Dienstleistungen - 67294-2022

07/02/2022    S26

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

2022/S 026-067294

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_28360577
Postanschrift: Garibaldi Utca 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Aszódi Viktória
E-Mail: viktoria.aszodi@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18966423
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://nkoh.kormany.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Keretmegállapodás - KOMM KM 19

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001361962020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

HUMDA Zrt. - Komplex kommunikáció 2020-2021. (12)

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79311200 Durchführung von Umfragen
79342200 Reklamedienste
79416000 Öffentlichkeitsarbeit
79821000 Fertigstellung im Bereich Druck
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
79952000 Event-Organisation
92112000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Film- und Videofilmherstellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 07/12/2020
Ende: 31/01/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 184-479551

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

HUMDA Zrt. - Komplex kommunikáció 2020-2021. (12)

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „2020-2021. évi komplex kommunikációs feladatok ellátása a HUMDA Zrt. számára”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 309 050 000,- Ft + Áfa, azaz háromszázkilencmillió-ötvenezer forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 92 715 000,- Ft + Áfa, azaz kilencvenkettőmillió-hétszáztizenötezer forint + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 07/12/2020
Ende: 31/01/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 309 050 000.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postanschrift: Felső Zöldmáli út 72.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1025
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postanschrift: Felső Zöldmáli út 72.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1025
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

A Szerződés 7.8. pontja rögzíti, hogy a Keretösszeg legfeljebb 45%-a, azaz 139 072 500,- Ft + Áfa a Kormányrendeletben meghatározott és a Szerződés 7.8. pontjában felsorolt kommunikációs feladatok megvalósítására használható fel.

Tekintettel arra, hogy a Szerződés 7.8. pontjában meghatározott arányokra figyelemmel a médiatervezésre és vásárlásra Megrendelőnek kisebb mértékben van szüksége, ezért Megrendelő a Szerződés módosítását kezdeményezte a Szerződés 7.8. pontjában található arányok módosítása érdekében, melynek értelmében a Szerződés teljesítéséhez szükségessé vált az egyes kommunikációs szolgáltatások arányának növelése, Felek a Szerződést módosítani kívánják, a jelen szerződés-módosítás (továbbiakban: „Módosítás”) szerint.

Felek rögzítik, hogy a jelen Módosításnak a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nincs akadálya, tekintettel arra, hogy a Szerződés jelen Módosítása nem minősül lényeges módosításnak az alábbiak okán:

- a Szerződés Módosítása nem határoz meg olyan lényegesen eltérő, érdemi feltételeket, melyek az eredeti szerződéses feltételektől eltérnének;

- A Szerződés a keretösszeg módosítása nélkül a Szerződés szerint teljesíthető. A Szerződés Módosítása nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

- Csak a Szerződés 7.8. pontjában írt feladatmegosztás aránya módosul.

- A KM07-KOMM-2019 azonosító számú Keretmegállapodásban és annak második részeként lefolytatott Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Konzultációs eljárásban a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részéről egyetlen ajánlattevő került felhívásra, ezért nyertes ajánlattevőn (Vállalkozón) kívül más ajánlattevőknek az eljárásban történő részvétele, vagy nyertessége kizárt volt.

- a Szerződés Módosítása a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;

A Szerződés ellenértékét vagy a teljesítendő szolgáltatások körét jelen módosítás nem érinti.

- a Szerződés Módosítása a Szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, a Szerződés nem egészül ki annak jellegétől eltérő új feladattal.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 309 050 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 309 050 000.00 HUF