Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 672736-2021

TINázovBelgicko-Brusel: Štúdia o rodovej vyváženosti v oblasti výskumu a inovácií na zlepšenie úlohy žien v rámci energetickej transformácie
NDČíslo zverejnenia oznámenia672736-2021
PDDátum uverejnenia30/12/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka254
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), CINEA.C.C2 - Horizon Europe Energy
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚAgentúry
DSDokument bol zaslaný23/12/2021
DTLehota na predloženie17/02/2022
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)73000000 - Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
RCMiesto plnenia (NUTS)BE100
IAInternetová adresa (URL)https://cinea.ec.europa.eu/index_en
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046