Építési beruházás - 671636-2021

28/12/2021    S252

Magyarország-Paks: Állványozás

2021/S 252-671636

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10742833217
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sóthy Tímea
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506525
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Technológiai épületek és rendszerek állványozása

Hivatkozási szám: EKR000184162021
II.1.2)Fő CPV-kód
45262100 Állványozás
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. Feladat műszaki terjedelme

A Paksi Atomerőmű üzemi területén lévő épületek és technológiai rendszerek, berendezések karbantartásához kapcsolódó állványozási munkák végrehajtása az üzemi főépület primer- és szekunderkörében, valamint egyéb épületekben és létesítményekben.

A szükséges állványanyagokat és emelőeszközöket az ajánlatkérő, mint Megrendelő biztosítja.

Előirányzott mennyiség 2022-2026. évre: könnyű állvány anyagokból, szerkezetekből állványépítés: 408 050 m2, gördülő állvány építése és bontása: 820 db, szerelőállvány építése: 139 000 m3, anyagmozgatás: 17 700 m3, kiegészítő tevékenység: 21 720 óra.

A Vállalkozó látja el az állványozási feladatok elvégzésével kapcsolatos tervezői feladatokat, tervezett mennyiség 2022-2026. évre: 3000 óra.

A részletes műszaki feltételeket a Közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Közbeszerzési műszaki leírás (a továbbiakban: KML) tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 4 998 804 936.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262110 Állványzat szétszerelése
45262120 Állványzat felállítása
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Feladat műszaki terjedelme

A Paksi Atomerőmű üzemi területén lévő épületek és technológiai rendszerek, berendezések karbantartásához kapcsolódó állványozási munkák végrehajtása az üzemi főépület primer- és szekunderkörében, valamint egyéb épületekben és létesítményekben.

A szükséges állványanyagokat és emelőeszközöket az ajánlatkérő, mint Megrendelő biztosítja.

Előirányzott mennyiség 2022-2026. évre: könnyű állvány anyagokból, szerkezetekből állványépítés: 408 050 m2, gördülő állvány építése és bontása: 820 db, szerelőállvány építése: 139 000 m3, anyagmozgatás: 17 700 m3, kiegészítő tevékenység: 21 720 óra.

A Vállalkozó látja el az állványozási feladatok elvégzésével kapcsolatos tervezői feladatokat, tervezett mennyiség 2022-2026. évre: 3000 óra.

A részletes műszaki feltételeket a Közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Közbeszerzési műszaki leírás (a továbbiakban: KML) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér napi mértéke / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 108-285890
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Technológiai épületek és rendszerek állványozása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BIS Hungary Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10588147242
Postai cím: Akna Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: erika.bodo@bishungary.hu
Telefon: +36 204796421
Fax: +36 14333660
Internetcím: http://www.bishungary.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 998 804 936.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

- Állványozási munkák

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 10588147-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bek. szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2021