Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

darbai - 673257-2022

02/12/2022    S233

Čekija-Jihlava: Statybos darbai

2022/S 233-673257

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Kraj Vysočina
Nacionalinis registracijos Nr.: 70890749
Adresas: Žižkova 1882/57
Miestas: Jihlava
NUTS kodas: CZ063 Kraj Vysočina
Pašto kodas: 58601
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00
El. paštas: zakazky@akfiala.cz
Telefonas: +420 541211528
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.kr-vysocina.cz
Pirkėjo profilio adresas: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH - opakované zadání

Nuorodos numeris: KVOJ0622
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH“. Jedná se o novostavbu části jihovýchodního obchvatu Jihlavy, který zahrnuje propojení silnic I/38 (konec stávajícího západního obchvatu Jihlavy) a silnice II/405, včetně vybudování protihlukové stěny na stávajícím obchvatu Jihlavy v blízkosti obce Pístov.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha dokumentace zadávacího řízení).

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 475 471 728.26 CZK
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45233000 Greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai
45233100 Greitkelių, kelių tiesimo darbai
45221111 Automobilių tiltų statybos darbai
45223500 Gelžbetonio konstrukcijos
45231300 Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
45316100 Lauko apšvietimo įrenginių montavimas
45233160 Takai ir kiti skalda dengti paviršiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ063 Kraj Vysočina
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Kraj Vysočina, blíže specifikováno v projektové dokumentaci (příloha dokumentace zadávacího řízení).

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH“. Jedná se o novostavbu části jihovýchodního obchvatu Jihlavy, který zahrnuje propojení silnic I/38 (konec stávajícího západního obchvatu Jihlavy) a silnice II/405, včetně vybudování protihlukové stěny na stávajícím obchvatu Jihlavy v blízkosti obce Pístov.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha dokumentace zadávacího řízení).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

IROP CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010618

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 140-396395
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH - opakované zadání

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
14/11/2022
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: B E S s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 43792553
Adresas: Sukova 625
Miestas: Benešov
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pašto kodas: 25601
Šalis: Čekija
El. paštas: besbn@besbn.cz
Telefonas: +420 317722811
Interneto adresas: www.besbn.cz
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: IMOS Brno, a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 25322257
Adresas: Olomoucká 704/174
Miestas: Brno
NUTS kodas: CZ064 Jihomoravský kraj
Pašto kodas: 62700
Šalis: Čekija
El. paštas: imos@imosbrno.eu
Telefonas: +420 548129111
Interneto adresas: www.imosbrno.eu
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: MI Roads a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 17331099
Adresas: Koželužská 2450/4
Miestas: Praha
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
Pašto kodas: 18000
Šalis: Čekija
El. paštas: info@mi-roads.cz
Telefonas: +420 722244547
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 553 410 523.00 CZK
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 475 471 728.26 CZK
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis: 14 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

Vybraný dodavatel v rámci nabídky předložil seznam následujících poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

Poddodavatel č. 1: CCE Praha, spol. s r.o. Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: zeměměřičské činnosti. Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v % z nabídkové ceny: 1,5 %.

pokračování v odst. VI.3) Další informace

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

K odst. V.2.2) Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků a odst. V.2.3) Dodavatelem je malý či střední podnik: Zadavatel nedisponuje informacemi o tom, zda jsou účastníci zadávacího řízení, resp. vybraný dodavatel malými/středními podniky.

K odst. V.2.5) Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Poddodavatel č. 2: Dömper Korlátolt Felelősségű Társaság. Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: výstavba komunikace a výstavba mostu. Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v % z nabídkové ceny: 5 %.

Poddodavatel č. 3: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság. Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: výstavba komunikace a výstavba mostu. Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v % z nabídkové ceny: 7,5 %.

Bližší podrobnosti k veřejné zakázce jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách a v písemné zprávě zadavatele.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/11/2022