Prekės - 67141-2019

12/02/2019    S30    Prekės - Sutarties ar koncesijos keitimas galiojimo laikotarpiu - Atviras konkursas 

Lenkija-Łódź: Medicinos įranga

2019/S 030-067141

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Nacionalinis registracijos Nr.: PL113
Adresas: Pomorska 251
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711
Pašto kodas: 92-213
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ewa Walkowiak-Dziubich
El. paštas: e.walkowiak-dziubich@csk.umed.pl
Telefonas: +48 426757489
Faksas: +48 426757594

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.csk.umed.pl

Pirkėjo profilio adresas: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nuorodos numeris: ZP/67/2017
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet nr 5

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000
33190000
33141000
33141320
33141310
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 004-004712

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 5, 6, 35
Pirkimo dalies Nr.: 5, 6, 35
Pavadinimas:

Pakiet nr 5, 6, 35

V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
06/12/2017
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Medtronic Poland Sp. z o.o
Adresas: ul. Polna 11
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911
Pašto kodas: 00-633
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 2 173 500.00 PLN

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Šalis: Lenkija

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/02/2019

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000
33190000
33141000
33141320
33141310
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, POLSKA

VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Sprzęt do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Pakiet nr 5, 6, 35

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pradžia: 06/12/2017
Pabaiga: 18/01/2019
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 3 260 250.00 PLN
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Adresas: ul. Polna 11
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911
Pašto kodas: 00-633
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

Zwiększono wartość umowy.

Wydłużono okres obowiązywania umowy z 6.12.2018 do 18.1.2019 r.

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

Zwiększono wartość umowy w związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem na przedmiot umowy. Wykonano więcej procedur medycznych wykorzystujących cewniki balonowe, cewniki diagnostyczne oraz ich oprzyrządowanie. Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć tak znacznego zwiększenia zapotrzebowania na procedury medyczne wykorzystujące asortyment z pakietu nr 5. Wydłużono okres obowiązywania umowy z 6.12.2018 do 18.1.2019 r.

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 2 173 500.00 PLN
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 3 260 250.00 PLN