Services - 67311-2022

07/02/2022    S26

Czechia-Hradec Králové: Forestry services

2022/S 026-067311

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lesy České republiky, s.p.
National registration number: 42196451
Postal address: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 500 08
Country: Czechia
Contact person: Ing. Michaela Bašová
E-mail: zakazky@lesycr.cz
Telephone: +420 956999575
Internet address(es):
Main address: https://lesycr.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2019+

Reference number: 099/2018/161
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Česká Lípa, kód části VZ 239005

Lot No: 46
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211500 Tree-maintenance services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 31/12/2023

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2019/S 013-027152

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 099/2018/161
Lot No: 46
Title:

Česká Lípa, kód části VZ 239005

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
77210000 Logging services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek. Blíže viz ZD.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 31/12/2023
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 77 411 265.00 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
National registration number: 47452722
Postal address: Hrnčíře 2
Town: Ledeč nad Sázavou
NUTS code: CZ0 Česko
Postal code: 58401
Country: Czechia
E-mail: info@lesni.cz
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Z důvodu zvýšené potřeby zalesnění na kalamitních holinách bylo nutné dosmlouvat uvedený sadební materiál, který nebyl předmětem původní nabídky. Jedná se o sadební materiál KL řešený nad rámec lesnických činností obsažených v zadávacích podmínkách původně sjednaných ve smlouvě. Tyto činnosti neoddělitelně souvisí s lesnickými činnostmi zajišťovanými našimi smluvními partnery na konkrétních smluvních územních jednotkách a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 77 350 765.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 77 411 265.00 CZK