Építési beruházás - 673173-2021

31/12/2021    S255

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 255-673173

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22998536
Postai cím: Szentháromság Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szentháromság tér 6. - tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001347612020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szentháromság tér 6. - tervezés és kivitelezés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti épület homlokzat- és tetőrekonstrukciója, valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítására irányuló beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, engedélyezési valamint kivitelezési feladatainak ellátása.

Nyertes ajánlattevő feladata a Beruházás megvalósítása, a Beruházás megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák teljes körű elvégzése, a Beruházáshoz tartozó műszaki berendezések, valamint a beépítendő összes anyag szolgáltatása, a felszerelése, üzembe helyezése, azok műszaki átadása, birtokba adása. Nyertes Ajánlattevő feladata a használatbavételre vonatkozó engedélyek beszerzése és az ezekben szereplő esetleges kikötések teljesítése, a beüzemelési időszak munkáinak elvégzése.

A tervezési feladat kiterjed a Beruházás különböző tervfázisokban elkészítendő terveinek elkészítésére, továbbá minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelyek a Beruházás megvalósításához szükségesek, ideértve különösen az épületekkel, az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, műtárgyakkal, a szükség szerinti közműkiváltásokkal, közműfejlesztésekkel, közműcsatlakozásokkal kapcsolatos tervezési feladatokat.

A Beruházás során a Fellner Sándor által tervezett, 1906-ban épült műemléki védettségű épületszárnyak felújítása készül el nettó 24 887 m2-en, a középkori eredetű, 2 692 m2 nettó területű Fortuna épület felújításával és a 11 366 m2 nettó szintterületű új épületszárny beépítésével; összesen bruttó 44 744 m2 szintterületen kell XXI. századi munkakörülményeket biztosítani a minisztérium dolgozók számára.

Tervezési feladatok: A feladat részét képezi az épület teljeskörű kiviteli terveinek és a megvalósításhoz szükséges egyéb dokumentációk elkésztése, engedélyek beszerzése, különös tekintettel a használatbavételi engedélyre.

Kivitelezési feladatok:

Fortuna épület és Fellner épület esetében elvégzendő feladatok, munkanemek:

- szerkezetépítés (földmunka, alapozás, vasbeton-, acél- és előregyártott szerkezetek),

- építőmesteri munkák (zsaluzások, betonozások, falazások, vakolások, ácsmunka, szárazépítés, kéményszerelés),

- szakipari munkák (aljzatképzések, tetőfedés, bádogozás, gipszmunkák, asztalos szerkezetek, belső ajtók, homlokzati nyílászárók, lakatosszerkezetek, üvegezések, üvegfalak, felületképzések, szigetelések, árnyékolók),

- belsőépítészet (pipere kiegészítők, teakonyhák, beépített bútorok),

- KÖF, erős-és gyengeáramú munkák (tűzjelző rendszer, mozgássérült WC jelző rendszer, CO gázveszély jelző rendszer, Informatikai hálózat, TV antenna hálózat, beléptető rendszer, videó megfigyelő rendszer, behatolás jelző rendszer),

- gépészeti erősáram és automatika rendszer,

- épületgépészet (belső víz-szennyvíz, hűtés-fűtés, légtechnika)

- restaurátori munkák (kőrestaurátori, kő és terazzo munkák, famunkák, fémmunkák, és üvegmunkák, vakolati, stukkó és festő, díszítőfestő munkák, lámpák, csillárok, díszmű bádogos munkák).

- tájépítészet (kert-és parképítés, külső burkolatok).

- konyhatechnológia, főzőkonyha, étterem (kizárólag Fortuna épület esetében),

- emelő és szállítóberendezések.

„K” épület esetében elvégzendő feladatok, munkanemek:

- mélygarázs építés,

- szerkezetépítés (földmunka, alapozás, vasbeton-, acél- és előregyártott szerkezetek),

- építőmesteri munkák (zsaluzások, betonozások, falazások, vakolások, ácsmunka, szárazépítés, kéményszerelés),

- szakipari munkák (aljzatképzések, tetőfedés, bádogozás, gipszmunkák, asztalos szerkezetek, belső ajtók, homlokzati nyílászárók, lakatosszerkezetek, üvegezések, üvegfalak, felületképzések, szigetelések, árnyékolók),

- belsőépítészet (pipere kiegészítők, teakonyhák, beépített bútorok),

- KÖF, erős-és gyengeáramú munkák (tűzjelző rendszer, mozgássérült WC jelző rendszer, CO gázveszély jelző rendszer, Informatikai hálózat, TV antenna hálózat, beléptető rendszer, videó megfigyelő rendszer, behatolás jelző rendszer),

- gépészeti erősáram és automatika rendszer,

- épületgépészet (belső víz-szennyvíz, hűtés-fűtés, légtechnika),

- tájépítészet (kert-és parképítés, külső burkolatok),

- emelő és szállítóberendezések.

Egyéb feladatok:

- Organizáció, állványozás

- Vízköddel-, gázzal oltó rendszer létesítése

- Fellner épület díszudvar

- Külső munkák (épületen kívüli munkák, Fortuna köz felújítása)

Opciós feladatok:

- Opció 1.: a 2021. 03. 05-ig tervezetten megvalósított kivitelezési munkákból el nem készülő feladatok. (kb. 600 m2 koporsófödém, 1200 m2 új födém, 1300 m2 födémmegerősítés, 1600 m2 tetőszerkezet bontás).

- Opció 2.: 1 készlet tárgyaló foglaló rendszer tervezése és kivitelezése a dokumentáció szerint

Az elvégzendő feladatok körében kb. 5500 m3 vasbeton szerkezetet kell elkészíteni 800 tonna betonacél beépítésével, építőmesteri, ács, lakatos, tetőfedő munkák készülnek, közel 800 m2 üvegtető lefedéssel, kb. 25 000 m2 belső vakolat újra készítésével.

Az épület kb. 4000 m2-nyi felületű külső fa nyílászáróit újra kell gyártani, fém nyílászárót fel kell újítani, a műemléki ajtókat fel kell újítani, az egyéb belső nyílászárók újragyártásra kerülnek.

A belsőépítészeti munkák keretében új álpadlók, álmennyezetek, felületképzések, burkolatok készülnek.

Az épület kiemelt műemléki területein 800 m2 területen gipsz épületszobrász munka, 750 m2-en díszítőfestés, 6260 m2-en cementlap burkolat készül, valamint hátsó homlokzatán, párkányzatán és kapuin nagyságrendileg 120 m3 kőmunka (kőelemek gyártása és beépítése) tervezett.

A 13 680 m2-es vakolt-téglaburkolatos homlokzatok rekonstrukciója a kapuk-párkányok kőelemeinek beépítésével, a mázas cseréppel fedett 2 720 m2 és mázatlan cseréppel készülő 5 290 m2 tetőfelület elkészítése feladat.

A teljes épületegyüttesben új épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek kerülnek kiépítésre. Az épületeben kialakításra kerül egy „NATO” helyiség.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 970
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 077-196113

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szentháromság tér 6. - tervezés és kivitelezés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38777361
Postai cím: Múzeum Utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@garagekft.hu
Telefon: +36 703808490
Fax: +36 14850110
Internetcím: http://www.garagekft.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 54 378 709 418.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti épület homlokzat- és tetőrekonstrukciója, valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítására irányuló beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, engedélyezési valamint kivitelezési feladatainak ellátása.

Nyertes ajánlattevő feladata a Beruházás megvalósítása, a Beruházás megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák teljes körű elvégzése, a Beruházáshoz tartozó műszaki berendezések, valamint a beépítendő összes anyag szolgáltatása, a felszerelése, üzembe helyezése, azok műszaki átadása, birtokba adása. Nyertes Ajánlattevő feladata a használatbavételre vonatkozó engedélyek beszerzése és az ezekben szereplő esetleges kikötések teljesítése, a beüzemelési időszak munkáinak elvégzése.

A tervezési feladat kiterjed a Beruházás különböző tervfázisokban elkészítendő terveinek elkészítésére, továbbá minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelyek a Beruházás megvalósításához szükségesek, ideértve különösen az épületekkel, az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, műtárgyakkal, a szükség szerinti közműkiváltásokkal, közműfejlesztésekkel, közműcsatlakozásokkal kapcsolatos tervezési feladatokat.

A Beruházás során a Fellner Sándor által tervezett, 1906-ban épült műemléki védettségű épületszárnyak felújítása készül el nettó 24 887 m2-en, a középkori eredetű, 2 692 m2 nettó területű Fortuna épület felújításával és a 11 366 m2 nettó szintterületű új épületszárny beépítésével; összesen bruttó 44 744 m2 szintterületen kell XXI. századi munkakörülményeket biztosítani a minisztérium dolgozók számára.

Tervezési feladatok: A feladat részét képezi az épület teljeskörű kiviteli terveinek és a megvalósításhoz szükséges egyéb dokumentációk elkésztése, engedélyek beszerzése, különös tekintettel a használatbavételi engedélyre.

Kivitelezési feladatok:

Fortuna épület és Fellner épület esetében elvégzendő feladatok, munkanemek: szerkezetépítés (földmunka, alapozás, vasbeton-, acél- és előregyártott szerkezetek), építőmesteri munkák (zsaluzások, betonozások, falazások, vakolások, ácsmunka, szárazépítés, kéményszerelés), szakipari munkák (aljzatképzések, tetőfedés, bádogozás, gipszmunkák, asztalos szerkezetek, belső ajtók, homlokzati nyílászárók, lakatosszerkezetek, üvegezések, üvegfalak, felületképzések,szigetelések, árnyékolók), belsőépítészet (pipere kiegészítők, teakonyhák, beépített bútorok), KÖF, erős-és gyengeáramú munkák (tűzjelző rendszer, mozgássérült WC jelző rendszer,CO gázveszély jelző rendszer, Informatikai hálózat, TV antenna hálózat, beléptető rendszer, videó megfigyelő rendszer, behatolás jelző rendszer), gépészeti erősáram és automatika rendszer, épületgépészet (belső víz-szennyvíz, hűtés-fűtés, légtechnika),restaurátori munkák (kőrestaurátori, kő és terazzo munkák, famunkák, fémmunkák, és üvegmunkák, vakolati, stukkó és festő, díszítőfestő munkák, lámpák, csillárok, díszmű bádogos munkák),tájépítészet (kert-és parképítés, külső burkolatok),konyhatechnológia, főzőkonyha, étterem (kizárólag Fortuna épület esetében),emelő és szállítóberendezések.

„K” épület esetében elvégzendő feladatok, munkanemek:

mélygarázs építés, szerkezetépítés (földmunka, alapozás, vasbeton-, acél- és előregyártott szerkezetek), építőmesteri munkák (zsaluzások, betonozások, falazások, vakolások, ácsmunka, szárazépítés, kéményszerelés), szakipari munkák (aljzatképzések, tetőfedés, bádogozás, gipszmunkák, asztalos szerkezetek, belső ajtók, homlokzati nyílászárók, lakatosszerkezetek, üvegezések, üvegfalak, felületképzések, szigetelések, árnyékolók), belsőépítészet (pipere kiegészítők, teakonyhák, beépített bútorok), KÖF, erős-és gyengeáramú munkák (tűzjelző rendszer, mozgássérült WC jelző rendszer, CO gázveszély jelző rendszer, Informatikai hálózat, TV antenna hálózat, beléptető rendszer, videó megfigyelő rendszer, behatolás jelző rendszer), gépészeti erősáram és automatika rendszer, épületgépészet (belső víz-szennyvíz, hűtés-fűtés, légtechnika), tájépítészet (kert-és parképítés, külső burkolatok), emelő és szállítóberendezések.

Egyéb feladatok:

Organizáció, állványozás, Vízköddel-, gázzal oltó rendszer létesítése, Fellner épület díszudvar, Külső munkák (épületen kívüli munkák, Fortuna köz felújítása)

Opciós feladatok: Opció 1.: a 2021. 03. 05-ig tervezetten megvalósított kivitelezési munkákból el nem készülő feladatok. (kb. 600 m2 koporsófödém, 1200 m2 új födém, 1300 m2 födémmegerősítés, 1600 m2 tetőszerkezet bontás). Opció 2.: 1 készlet tárgyaló foglaló rendszer tervezése és kivitelezése a dokumentáció szerint

Az elvégzendő feladatok körében kb. 5500 m3 vasbeton szerkezetet kell elkészíteni 800 tonna betonacél beépítésével, építőmesteri, ács, lakatos, tetőfedő munkák készülnek, közel 800 m2 üvegtető lefedéssel, kb. 25 000 m2 belső vakolat újra készítésével.

Az épület kb. 4000 m2-nyi felületű külső fa nyílászáróit újra kell gyártani, fém nyílászárót fel kell újítani, a műemléki ajtókat fel kell újítani, az egyéb belső nyílászárók újragyártásra kerülnek.

A belsőépítészeti munkák keretében új álpadlók, álmennyezetek, felületképzések, burkolatok készülnek.

Az épület kiemelt műemléki területein 800 m2 területen gipsz épületszobrász munka, 750 m2-en díszítőfestés, 6260 m2-en cementlap burkolat készül, valamint hátsó homlokzatán, párkányzatán és kapuin nagyságrendileg 120 m3 kőmunka (kőelemek gyártása és beépítése) tervezett.

A 13 680 m2-es vakolt-téglaburkolatos homlokzatok rekonstrukciója a kapuk-párkányok kőelemeinek beépítésével, a mázas cseréppel fedett 2 720 m2 és mázatlan cseréppel készülő 5 290 m2 tetőfelület elkészítése feladat.

A teljes épületegyüttesben új épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek kerülnek kiépítésre. Az épületeben kialakításra kerül egy „NATO” helyiség.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 970
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 54 767 051 545.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38777361
Postai cím: Múzeum Utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@garagekft.hu
Telefon: +36 703808490
Fax: +36 14850110
Internetcím: http://www.garagekft.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítás időpontja: 2021.12.15.

Módosítás jogalapja:

a) Vállalkozási Díj és ezzel összefüggő műszaki tartalmat érintő módosítások: Kbt. 141.§ (2) és (3) bek.

b) Tartalékkeret csökkentése és az árazott költségvetés aktualizálása: Kbt. 141.§ (6) bek.

Vállalkozási Díj:

A Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésmódosítás alapján a Vállalkozási Díj 388 342 127,-Ft + ÁFA összeggel emelkedik, ennek megfelelően a Szerződés 11.1.1. és 11.1.2. pontjai módosulnak:

11.1.1. Vállalkozót a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítésének ellenértékeként megillető Vállalkozási Díj fix átalánydíj, nettó 54 767 051 545,-Ft + ÁFA.

a) a „Tervezési Díjrész” összege nettó 560 019 026,-Ft + ÁFA,

b) a „Kivitelezési Díjrész” összege nettó 54 099 564 714,-Ft + ÁFA,

c) a „Beüzemelési Díjrész” nettó 107 467 805,-Ft + ÁFA.

Műszaki tartalom:

A Módosított Műszaki Tartalom leírását, az arra vonatkozó követelményeket a Szerződésmódosítás 1. számú, a Munkák megváltozott műszaki tartalmához tartozó Költségvetési Összesítőt a 2. számú, a Műszaki Ütemterv módosítását a 3. számú, a változással érintett munkákat illetően módosuló Megrendelői Ütemtervet a 4. számú melléklet tartalmazza azzal, hogy Módosított Műszaki Tartalomban foglaltak megvalósítása a véghatáridőt nem érinti.

1. „K” épület belső udvari homlokzati térelhatárolásának a legfelső szinten ferde síkúra cserélése, a függőleges rész kb. 20,0 m magasságúra csökkentése, mely módosulások következményeként a belső udvar tágassága, ezáltal az irodaterületek benapozottsága jelentős mértékben növekszik.

2. A Fortuna épületrész 2. emeletére tervezett gépészeti terület helyén többlet irodaterületek kialakítása, -mintegy 50 fő irodai dolgozó elhelyezésének lehetőségével.

3. Az épület hatékonyabb, magasabb színvonalú üzemeltethetősége érdekében „E” épületszárnyban új felvonó telepítése, a kapcsolódó területek módosításával, valamint ezen épületrész pinceszintjének és a „K” épület pinceszintjének belső közlekedővel történő összekötése.

4. A Fővállalkozási Szerződés rögzítette a szerkezeteknek a munkaterület átvételekor várható készültségi szintjét. A valós helyzet átvételkor az alábbi területeken tért el az előzetesen becsült készültségtől:

Fellner épület B típusú födémmegerősítések

Fellner épület homlokzati vakolatleverések

Fortuna épülettisztító bontások

Fortuna utólagos falszigetelések

„K” épület alagsori falak készültsége

„K” épület alagsori padlólemez készültsége

Fellner épület tetőbontások mennyisége

épület alagsori alaplemez alatti szigetelések;

Üvegtető-fal megtámasztásához szükséges bontási munkálatok az „E” épület sarkán

A jelen módosítás tartalmazza a tényleges és a becsült állapot közti eltérésből adódó különbözetek elszámolását.

5. Az elektromos helyiségek a korábbi tervekben szereplő gravitációs szellőzéstől eltérően gépi szellőzéssel készülnek, így a változás következtében elmaradó - az épületszinteket átmetsző - kürtők területével a csatlakozó helyiségek területe növelhető, azok kialakítása, valamint az érintett műemléki terek eredeti formájukban állíthatók helyre.

6. A korábbi munkák során az épületből kinyert bontott, használt anyagok későbbi esetleges visszaépíthetősége érdekében azok tárolásra kerültek, majd a kiviteli tervezés előrehaladtával eldőlt, hogy melyek a beépítésre alkalmatlan, hulladék anyagok. A módosítás a visszaépítésre vagy egyéb hasznosításra alkalmatlan hulladékok szakszerű elszállításáról rendelkezik.

7. Kivitelező alapszerződésben előírt dokumentálási kötelezettsége a kivitelezés második üteme munkafolyamatainak jellegéhez, sajátosságaihoz igazodóan kiegészül az alábbi feladatokkal: mozgókép-rögzítés, a kivitelezés időtartama alatt drónfelvétel készítés, helyszíni kézikamerás felvétel készítés, fotódokumentáció készítése a beruházás külső és belső helyszínén.

Tartalékkeret:

A Szerződés 11.1.13. pontjában megjelölt tartalékkeret összege a Vállalkozási díj növekményével megegyező összeggel, 388 342 127,- forinttal, 2 298 353 002,-Ft összegre csökken.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1. A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) - a szerződésmódosítással az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt.

2. A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) - az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át (ellenérték növekedése 0,71%.)

3. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: alapszerződésben meghatározott természetű, jellegű építési feladatok elvégzésére irányul, az építési beruházás megvalósítandó eredménye változatlan marad.

4. A módosítás igazodik az eredeti szerződés jellegéhez: munkákra vonatkozó ajánlatát eredeti ajánlatával egyező egységárakon, vagy a szokásos piaci áron állapította meg a műszaki ellenőr által jóváhagyott tartalommal és egységárral.

5. A tartalékkeret csökkentése és az árazott költségvetés aktualizálására irányuló rendelkezéssel kapcsolatos módosítások tekintetében a szerződés módosításának a Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített feltétele fennáll.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 54 378 709 418.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 54 767 051 545.00 HUF