Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

darbai - 673066-2022

Submission deadline has been amended by:  19714-2023
02/12/2022    S233

Vengrija-Budapeštas: Pastatų statybos darbai

2022/S 233-673066

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nacionalinis registracijos Nr.: 15735753243
Adresas: Böszörményi Út 23-25
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU110 Budapest
Pašto kodas: 1126
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Rimóczi János
El. paštas: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Telefonas: +36 12245900
Faksas: +36 12245905
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.hegyvidek.hu
Pirkėjo profilio adresas: http://www.hegyvidek.hu
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001783452022/reszletek
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001783452022/reszletek
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Keretmegállapodás-építőipari kivitelezési munkák

Nuorodos numeris: EKR001783452022
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45210000 Pastatų statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

I.

Rövid elnevezés: Keretmegállapodás- építőipari kivitelezési munkák

Hosszú elnevezés: Keretmegállapodás keretében nem engedélyköteles építőipari kivitelezési munkák megrendelése (magasépítés)

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyedi vállalkozási szerződések megkötése céljából.

Jelen eljárás legfeljebb 3 (három) ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések teljesítéséhez az alábbi szakági munkák szükségesek:

1. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

2. Építőgépek

3. Felvonulási létesítmények

4. Dúcolás

5. Zsaluzás és állványozás

6. Kapcsolódó adminisztratív feladatok, felmérések elvégzése

7. Irtás, föld- és sziklamunka

8. Szivárgóépítés

9. Síkalapozás

10. Helyszíni beton és vasbeton munka

11. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

12. Falazás és egyéb kőművesmunka

13. Fém- és könnyű épületszerkezetek elhelyezése

14. Ácsmunka

15. Tetőfedés

16. Bádogozás

17. Üvegezés

18. Árnyékolók beépítése

19. Vakolás és rabicolás

20. Szárazépítés

21. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

22. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

23. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

24. Felületképzés

25. Erősáramú elektromos munkák

26. Általános épületgépészeti szigetelés

27. Épületgépészeti csővezetékek szerelése

28. Épületgépészeti szerelvények szerelése

29. Szellőztetőberendezések elhelyezése

30. Légtechnikai munkák

31. Égéstermék elvezető rendszerek kiépítése

32. Szigetelés

33. Megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése

34. Napelemes rendszer kiépítése

35. Hő és füstelvezetési rendszerek kiépítése

36. Tűzjelző rendszer kiépítése

37. Gyengeáramú elektromos munkák

38. Hőszivattyú rendszer kiépítése

39. Konyhatechnológia

40. Uszodagépészet kiépítése

II.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az AK a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni, AK az egyenértékűséget az általa a műszaki leírásban és/vagy a költségvetésben meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 3 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45000000 Statybos darbai
45210000 Pastatų statybos darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HU110 Budapest
NUTS kodas: HU232 Somogy
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat közigazgatási területén belüli helyszínek, továbbá ajánlatkérő tulajdonában álló szántódi gyerektábor.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

I.

A keretmegállapodás (továbbiakban: KM) alapján magasépítési munkák kerülnek megvalósításra, mely megkötendő szerződések teljesítéséhez az alábbi szakkivitelezők szükségesek:

épület-, építmény-bontó, gépkezelő, kőműves, ács, szárazépítő, bádogos, asztalos, lakatos, üveges, festő, szigetelő, gépész, elektromos

A megkötni kívánt szerződések között a KM hatálya alatt szerepel várhatóan nettó:

1-10 millió Ft (HUF) között 45-54 db kivitelezés.

10 millió Ft (HUF) felett, de 50 millió Ft alatt 9-10 db kivitelezés.

50 millió Ft (HUF) felett, de 700 millió Ft alatt 6-7 db kivitelezés.

Az egyidőben teljesítendő külön szerződések között szerepel:

a) - közhasználatú építménynek, annak folyamatos működése mellett, legalább nettó 500 m2 hasznos alapterületen végzett felújítása, ami magában foglal minimálisan bontási-, kőműves, gépész- és elektromos szerelési munkákat, valamint burkolási és festési munkákat;

b) - 875 kW összteljesítményű gázkazánok felújítása vagy cseréje;

c) - legalább 500 kW összteljesítményű hőszivattyús rendszer kiépítése;

d) - legalább nettó 300 m2 hasznos alapterületen végzendő vizesblokk felújítás közhasználatú építményben, annak folyamatos működése mellett és magában foglalt gépészeti szerelést és burkolási munkákat is

e) - legalább 40 kW össszteljesítményű napelem telepítése.

Az egyes megvalósuló kivitelezési tevékenységek konkrét műszaki tartalma a megkötött keretmegállapodás alapján lefolytatott Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokban kerül meghatározásra, a tárgyi - keretmegállapodás megkötésére irányuló - közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés tételei alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint.

Valamennyi egyedi szerződés teljesítése során az egyedi szerződés megkötésétől számított 3 munkanapon belül kötelező nyertes ajánlattevő építésvezetője által a munkaterület átvétele, az építési napló megnyitása Ajánlatkérő a felvonulásra alkalmas állapotban adja át a munkaterület, nyertes ajánlattevőnek a munkaterület átvételét követő 3 munkanapon belül munkavégzésre alkalmas állapotba kell hoznia azt, beleértve a munkaterület lehatárolását is.

II.

Ajánlati biztosíték előírása:

AK az eljárásban való részvételt 20 000 000, - HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján a biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető

- ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 12001008-00155594-00100008 számú számlájára (IBAN: HU63 1200 1008 0015 5594 0010 0008, SWIFT: UBRTHUHB) történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) és a közbeszerzési eljárás azonosítható megnevezését fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti, hiteles, vagy egyszerű másolati nyilatkozatát, vagy a pénzügyi intézmény által kiadott, a pénzügyi intézmény képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás /befizetés időpontja,

- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, a Kbt. 41/A.§(2)bek. alapján az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő -mint Kedvezményezett- nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás EKR számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie.

Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni. További szabályok: Kbt.54.§-a tartalmazza.

III.

A felhívás II.2.5) pontjához:

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A pontszámítás módszere:

1. ért. szempont [Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)]: fordított arányosítás,

2. és 3. ért. szempont: arányosítás,

módszerét alkalmazza AK. Részletek KD-ben.

Kbt.77.§(1) bek. alapján:

2. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 36 hónap, legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap.

3. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 24 hónap, legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap.

Az értékelés részletes szabályai a Kbt. 76. § (10) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: 2. ért. szemp.: M2.a. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-36 hónap) / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: 3. ért. szemp.: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap) / Lyginamasis svoris: 15
Kaina - Lyginamasis svoris: 70
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 3 000 000 000.00 HUF
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

FAKSZ: dr. Csók Balázs Lajstromszám: OO862, Dr. Csók István Áron Lajstromszám: 00118,

Rövidítések: Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); Alvállalkozó (AV); Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD); Közbeszerzési Dokumentumok (KD), Keretmegállapodás (KM)

Az „alk. min. követelmény” és „alk. min. köv.” rövidítés jelentése: alkalmassági minimumkövetelmény.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

I) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.

I.1) Előzetes igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.

A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső AVt.

Kr.3.§ (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra.

I.2) Igazolás:

A Kr. 1. § (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1.§ (4) bek alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatásával kell igazolni. Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. Pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A Kr. 1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedettgazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (4), (5) és (7) bek.ben, 6. §, 13. §-ban, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.

II.) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

II.1. SZ1.

Alkalmatlan az AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az Étv. (1997. évi LXXVIII. tv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.(Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.Kr. 21. § (1)-(2) bek.)

2) Az alkalmasság igazolása:

II.2. SZ1.

2.1. Előzetes igazolás:

ATnek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. AK e körben elfogadja a Kr. 2. § (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

Kapacitás igénybevétele esetén irányadó a Kr.3.§(3)bek.

Alkalmasság előzetes igazolásának és igazolásának módja részletesen a KD-ban. XII. fejezete szerint.

2.2. Igazolás:

A Kr. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 26. § (2) bek. megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján meghatározott alkalmassági követelménynek:

a) A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján.

b) A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani

A Kbt. 65.§ (6)-(7),(9)bek, 69. § (11)-(11a), (12) bekezdései irányadók.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (4), (5) és (7) bek.-ben és a 322/2015. Korm. r.21.§ (2) bek.-ben foglaltakra.

A kizáró ok előzetes igazolását és igazolásának módját részletesen a KD XII. fejezete tartalmazza.

III.

Tilos közbeszerzési szerződés odaítélése az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben.

Tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6) bekezdése a)-e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. és 8. cikkének, 10. cikke b)-f) és h)-j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)-e) és g)-i) pontjának, 29. és 30. cikkének, valamint a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)-d), f-h) és j) pontjának hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel:

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el;

ideértve a szerződés értékének több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) Előzetes igazolás:

A Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész „α” pont). Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről azalkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKDbe foglalt nyilatkozatát.

Irányadó továbbá Kr.3.§(3)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttesmegfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó.

2) Igazolás:

A Kr.1.§ (2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P1.

Csatolni kell, a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

Ha az AT a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19.§ (3) bek.]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek.re.

Alkalmazandó a Kr. 19.§ (3),(5), (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8), (11),(12) bekezdése és Kbt. 67. (3) bekezdése.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. r. 1. § (4)-(5) és (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

P1.

Alkalmatlan AT, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételének számítani átlaga nem érte el a nettó 400 000 000 HUF összeget.

***A III.1.3. "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése" pont folytatása:

[A beruházás helyét pontos cím megadásával, azaz helyiség, közterület és házszám, vagy közterület és házszám hiányában helyiség és helyrajzi szám feltüntetésével szükséges megadni. Amennyiben a helyrajzi szám a beruházás helye jogrendje szerinti országban nem ismert fogalom, úgy ezen ország jogrendje szerinti, egyenértékű, a beruházás helyének azonosítására alkalmas adat megadása szükséges.]

2.) M2.a) és M2.b) pontra bemutatott szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt,

3.)

- az M2.a. pont esetében: amennyiben az alk.min.követelményeire bemutatott szakember nem rendelkezik az adott szakirányú jogosultsággal:

a) a szakember képzettséget igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,

b) a szakember nyilatkozatát arról, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

- az M2.b. pont esetében:

a) a szakember végzettséget igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát.

A szakmai tapasztalat/gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

Az M2.a.-M2.b. pont esetében az AK a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A figyelembe vehető, ugyanolyan típusú szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon intervallumban csak egy típusú szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során ugyanazon szakmai tapasztalat esetén. Eltérő típusú szakmai tapasztalat ugyanazon intervallumban is szerezhető és figyelembe vehető.

Amennyiben az M2.a) pont szerinti alk.min.követelményre bemutatott szakember az adott szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy a képzettség és az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat igazolható csak a névjegyzékben szereplő kamarai nyilvántartási szám megadásával is, amellyel az adott szakember a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékben szerepel.

Ez esetben AK az előírt M2.a) pont szerinti jogosultság meglétét Magyarországon letelepedett szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara honlapjáról ellenőrzi.

Ebben az esetben más igazolás benyújtása a képzettség és a tapasztalati idő tekintetében nem szükséges, azzal, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek a saját kezűleg aláírt önéletrajzában kell megadnia:

- kamarai nyilvántartási számát,

- a képzettség és a jogosultság megszerzésének időpontját (év-hó),

- a szakember jelenlegi munkahelyét.

M3.

Csatolni kell a Korm. r. 21. § (2) bek. c) pontja alapján a felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M3. pontjában előírt követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszerre vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítványt vagy azzal egyenértékű dokumentumot. Irányadó a Korm. r. 24. § (3) bek.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69.§ (11a) és Kbt. 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bek. és Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá Kr.3.§ (3) bek.

Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadó a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12) bek.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Kr.3.§ (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

2. Igazolás:

Kr. 1.§(2) bek. alapján AK által Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.21. § (2) bek. és 22.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint.

M1.

Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 évben belül megkezdett, az ajánlati felhívás III.1.3.) M1) a)-e) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásaira vonatkozó igazolást a Kr. 22. § (3)-(4) bek. szerint legalább az alábbi tartalommal:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése,

- építési beruházás tárgya és a teljesítés műszaki tartalma/mennyisége (olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

- a teljesítés ideje (kezdési és a befejezési időpont - év/hónap/nap megjelölésével),

- teljesítés helye (A teljesítés helyszínét pontos cím megadásával, azaz helyiség, közterület és házszám, vagy közterület és házszám hiányában helyiség és helyrajzi szám feltüntetésével szükséges megadni.

Amennyiben a helyrajzi szám a beruházás helye jogrendje szerinti országban nem ismert fogalom, úgy ezen ország jogrendje szerinti, egyenértékű, a beruházás helyének azonosítására alkalmas adat megadása szükséges),

továbbá

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az igazolásban szerepelnie kell az egyes AT-k által teljesített munkák mennyiségének. Ha a nyertes AT által közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:

- nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

- az igazolást benyújtó AT által végzett teljesítés aránya, annak megfelelően amilyen arányban az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő felhívja AT-k figyelmét, a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára, 21/A.§-ra és a 22. § (4) és (5) bek.-re.

Alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9) és (11)-(11a),(12) bek., Kr. 1.§ (7)bek.-ben, valamint Kbt. 69.§ (11a) bek-ben foglaltak.

M2.

AK felhívja a figyelmet Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó fordulatára, az érintett alkalmassági minimumkövetelmény és értékelési szempont: felhívás III.1.3) M2.a.) pontja szerinti alk. minimumkövetelmény és a felhívás II.2.5) 2. ért. szempont.

Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás III.1.3) M2. pontban meghatározott

- M2.a. szakember esetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell,

- M2.b. szakember esetében az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására szóló felhívás alapján

a Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján az M2.a. és M2.b. pontban előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló:

A)

Ajánlattevői (közös ajánlattevői) EKR nyilatkozatot, amely tartalmazza

- az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelményt előíró eljárást megindító felhívás pontjának a számát, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését,

- a szakember nevét,

- az adott szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését,

- az adott szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel, azaz hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.

B)

Ajánlattevői (közös ajánlattevői) PDF nyilatkozatot arról, hogy az M2.a) pont vonatkozásában megajánlott szakember (amennyiben nem rendelkezik az adott szakirányú jogosultsággal) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a KM megkötésének időpontjára és a KM teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő KM megkötésétől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Az előírttal egyenértékűként bemutatott képzettség(ek) egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell.

C)

Mindezek alátámasztására

- M2.a. szakember esetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell,

- M2.b. szakember esetében az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására szóló felhívás alapján

1.) M2.a) és M2.b) pontra bemutatott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen [különösen:

a) releváns képzettség/végzettség megszerzésének időpontja (év, hónapban megadva),

b) az ajánlattételi határidőig megszerzett, adott M2.a.-M2.b. pontnak megfelelő szakmai tapasztalat időtartama (kezdete és vége év, hónapban megadva),

c) szakember jelenlegi munkahelyének megnevezése,

d) szakmai tapasztalat (ellátott feladat) rövid leírása, melyből kiderül a tapasztalattal érintett beruházás tárgya és helye

*** Folytatás a III.1.2. pont Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): rovat I. pontjában. ***

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

M1.

Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül (vizsgált időszak) megkezdett alábbi referenciákkal:

a) közhasználatú építménynek, annak folyamatos működése mellett legalább nettó 300 m2 hasznos alapterületen végzett felújítására vonatkozó referenciával.

A fenti a) pont tekintetében AK felújítás alatt minimálisan a bontási-, kőműves, gépész- és elektromos szerelési munkákat, valamint burkolási és festési munkákat érti.

b) összesen legalább 200 kW összteljesítményű gázkazán cseréjére és/vagy kiépítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.

c) összesen legalább 300 kW összteljesítményű hőszivattyús rendszer(ek) kiépítésére vonatkozó referenciával.

d) összesen legalább nettó 200 m2 hasznos alapterületen végzett vizesblokk felújítására vonatkozó referenciával, amely közhasználatú építményben, annak folyamatos működése mellett valósult meg és magában foglalt gépészeti szerelést és burkolási munkákat is .

e) összesen legalább 30 kW össszteljesítményű napelem telepítésére vonatkozó referenciával.

Fenti a)-e) pontok szerinti követelmények mindegyike legfeljebb 5 db szerződés alapján igazolható.

AK közhasználatú építményen a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 9. pontjában meghatározott fogalmat érti.

A fenti a)-e) alpontok szerinti előírásoknak megfelelhet AT ugyanazzal a referenciával is, amennyiben ugyanaz a referencia az igazolni kívánt alpontok szerinti előírásokat egyaránt kielégíti.

M2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

a) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti névjegyzék [1. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész] MV-É kategóriájú felelős műszaki műszaki vezetőt vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert és

b) legalább 1 fő projektvezető szakembert, aki legalább felsőfokú végzettségű, és épületek kivitelezésében és/vagy felújításában projektvezetőként szerzett legalább 12 hónapos tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő projektvezetői tevékenység alatt az alábbiakat érti: az adott kivitelezési projektmunka szervezése, a projektcsapat irányítása és munkájuk ellenőrzése.

Ugyanaz a szakember a fenti a) és b) pontban foglalt előírások közül többnek is megfelelhet, amennyiben az előírásokat kielégíti.

M3.

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidőben érvényes, építőipari fővállalkozás érvényességi területen MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó független szervezet által kiállított tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (3) bek. szerinti egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű dokumentummal.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

I.

Az egyedi szerződések kapcsán legalább a Kbt. 135. § (7)-(8) bek. szerint biztosít előleget AK, azonban annál kedvezőbb feltételekkel is biztosíthat előleget.

Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (5) és (6) bek. alkalmazandó.

A számlák ellenértékét AK - amennyiben AV nem kerül bevonásra- a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással egyenlíti ki. A számlák fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap.

Amennyiben nyertes AT AV-t vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. eltérően - a számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bek. foglaltakra tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével történik.

A számlák kifizetése átutalással történik. Az elszámolás pénzneme: HUF.

Részszámlázás részletes szabályai a KD-ben.

A Kbt. 27/A.§-a irányadó.

Részletesen lásd KD.

II.

AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján előírja nyertes AT részére CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedő felelősségbiztosítás megkötését, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését az egyedi szerződések megkötésének feltételeként. Ennek mértéke legfeljebb 100 000 000 HUF/év és legalább 10 000 000 HUF/kár.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 3
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 03/01/2023
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Vengrų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 03/01/2023
Vietos laikas: 14:00
Vieta:
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (EKR.r. 15. § (2) bekezdés) további előírások lsd. a Kbt. 68. §.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

I.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, a részekre bontás a gazdasági ésszerűséggel nem egyeztethető össze.

II.

1. AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak.

2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy AT az EKR.r. 6. § (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi https://ujvilag.gov.hu/. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

3. Az ajánlatban előírt dokumentumok EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával nyújtandók be, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41/A.§ (1), (3) bek.)

4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ATnek az ajánlat részeként kitölteni.

5. Ajánlatba csatolni kell különösen:

a) az EKR rendszerben kiadott ŰRLAPOKAT:

(Felolvasólap,

Nyilatkozat az alábbiakról:

- Kbt. 66. § (2) bek.,

- Kbt. 62. § (1) bek. k) kb),

- Kbt. 62. § (1) bek. k) kc),

- Kbt. 66.§ (6) bek., (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT AVt kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert AVkat-(nemleges tartalommal is). AK a Kr. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert AVkat.)

- Kbt. 67. § (4) bek.,

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-ban meghatározott iratokat;

- Kbt. 65.§ (7) bek.,

- üzleti titokról)

b) ATnek (közös ATnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25.§ (3)-(4) bek. vonatkozásában,

c) ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, azalkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen ld. KD.

d) amennyiben az AT a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.

e) szakmai ajánlatként az AT cégszerű aláírásával ellátott árazott költségvetést

f) nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

6. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.

9. AK kizárja a nyertes AT(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

10. Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

11. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

12. AK a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

13. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.

14. AK a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.

15. AK a IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

16. Jelen ajánlati felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását AK a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.1), III.1.2), III.1.3) pont.

17. Az egyedi szerződések teljesítése során nyertes ajánlattevő az egyedi szerződés szerinti nettó vállalkozói díj - tartalékkeret nélkül számított - 1%- ának megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

I.

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 144. §-a szerint.

II.

1. A keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerint kerül sor beszerzés megvalósítására.

Amennyiben a keretmegállapodásos eljárás első részében [továbbiakban: KM I. része] egy érvényes ajánlat kerül benyújtásra és a KM ennek megfelelően a Kbt. 105.§ (1) bekezdése alapján egy ajánlattevővel kerül megkötésre, úgy az adott egyedi közbeszerzések megvalósítására a Kbt. 105.§ (1) c) pontja szerint kerül sor.

2. AK a KM II. részében a KM I. részében megadott értékelési szempontoktól eltérő értékelési szempontokat alkalmaz, melynek kifejtését a KD tartalmazza.

A KM II. részében értékelési szempontok:

1. értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár [Ft]; Súlyszám:70;

2. értékelési szempont: Az előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (hónap) (egész hónapokban, 0-24 hónap);Súlyszám:30;

3. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámának felső határán több ajánlat azonos, úgy AK a Kbt. 77. § (5) bekezdés alkalmazásával jár el, mert AK legfeljebb a keretszám felső határáig terjedő számú ajánlattevővel kívánja a keretmegállapodást megkötni.

III.

1. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

2. AT nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

3. Nyertes AT a szerződéstervezetben foglalt szerződést megerősítő kötbéreket és biztosítékok rendelkezésre bocsátását köteles vállalni.

4. A Kbt. 35.§ (8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/11/2022