Lieferungen - 672382-2022

02/12/2022    S233

Polen-Poznań: Diverse Computerausrüstungen

2022/S 233-672382

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 215-616544)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 000293855
Postanschrift: ul. Marcelińska 44
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-354
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Janiak Biskup
E-Mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl
Telefon: +48 618863332
Fax: +48 618672521
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rckik.poznan.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Referenznummer der Bekanntmachung: 33/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30236000 Diverse Computerausrüstungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania:

Pakiet Nr 1 - Komputery stacjonarne typu AIO,

Pakiet Nr 2 - Notebooki

Pakiet Nr 3 - Oprogramowanie biurowe

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SWZ.

Przedmiot zamówienia przewidziany jest w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa XI REACT-EU,

Tytuł projektu: „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa” w ramach Działania 11.3 - Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 215-616544

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 14/12/2022
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 14/12/2022
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert

Termin związania ofertą: 13/3/2023