115300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi szerződés „Használt nehézgépszállító nyerges vontató beszerzése, valamint kapcsolódó felkészítés megtartása” tárgyban.

A közbeszerzés 2 részajánlati körben használt nehézgépszállító nyerges vontatók beszerzésére irányul, a vontatók kezelésére vonatkozó felkészítés megtartásával.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-563356

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Adásvételi szerződés Használt nehézgépszállító nyerges vontató beszerzése, valamint kapcsolódó felkészítés megtartása tárgyban

Beszerzés mennyisége: 1 db + felkészítés

Évjárat: 2008-2016 között maximum: 500 000 km futással

Hajtáslánc: 6x4 légrugós felfüggesztés

Típus: MAN TGX 33 540 6x4 BLS vagy TGS 26 540 jármű, nehéz körülmények közötti üzemeltetéshez vagy azzal egyenértékű (AK az egyenértékűséget a KD III. Műszaki leírás 2. pontjában rögzítettek alapján vizsgálja.)

Motor: dízelüzemű, legalább EURO4 környezetvédelmi besorolású,

Motorteljesítmény min: 397 kW (forgalmi engedély adata),

Nyeregterhelés min: 23 565 kg,

Saját tömeg min: 9 300 kg,

Fordulási sugár, külső ponton mérve max: 18,5 m.

Magyarországon forgalomba helyezett, honvédségi forgalmi rendszámmal ellátottan és az MH ARB nevére kiállított forgalmi okmányokkal kell a járműveket átadni.

Elméleti és gyakorlati felkészítés 4 fő vontatót vezető állomány részére, 2 nap, összesen 12 óra időtartamban.

A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

AT 1 év, vagy 10 000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik) teljes körű jótállást köteles vállalni a vontatók erőátviteli és erőforrás berendezéseire, illetve minden egyéb, a vontatók használatából adódó nettó 200 000,- Ft-ot meghaladó árú alkatrész meghibásodása esetére.

Te lezen:

Adásvételi szerződés Használt nehézgépszállító nyerges vontató beszerzése, valamint kapcsolódó felkészítés megtartása tárgyban

Beszerzés mennyisége: 1 db + felkészítés

Évjárat: 2008-2016 között maximum: 500 000 km futással

Hajtáslánc: 6x4 légrugós felfüggesztés a hátsó tengelyek vonatkozásában

Típus: MAN TGX 33 540 6x4 BLS vagy TGS 26 540 jármű, nehéz körülmények közötti üzemeltetéshez vagy azzal egyenértékű (AK az egyenértékűséget a KD III. Műszaki leírás 2. pontjában rögzítettek alapján vizsgálja.)

Motor: dízelüzemű, legalább EURO4 környezetvédelmi besorolású,

Motorteljesítmény min: 397 kW (forgalmi engedély adata),

Nyeregterhelés min: 23 565 kg,

Saját tömeg min: 9 300 kg,

Fordulási sugár, külső ponton mérve max: 18,5 m.

Magyarországon forgalomba helyezett, honvédségi forgalmi rendszámmal ellátottan és az MH ARB nevére kiállított forgalmi okmányokkal kell a járműveket átadni.

Elméleti és gyakorlati felkészítés 4 fő vontatót vezető állomány részére, 2 nap, összesen 12 óra időtartamban.

A járműszerelvény maximális össztömege minimum 150 000 kg

A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

AT 1 év, vagy 10 000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik) teljes körű jótállást köteles vállalni a vontatók erőátviteli és erőforrás berendezéseire, illetve minden egyéb, a vontatók használatából adódó nettó 200 000,- Ft-ot meghaladó árú alkatrész meghibásodása esetére.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Adásvételi szerződés Használt nehézgépszállító nyerges vontató beszerzése, valamint kapcsolódó felkészítés megtartása tárgyban

Beszerzés mennyisége: 1 db + felkészítés

Évjárat: 2008-2016 között maximum: 500 000 km futással

Hajtáslánc: 6x4 légrugós felfüggesztés

Típus: MAN TGX 33 540 6x4 BLS vagy TGS 26 540 jármű, nehéz körülmények közötti üzemeltetéshez vagy azzal egyenértékű (AK az egyenértékűséget a KD III. Műszaki leírás 2. pontjában rögzítettek alapján vizsgálja.)

Motor: dízelüzemű, legalább EURO4 környezetvédelmi besorolású,

Motorteljesítmény min: 397 kW (forgalmi engedély adata),

Nyeregterhelés min: 23 565 kg,

Saját tömeg min: 9 300 kg,

Fordulási sugár, külső ponton mérve max: 18,5 m.

Magyarországon forgalomba helyezett, honvédségi forgalmi rendszámmal ellátottan és az MH ARB nevére kiállított forgalmi okmányokkal kell a járműveket átadni.

Elméleti és gyakorlati felkészítés 4 fő vontatót vezető állomány részére, 2 nap, összesen 12 óra időtartamban.

A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

AT 1 év, vagy 10 000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik) teljes körű jótállást köteles vállalni a vontatók erőátviteli és erőforrás berendezéseire, illetve minden egyéb, a vontatók használatából adódó nettó 200 000,- Ft-ot meghaladó árú alkatrész meghibásodása esetére.

Te lezen:

Adásvételi szerződés Használt nehézgépszállító nyerges vontató beszerzése, valamint kapcsolódó felkészítés megtartása tárgyban

Beszerzés mennyisége: 1 db + felkészítés

Évjárat: 2008-2016 között maximum: 500 000 km futással

Hajtáslánc: 6x4 légrugós felfüggesztés a hátsó tengelyek vonatkozásában

Típus: MAN TGX 33 540 6x4 BLS vagy TGS 26 540 jármű, nehéz körülmények közötti üzemeltetéshez vagy azzal egyenértékű (AK az egyenértékűséget a KD III. Műszaki leírás 2. pontjában rögzítettek alapján vizsgálja.)

Motor: dízelüzemű, legalább EURO4 környezetvédelmi besorolású,

Motorteljesítmény min: 397 kW (forgalmi engedély adata),

Nyeregterhelés min: 23 565 kg,

Saját tömeg min: 9 300 kg,

Fordulási sugár, külső ponton mérve max: 18,5 m.

Magyarországon forgalomba helyezett, honvédségi forgalmi rendszámmal ellátottan és az MH ARB nevére kiállított forgalmi okmányokkal kell a járműveket átadni.

Elméleti és gyakorlati felkészítés 4 fő vontatót vezető állomány részére, 2 nap, összesen 12 óra időtartamban.

A járműszerelvény maximális össztömege minimum 150 000 kg

A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

AT 1 év, vagy 10 000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik) teljes körű jótállást köteles vállalni a vontatók erőátviteli és erőforrás berendezéseire, illetve minden egyéb, a vontatók használatából adódó nettó 200 000,- Ft-ot meghaladó árú alkatrész meghibásodása esetére.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 20/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 20/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: További információk
In plaats van:

a. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.

b. A Kr. 30.§ (4) bek. értelmében az AK a P1) pont szerinti, valamint M1), M2) és M3) pontok szerinti alk-i feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap időtartam alatt 60 napot ért.

d. A KD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető a felhívás I.3) pontban megadott EKR

Elérhetőségen.

e. AK a Kbt. 77.§ (1) bek.-re tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:1-2. rk. vonatkozásában:

1. rsz: ajánlati ár – (Ft) (fordított arányosítás)

2. rsz: motor maximális teljesítménye (kW) (egyenes arányosítás)

Legkedvezőbb érték: 415 kW legkedvezőtlenebb érték: 397 kW

3. rsz: vontató gyártási ideje (év) (egyenes arányosítás)

Legkedvezőbb érték: 2016. legkedvezőtlenebb érték: 2008.

4. rsz: vontató futott teljesítménye (km) (fordított arányosítás)

Legkedvezőbb érték: 50 000 km legkedvezőtlenebb érték: 500 000 km

Részszempontonként adható pontszám 0-10 pont. Maximálisan adható összpontszám: 100 pont. Az értékelési szempontok részletes feltételeit a KD tartalmazza

f. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére

g. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szer. írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

h. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a szerz-kötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes ajánlattevő köteles a szerz-kötést megelőzően ajánlatkérő részére átadni.

i. A KD II.8. pontja szerinti nyilatkozatok.

j. AT a Kbt. 66. § (2) szerint nyilatkozzon(EKR-ben rögzített űrlap útján).

k. AT a Kbt. 66. § (4) alapján nyilatkozzon.

l. Kbt. 66. §(6) alapján AT jelölje meg a közbesz. azon részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni. A részek tekintetében jelölje meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. Adott esetben nemleges nyilatkozat szükséges.

m. FAKSZ: Dr. Sebestyén Sára, lajstromszám:00813, Dr. Fail Kinga, lajstromszám:00571,

n. AK tájékoztatja AT-t, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. §(2) bek. e) pontját.

o. AT az 1993. évi XCIII. törvény 42.§.b) alapján határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket. 1-2 rk. vonatkozásában.

p. AT csatolja ajánlathoz a megajánlott járművek érvényes – a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott – típusbizonyítványát (Általános Forgalomba Hozatali Engedély) vagy típusjóváhagyását teljes terjedelmében.

q. AT az értékelési szempontok alátámasztásaként csatoljon a ajánlathoz egy igazolást a megajánlott termék márkaszervizétől annak futásteljesítményéről, valamint csatolja be a megajánlott termék forgalmi engedélyének másolatát.

r. Ajánlati biztosíték előírására nem kerül sor.

s. AK nem teszi lehetővé a nyertes AT(k)nek, illetve nem követeli meg a nyertes AT(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerz. teljesítése érdekében.

t. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor AT-k kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat.

u. A Kbt.71.§ bek. alapján hiánypótlás lehetősége biztosított.

v. AK hiv. a Kr.2 11.§(1)bek-re.

w. Az AT a műszaki köv-nek való megfelelés ellenőrzése érdekében csatoljon ajánlatához szakmai ajánlatot, amely tartalmazza a megajánlott eszköz műszaki leírását (KD 4. sz. mell.), fényképét és a VI.3) p,q pont szerinti dokumentumokat.

Te lezen:

a. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.

b. A Kr. 30.§ (4) bek. értelmében az AK a P1) pont szerinti, valamint M1), M2) és M3) pontok szerinti alk-i feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap időtartam alatt 60 napot ért.

d. A KD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető a felhívás I.3) pontban megadott EKR

Elérhetőségen.

e. AK a Kbt. 77.§ (1) bek.-re tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:1-2. rk. vonatkozásában:

1. rsz: ajánlati ár – (Ft) (fordított arányosítás)

2. rsz: motor maximális teljesítménye (kW) (egyenes arányosítás)

Legkedvezőbb érték: 415 kW legkedvezőtlenebb érték: 397 kW

3. rsz: vontató gyártási ideje (év) (egyenes arányosítás)

Legkedvezőbb érték: 2016. legkedvezőtlenebb érték: 2008.

4. rsz: vontató futott teljesítménye (km) (fordított arányosítás)

Legkedvezőbb érték: 50 000 km legkedvezőtlenebb érték: 500 000 km

Részszempontonként adható pontszám 0-10 pont. Maximálisan adható összpontszám: 100 pont. Az értékelési szempontok részletes feltételeit a KD tartalmazza

f. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére

g. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szer. írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

h. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a szerz-kötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes ajánlattevő köteles a szerz-kötést megelőzően ajánlatkérő részére átadni.

i. A KD II.8. pontja szerinti nyilatkozatok.

j. AT a Kbt. 66. § (2) szerint nyilatkozzon(EKR-ben rögzített űrlap útján).

k. AT a Kbt. 66. § (4) alapján nyilatkozzon.

l. Kbt. 66. §(6) alapján AT jelölje meg a közbesz. azon részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni. A részek tekintetében jelölje meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. Adott esetben nemleges nyilatkozat szükséges.

m. FAKSZ: Dr. Sebestyén Sára, lajstromszám:00813, Dr. Fail Kinga, lajstromszám:00571,

n. AK tájékoztatja AT-t, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. §(2) bek. e) pontját.

o. AT az 1993. évi XCIII. törvény 42.§.b) alapján határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket. 1-2 rk. vonatkozásában.

p. AT csatolja ajánlathoz a megajánlott járművek érvényes – a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott – típusbizonyítványát (Általános Forgalomba Hozatali Engedély) vagy típusjóváhagyását teljes terjedelmében.

q. AT az értékelési szempontok alátámasztásaként csatoljon a ajánlathoz egy igazolást a megajánlott termék márkaszervizétől annak futásteljesítményéről, valamint csatolja be a megajánlott termék forgalmi engedélyének másolatát.

r. Ajánlati biztosíték előírására nem kerül sor.

s. AK nem teszi lehetővé a nyertes AT(k)nek, illetve nem követeli meg a nyertes AT(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerz. teljesítése érdekében.

t. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor AT-k kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat.

u. A Kbt.71.§ bek. alapján hiánypótlás lehetősége biztosított.

v. AK hiv. a Kr.2 11.§(1)bek-re.

w.Az AT a műszaki köv-nek való megfelelés ellenőrzése érdekében csatoljon ajánlatához szakmai ajánlatot, amely tartalmazza a megajánlott eszköz műszaki leírását (KD 4. sz. mell.), fényképét és a VI.3. p,q pont szerinti dokumentumokat.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy a KD is módosításra kerül.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Közbeszerzési Dokumentum is módosításra kerül.