Roba - 673506-2021

Submission deadline has been amended by:  212363-2022
TINazivHrvatska-Zagreb: Uredske potrepštine
NDBroj objave obavijesti673506-2021
PDDatum objave31/12/2021
OJBroj izdanja SL S-a255
TWMjesto/grad kupcaZAGREB
AUSlužbeno ime kupcaHRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (02958272670)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan27/12/2021
DTRok za podnošenje02/05/2022
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)30192000 - Uredske potrepštine
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR
IAInternetska adresa (URL)www.hzzo.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU