Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Prekės - 671685-2022

02/12/2022    S233

Švedija-Sandöverken: Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos

2022/S 233-671685

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2022/S 189-532189)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Folke Bernadotteakademin
Nacionalinis registracijos Nr.: 202100-5380
Adresas: Sandövägen 1
Miestas: Sandöverken
NUTS kodas: SE Sverige
Pašto kodas: 872 64
Šalis: Švedija
El. paštas: gazal.ongorur@fba.se
Telefonas: +46 10-1901040
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.fba.se/

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Utbildningssystem

Nuorodos numeris: 22-00432
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Upphandlingen avser en krypterad publik molntjänst för ett utbildningssystem (Learning Management System - LMS).

Syftet med denna upphandling är att etablera en lärplattform som utgör en utgångspunkt för myndighetens alla utbildningar, både fysiska och digitala (internutbildning av egen personal samt utbildningsaktiviteter i vår externa verksamhet).

Vänligen ta del av samtliga dokument för ytterligare information. 

 

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/11/2022
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 189-532189

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.4
Keistino teksto vieta: Kort beskrivning
Yra:

Upphandlingen avser en krypterad publik molntjänst för ett utbildningssystem (Learning Management System - LMS) för ca 200 användare.

Syftet med denna upphandling är att etablera en lärplattform som utgör en utgångspunkt för myndighetens alla utbildningar, både fysiska och digitala (internutbildning av egen personal samt utbildningsaktiviteter i vår externa verksamhet).

Turi būti:
Dalies numeris: II.2.7
Keistino teksto vieta: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets startdatum
Yra:
Data: 25/11/2022
Turi būti:
Data: 09/12/2022
Dalies numeris: II.2.7
Keistino teksto vieta: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets slutdatum
Yra:
Data: 24/11/2023
Turi būti:
Data: 08/12/2023
Dalies numeris: II.2.7
Keistino teksto vieta: Beskrivning av förlängning
Yra:

Avtalstiden är 2 år med möjlighet för FBA att förlänga avtalet ytterligare 1 år i taget. Avtalet kan löpa som längst i 72 månader

Turi būti:

Förlängningsoption till: 2024-12-08

Förlängningsoption till: 2025-12-08

Förlängningsoption till: 2026-12-08

Förlängningsoption till: 2027-12-08

VII.2)Kita papildoma informacija: