A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 672983-2021

31/12/2021    S255

Magyarország-Mélykút: Építési munkák

2021/S 255-672983

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mélykút Város Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15724935203
Postai cím: Petőfi Tér 1
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kósa Róbertné
E-mail: kosane@melykut.hu
Telefon: +36 77560033
Fax: +36 775600030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.melykut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.melykut.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mélykúti Kulturális és Sportközpont építése

Hivatkozási szám: EKR000981712021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mélykút város közepén elhelyezkedő zöld területen a meglévő épületek elbontása után kell kialakítani a tervezett művelődési és sportcentrumot. A telken belül 46 új parkoló létesül, melyből 4 pozíció az elektromos autók töltésére alkalmas. A szomszédos telken (hrsz: 57/13): 27 db személygépkocsi és két autóbusz parkoló. A közterületen további: 41 db személygépkocsi parkoló, melyből 3 db mozgássérült parkoló.

Helyiség nettó alapterületek:

Előcsarnok: 216 m2

Rendezvény terem: 314 m2

Színházi nézőtér: 141 m2

Színház színpad: 111 m2

Sportpálya: 1 367 m2

Az építési feladatot jellemző mennyiségek (a nagyságrendek érzékeltetésére):

Födémzsalu-1504 m2;

Alapbeton-551m3

Kútalap-154db;

Kútgyűrű süllyesztés 100/75-227m;

Kútgyűrű süllyesztés 120/75-185m;

Betonacél-121t;

Szerkezeti beton (fal, pillér, lemez)-443m3;

falazat 25-ös-203m2;

falazat 30-as-1700m2;

fa tetőszerkezet-484m2;

sportcsarnok acélszerkezete-90t;

vakolat vegyes-10820m2;

fal-mennyezetfestés-5110m2;

Alu Beltéri ajtók-11db;

Fa beltéri ajtó-42db;

kültéri ajtók-27db;

Acél fix bevilágító-163db;

Aluminium ablak-19db;

Műanyag külső ablak-21db;

LINDAB Fémlemez fedés-2184m2

Mosdó+kézmosó-54db; zuhanyozó-30db; WC-28db; HMV vízmelegítő 750literes-2db; Kondenzációs gázkazán 92kW-2db; VRV rendszer kültéri egység-5db;

Külső tűzivíz tároló tartály-100m3; látványtó-95m3

Referencia előíráshoz kapcsolódó releváns mennyiségek:

lelátó: 300 fős

a) talplemez betonozás: 450 m3

b) betonozási munka: 1000 m3

c) teherhordó falazat: 2048 m2

d) szendvicspanel beépítés: 1862 m2

e) sportpadló készítés: 1500 m2

f) szennyvízátemelő akna kialakítása

g) tűzivíztartály vagy tűzivíz tároló építés: 100 m3

h) aggregátor beépítése, minimum 37 kW teljesítménnyel

i) fa lamella elhelyezése: 318 m2

j) mobilfal vagy belső harmonika ajtó elhelyezése: 36,8 m2

További információt a közbeszerzési dokumentum és a műszaki leírás tartalmaz.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 814 833 272.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6449 Mélykút, Tópart, belterület 57/10. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Mélykút város közepén elhelyezkedő zöld területen a meglévő épületek elbontása után kell kialakítani a tervezett művelődési és sportcentrumot. A telken belül 46 új parkoló létesül, melyből 4 pozíció az elektromos autók töltésére alkalmas. A szomszédos telken (hrsz: 57/13): 27 db személygépkocsi és két autóbusz parkoló. A közterületen további: 41 db személygépkocsi parkoló, melyből 3 db mozgássérült parkoló.

Helyiség nettó alapterületek:

Előcsarnok: 216 m2

Rendezvény terem: 314 m2

Színházi nézőtér: 141 m2

Színház színpad: 111 m2

Sportpálya: 1 367 m2

Az építési feladatot jellemző mennyiségek (a nagyságrendek érzékeltetésére):

Födémzsalu-1504 m2;

Alapbeton-551m3

Kútalap-154db;

Kútgyűrű süllyesztés 100/75-227m;

Kútgyűrű süllyesztés 120/75-185m;

Betonacél-121t;

Szerkezeti beton (fal, pillér, lemez)-443m3;

falazat 25-ös-203m2;

falazat 30-as-1700m2;

fa tetőszerkezet-484m2;

sportcsarnok acélszerkezete-90t;

vakolat vegyes-10820m2;

fal-mennyezetfestés-5110m2;

Alu Beltéri ajtók-11db;

Fa beltéri ajtó-42db;

kültéri ajtók-27db;

Acél fix bevilágító-163db;

Aluminium ablak-19db;

Műanyag külső ablak-21db;

LINDAB Fémlemez fedés-2184m2

Mosdó+kézmosó-54db; zuhanyozó-30db; WC-28db; HMV vízmelegítő 750literes-2db; Kondenzációs gázkazán 92kW-2db; VRV rendszer kültéri egység-5db;

Külső tűzivíz tároló tartály-100m3; látványtó-95m3

Referencia előíráshoz kapcsolódó releváns mennyiségek:

lelátó: 300 fős

a) talplemez betonozás: 450 m3

b) betonozási munka: 1000 m3

c) teherhordó falazat: 2048 m2

d) szendvicspanel beépítés: 1862 m2

e) sportpadló készítés: 1500 m2

f) szennyvízátemelő akna kialakítása

g) tűzivíztartály vagy tűzivíz tároló építés: 100 m3

h) aggregátor beépítése, minimum 37 kW teljesítménnyel

i) fa lamella elhelyezése: 318 m2

j) mobilfal vagy belső harmonika ajtó elhelyezése: 36,8 m2

További információt a közbeszerzési dokumentum és a műszaki leírás tartalmaz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.1 szerinti szakember min. 2000 m2 nettó alapterületű, lelátóval rendelkező új, sport funkciójú épület építési munkái során szerzett, az alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata [Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 24 hónap] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.1 szerinti szakember rendelkezik-e színházi szék beépítését (zsöllyeszék), fénytechnikai munkát és gépi függönymozgató rendszer beépítését is tartalmazó, kulturális funkciójú épület építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása során szerzett szakmai tapasztalattal? (IGEN/NEM) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.5 szerinti szakember min. 2000 m2 nettó alapterületű, lelátóval rendelkező új épület építési munkái során szerzett, az alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata [Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 24 hónap] / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.5 szerinti szakember rendelkezik-e színházi szék beépítését (zsöllyeszék), fénytechnikai munkát és gépi függönymozgató rendszer beépítését is tartalmazó, kulturális funkciójú épület építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása során szerzett szakmai tapasztalattal? (IGEN/NEM) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A részajánlat tétel kizárásának indoka:

Ajánlatkérő által megvalósítani kívánt beruházás egy építési beruházásnak minősül. Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A beruházás egy egységes kivitelezésnek minősül, a tárgy szerinti építési beruházást jelentő feladatok egy közös cél megvalósítására irányulnak. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan önálló egységként kezelhetőek lennének, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne se gazdaságos se ésszerű. Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva, határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes folyamatot.

II.2.7)

Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a szerződés időtartama a munkaterület átadásától számított 670 naptári nap.

II.2.5.

A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Adható pontszám alsó-felső határa: 0-100

Értékelési szempont, értékelési módszer, súlyszám:

1. sz. részszempont: Összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár (HUF), értékelési módszer: fordított arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)], súlyszám: 60

2. sz. részszempont: III.1.3) M.2.1 szerinti szakember min. 2000 m2 nettó alapterületű, lelátóval rendelkező új, sport funkciójú épület építési munkái során szerzett, az alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata [Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 24 hónap], értékelési módszer: arányosítás [Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához], súlyszám: 15

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő azt értékeli, hogy a felhívás III.1.3) M.2.1 pontjára bemutatott szakember felelős műszaki vezetőként hány hónap, min. 2000 m2 nettó alapterületű, lelátóval rendelkező új sport funkciójú épület építési munkái során szerzett többlettapasztalattal rendelkezik.

3. sz. részszempont: III.1.3) M.2.1 szerinti szakember rendelkezik-e színházi szék beépítését (zsöllyeszék), fénytechnikai munkát és gépi függönymozgató rendszer beépítését is tartalmazó, kulturális funkciójú épület építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása során szerzett szakmai tapasztalattal? (IGEN/NEM), értékelési módszer: Abszolút (IGEN/NEM), súlyszám: 15

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. és a 3. számú értékelési szempontra bemutatott tapasztalatok, illetve az alkalmassági követelményben meghatározott, a jogosultság megszerzéshez szükséges tapasztalat között nem lehet átfedés!

4. III.1.3) M.2.5 szerinti szakember min. 2000 m2 nettó alapterületű, lelátóval rendelkező új épület építési munkái során szerzett, az alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata [Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 24 hónap] értékelési módszer: arányosítás [Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához] Súlyszám: 5

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 4. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő azt értékeli, hogy a felhívás III.1.3) M.2.5 pontjára bemutatott szakember hány hónap, min. 2000 m2 nettó alapterületű, lelátóval rendelkező új épület építési munkái során szerzett, az alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalattal rendelkezik.

5. III.1.3) M.2.5 szerinti szakember rendelkezik-e színházi szék beépítését (zsöllyeszék), fénytechnikai munkát és gépi függönymozgató rendszer beépítését is tartalmazó, kulturális funkciójú épület építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása során szerzett szakmai tapasztalattal? (IGEN/NEM), értékelési módszer: Abszolút (IGEN/NEM) Súlyszám: 5

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 4. és a 5. számú értékelési szempontra bemutatott tapasztalatok, illetve az alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalat között nem lehet átfedés!

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 181-467639
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23037108203
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 25309117217
Postai cím: Fehérvári Út 31.
Város: Paks
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: wendler.g@gmail.com
Telefon: +36 303374448
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 529 900 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 814 833 272.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉG felelős műszaki vezetés; MV-ÉV felelős műszaki vezetés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe adószáma:

1)

Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.; adószám: 23037108- 2-03) és R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7030 Paks, Fehérvári út 31; adószám: 25309117-2-17) közös ajánlattevők

2)

Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám:10381603203, cím: 6400 Kiskunhalas, Kéve U. 39.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

Folytatás VI.3) További információk

28. Szerződéskötési feltétel: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell

- érvényes ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszerre (EIR) vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az EU bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal

- érvényes ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az EU bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal

- érvényes ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az EU bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal

- érvényes ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az EU bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2021