Szolgáltatások - 67291-2022

07/02/2022    S26

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2022/S 026-067291

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18869891241
Postai cím: Döbrentei Utca 2. V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 302073792
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kbka.org
A felhasználói oldal címe: http://www.kbka.org

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kutatási szolgáltatások a KBKA részére

Hivatkozási szám: EKR000884262021
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kutatási szolgáltatások a KBKA részére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Keretszerződés alapján "Integrált előzetes fenntarthatósági vizsgálati módszertan és közgazdasági, pénzügyi szakemberképzést elősegítő, ismeretterjesztési célú oktatási anyag kidolgozása"

A kutatás célja egy olyan integrált szakpolitikai módszertani eszköz és a nemzetek fenntarthatóságát mérő indikátorrendszer kidolgozása, amely segítségével a közpolitikai döntések, így különösen a szakpolitikai stratégiák, programok; hazai forrású támogatási programok; EU-s források felhasználása; egyéb állami beruházási programok, rövid távú közvetlen gazdasági következményein túli externális, illetve a nemzeti erőforrásokra, azaz összességében a nemzeti vagyonra gyakorolt hosszú távú hatásai feltárhatók és számszerűsíthetők (becsülhetők).

A kutatás során fel kell dolgozni a.) a releváns nemzeti szintű fenntarthatósági stratégiák és előrehaladási jelentések módszertanait, b.) a társadalmi, gazdasági és fejlesztési folyamatokat mérő nemzeti és nemzetközi indikátorrendszereket, c.) a közpolitikai beavatkozások komplex hatásvizsgálati módszertanait, d.) a fenntarthatósági indikátorrendszerekkel kapcsolatos szaktudományos elemzéseket, amelyek kiterjednek a környezetvédelem, a természetvédelem, a társadalmi fenntarthatóság és/vagy a gazdasági fenntarthatóság szakpolitikai és akadémiai tématerületére.

A módszertannak ki kell terjednie mind a négy (fizikai, humán, társadalmi és környezeti) nemzeti erőforrásra való hatás komplex elemzésére. Cél, hogy a közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatás által kialakított módszertan segítse elő a stratégiai döntések Magyarország fejlődésére gyakorolt összetett, rendszerszerű, sokszor hosszabb távon kibontakozó hatásainak átláthatóságát, értékelését.

A kidolgozott indikátor-módszertannak alkalmasnak kell lennie arra, hogy minél több, de legalább tíz európai és Európán kívüli ország társadalmi, gazdasági, környezeti és természeti folyamatait mérni tudja, ezzel a közpolitikai beavatkozások előzetes hatásvizsgálatát tudományos megalapozottsággal támogassa.

A módszertannal szembeni általános elvárás a nemzetközi és felsőoktatási adaptálhatóság, amelynek eredményeképp nemcsak a hazai jogszabályi környezetben, hanem más országok esetében is alkalmazható fenntarthatósági vizsgálati rendszer jöhet létre, továbbá megteremtődik a módszertan hazai felsőoktatásban való megismertetésének és továbbfejlesztésének lehetősége.

A kutatás eredményeként nemzeti szintű fenntarthatósági kutatási jelentés, stratégia, értékelési módszertan és módszertani kézikönyv kidolgozására kerül sor, a kutatás során legalább 1500 fő megkérdezésével történő lakossági kérdőíves felmérés, és legalább 20 fő szakértő bevonása elvárt.

A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől számított 180 naptári nap, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 30 000 000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 70 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.

Az ajánlatkérő a megkötendő szerződés keretében eseti megrendelésekkel veszi igénybe a szolgáltatásokat.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 129
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 215-566396

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kutatási szolgáltatások a KBKA részére

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
19/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11687335241
Postai cím: Október 6. utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezeto@hetfa.hu
Telefon: +36 307306668
Fax: +36 17002257
Internetcím: http://www.hetfa.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 30 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának dátuma: 2022. január 11.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/02/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés alapján "Integrált előzetes fenntarthatósági vizsgálati módszertan és közgazdasági, pénzügyi szakemberképzést elősegítő, ismeretterjesztési célú oktatási anyag kidolgozása"

A kutatás célja egy olyan integrált szakpolitikai módszertani eszköz és a nemzetek fenntarthatóságát mérő indikátorrendszer kidolgozása, amely segítségével a közpolitikai döntések, így különösen a szakpolitikai stratégiák, programok; hazai forrású támogatási programok; EU-s források felhasználása; egyéb állami beruházási programok, rövid távú közvetlen gazdasági következményein túli externális, illetve a nemzeti erőforrásokra, azaz összességében a nemzeti vagyonra gyakorolt hosszú távú hatásai feltárhatók és számszerűsíthetők (becsülhetők).

A kutatás során fel kell dolgozni a.) a releváns nemzeti szintű fenntarthatósági stratégiák és előrehaladási jelentések módszertanait, b.) a társadalmi, gazdasági és fejlesztési folyamatokat mérő nemzeti és nemzetközi indikátorrendszereket, c.) a közpolitikai beavatkozások komplex hatásvizsgálati módszertanait, d.) a fenntarthatósági indikátorrendszerekkel kapcsolatos szaktudományos elemzéseket, amelyek kiterjednek a környezetvédelem, a természetvédelem, a társadalmi fenntarthatóság és/vagy a gazdasági fenntarthatóság szakpolitikai és akadémiai tématerületére.

A módszertannak ki kell terjednie mind a négy (fizikai, humán, társadalmi és környezeti) nemzeti erőforrásra való hatás komplex elemzésére. Cél, hogy a közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatás által kialakított módszertan segítse elő a stratégiai döntések Magyarország fejlődésére gyakorolt összetett, rendszerszerű, sokszor hosszabb távon kibontakozó hatásainak átláthatóságát, értékelését.

A kidolgozott indikátor-módszertannak alkalmasnak kell lennie arra, hogy minél több, de legalább tíz európai és Európán kívüli ország társadalmi, gazdasági, környezeti és természeti folyamatait mérni tudja, ezzel a közpolitikai beavatkozások előzetes hatásvizsgálatát tudományos megalapozottsággal támogassa.

A módszertannal szembeni általános elvárás a nemzetközi és felsőoktatási adaptálhatóság, amelynek eredményeképp nemcsak a hazai jogszabályi környezetben, hanem más országok esetében is alkalmazható fenntarthatósági vizsgálati rendszer jöhet létre, továbbá megteremtődik a módszertan hazai felsőoktatásban való megismertetésének és továbbfejlesztésének lehetősége.

A kutatás eredményeként nemzeti szintű fenntarthatósági kutatási jelentés, stratégia, értékelési módszertan és módszertani kézikönyv kidolgozására kerül sor, a kutatás során legalább 1500 fő megkérdezésével történő lakossági kérdőíves felmérés, és legalább 20 fő szakértő bevonása elvárt.

A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől számított 180 naptári nap, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 30 000 000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 70 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.

Az ajánlatkérő a megkötendő szerződés keretében eseti megrendelésekkel veszi igénybe a szolgáltatásokat.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 129
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 30 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11687335241
Postai cím: Október 6. utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezeto@hetfa.hu
Telefon: +36 307306668
Fax: +36 17002257
Internetcím: http://www.hetfa.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés 5.2. pontja szerint a vállalkozó egyösszegű végszámla kiállítására jogosult.

A felek megállapodtak, hogy a szerződés 5.2. pontja a szerződésmódosítás hatályba lépésével módosul, aminek megfelelően a vállalkozó egy részszámla, és egy végszámla kiállítására válik jogosulttá. A részszámlát a vállalkozó 2022. január 31. napjáig állíthatja ki nettó 8 900 000,- Ft vállalkozói díjról. A végszámlát a vállalkozó a szerződés eredeti feltételei szerint állíthatja ki a vállalkozói díj fennmaradó részéről.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdésének alkalmazásával kerül sor, tekintettel arra, hogy 2021. decemberében a megrendelő által tulajdonolt KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság átvette a Kék Bolygó Klímavédelmi Tőkealapot, ezért sürgősen szükségessé vált egyes előkutatások előteljesítése a vállalkozó részéről.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 30 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 30 000 000.00 HUF