Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67294-2022

07/02/2022    S26

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

2022/S 026-067294

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_28360577
Postanschrift: Garibaldi Utca 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Aszódi Viktória
E-Mail: viktoria.aszodi@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18966423
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://nkoh.kormany.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Keretmegállapodás - KOMM KM 19

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001361962020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

HUMDA Zrt. - Komplex kommunikáció 2020-2021. (12)

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79311200 Durchführung von Umfragen
79342200 Reklamedienste
79416000 Öffentlichkeitsarbeit
79821000 Fertigstellung im Bereich Druck
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
79952000 Event-Organisation
92112000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Film- und Videofilmherstellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 07/12/2020
Ende: 31/01/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 184-479551

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

HUMDA Zrt. - Komplex kommunikáció 2020-2021. (12)

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „2020-2021. évi komplex kommunikációs feladatok ellátása a HUMDA Zrt. számára”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 309 050 000,- Ft + Áfa, azaz háromszázkilencmillió-ötvenezer forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 92 715 000,- Ft + Áfa, azaz kilencvenkettőmillió-hétszáztizenötezer forint + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 07/12/2020
Ende: 31/01/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 309 050 000.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postanschrift: Felső Zöldmáli út 72.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1025
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postanschrift: Felső Zöldmáli út 72.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1025
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

A Szerződés 7.8. pontja rögzíti, hogy a Keretösszeg legfeljebb 45%-a, azaz 139 072 500,- Ft + Áfa a Kormányrendeletben meghatározott és a Szerződés 7.8. pontjában felsorolt kommunikációs feladatok megvalósítására használható fel.

Tekintettel arra, hogy a Szerződés 7.8. pontjában meghatározott arányokra figyelemmel a médiatervezésre és vásárlásra Megrendelőnek kisebb mértékben van szüksége, ezért Megrendelő a Szerződés módosítását kezdeményezte a Szerződés 7.8. pontjában található arányok módosítása érdekében, melynek értelmében a Szerződés teljesítéséhez szükségessé vált az egyes kommunikációs szolgáltatások arányának növelése, Felek a Szerződést módosítani kívánják, a jelen szerződés-módosítás (továbbiakban: „Módosítás”) szerint.

Felek rögzítik, hogy a jelen Módosításnak a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nincs akadálya, tekintettel arra, hogy a Szerződés jelen Módosítása nem minősül lényeges módosításnak az alábbiak okán:

- a Szerződés Módosítása nem határoz meg olyan lényegesen eltérő, érdemi feltételeket, melyek az eredeti szerződéses feltételektől eltérnének;

- A Szerződés a keretösszeg módosítása nélkül a Szerződés szerint teljesíthető. A Szerződés Módosítása nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

- Csak a Szerződés 7.8. pontjában írt feladatmegosztás aránya módosul.

- A KM07-KOMM-2019 azonosító számú Keretmegállapodásban és annak második részeként lefolytatott Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Konzultációs eljárásban a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részéről egyetlen ajánlattevő került felhívásra, ezért nyertes ajánlattevőn (Vállalkozón) kívül más ajánlattevőknek az eljárásban történő részvétele, vagy nyertessége kizárt volt.

- a Szerződés Módosítása a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;

A Szerződés ellenértékét vagy a teljesítendő szolgáltatások körét jelen módosítás nem érinti.

- a Szerződés Módosítása a Szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, a Szerződés nem egészül ki annak jellegétől eltérő új feladattal.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 309 050 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 309 050 000.00 HUF