Építési beruházás - 673008-2021

31/12/2021    S255

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 255-673008

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kecskemét 52. sz. főút négynyomúsítás, I. ép. ütem

Hivatkozási szám: EKR000501222021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Kecskemét, 52. sz. főút 0+000 és 0+588 km szelvények (5. sz. főút-142. sz. vasútvonal), valamint a 0+588 és 2+005 km szelvények (142. sz. vasútvonal-Vízmű u.) közötti szakaszon történő négynyomúsítás megvalósítására (K052.06.73)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 190 823 990.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45233228 Útburkolat építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kecskemét, 52. sz. főút 0+000 és 0+588 km szelvények (5. sz. főút-142. sz. vasútvonal), valamint a 0+588 és 2+005 km szelvények (142. sz. vasútvonal-Vízmű u.) közötti szakasza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 52. sz. főút 0+000 és 2+005 km szelvényei közé eső szakaszán a meglévő 2×1 sávos részek 2×2 sávosra történő bővítése, új csomópontok létesítése, valamint a már jelenleg is 2×2 sávos szakaszok burkolat-megerősítése az alábbi műszaki tartalommal:

- 0,75 km 2×1 sávról 2×2 sávra történő bővítés,

- 1,25 km 2×2 sávos szakasz burkolat-megerősítése,

- 2 db szintbeni, normál csomópont,

- 4 db szintbeni, jelzőlámpás csomópont,

- 2 db turbó körforgalmú csomópont (1 db egy meglévő „T” és 1 db egy meglévő egyszerű körforgalmú csomópont helyén),

- kapcsolódó közmű-kiváltások.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: K052.06.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám: 0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-3. értékelési szempont: ME „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” útmutatójában található, két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Részletes leírás: AD. I. kötet

A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 107-278316
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kecskemét 52. sz. főút négynyomúsítás, I. ép. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 26647184244
Postai cím: Ócsai Út hrsz: 2405/4
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@epitogep.com
Telefon: +36 29537626
Fax: +36 29537626
Internetcím: http://www.epitogep.com
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 949 623 545.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 190 823 990.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezés, állapotfelvétel, lőszermentesítés, geodéziai munkák, monitoring feladatok, közműépítési munkák, laborvizsgálatok, forgalomtechnikai munkák, vízépítés, növénytelepítés, útépítési munkák, portálépítési munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

I.

Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73.

Ajánlattevő adószáma: 14904134-2-44

II.

Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium

Vezető ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.

Ajánlattevő adószáma: 10229105-2-11

Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5

Ajánlattevő adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189

Ajánlattevő adószáma: 24657998-2-43

III.

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Ajánlattevő adószáma: 11705053-4-44

IV.

Ajánlattevő neve: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2351 Alsónémedi Ócsai Út hrsz: 2405/4

Ajánlattevő adószáma: 26647184-2-44

V.

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.

Ajánlattevő adószáma: 28733232-4-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2021