Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67383-2023

03/02/2023    S25

Ungarn-Budapest: Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften

2023/S 025-067383

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nationale Identifikationsnummer: 26713111244
Postanschrift: II. János Pál pápa Tér 20
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1081
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Szendrői Szabolcs
E-Mail: kozbeszerzes@mvm.hu
Telefon: +36 207780795
Fax: +36 14771117
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mvmnext.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

e-számla bemutatása és e-fizetés

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001554612021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66170000 Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

e-számla bemutatása és e-fizetés

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66170000 Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Magyarország

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

A szolgáltatásnak biztosítania kell, hogy Ajánlatkérő regisztrált ügyfelei részére az Ajánlatkérő által elektronikusan átadott, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, Ajánlatkérő által elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hitelesített elektronikus számlákat az Ajánlattevő e-számla bemutatási rendszerén keresztül bemutassa, azokat az Ajánlattevő e-számla bemutatási rendszerében tárolja és az Ajánlattevő e-számla bemutatási rendszere fizetési szolgáltatásait Ajánlatkérő ügyfelei részére biztosítsa, valamint a Megbízó kizárólagos hatáskörébe tartozó oldalak kapcsán megvalósuló változtatási igények kivitelezését kezelje.

Keretmennyiség:

Számla bemutatás : 1 798 184 db

Számla fizetés: 1 170 693 db

Aktualizálási feladat: 24 óra

Ajánlatkérő a fenti megadott mennyiségektől 15%-kal eltérhet.

Ajánlatkérő a megadott alapmennyiség 85%-ának lehívására vállal kötelezettséget.

A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 030-077998

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 2000090500
Bezeichnung des Auftrags:

e-számla bemutatása és e-fizetés

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
31/01/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: DÍJNET Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 14113765243
Postanschrift: Budafoki Út 107-109.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1117
Land: Ungarn
E-Mail: pfiszter-tamas@dbrt.hu
Telefon: +36 13714677
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 184 744 718.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
66170000 Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66170000 Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Magyarország

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

A szolgáltatásnak biztosítania kell, hogy Ajánlatkérő regisztrált ügyfelei részére az Ajánlatkérő által elektronikusan átadott, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, Ajánlatkérő által elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátva hitelesített elektronikus számlákat az Ajánlattevő e-számla bemutatási rendszerén keresztül bemutassa, azokat az Ajánlattevő e-számla bemutatási rendszerében tárolja és az Ajánlattevő e-számla bemutatási rendszere fizetési szolgáltatásait Ajánlatkérő ügyfelei részére biztosítsa, valamint a Megbízó kizárólagos hatáskörébe tartozó oldalak kapcsán megvalósuló változtatási igények kivitelezését kezelje.

Keretmennyiség:

Számla bemutatás : 1 798 184 db

Számla fizetés: 1 170 693 db

Aktualizálási feladat: 24 óra

Ajánlatkérő a fenti megadott mennyiségektől 15%-kal eltérhet.

Ajánlatkérő a megadott alapmennyiség 85%-ának lehívására vállal kötelezettséget.

A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 12
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 202 986 925.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: DÍJNET Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 14113765243
Postanschrift: Budafoki Út 107-109.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1117
Land: Ungarn
E-Mail: pfiszter-tamas@dbrt.hu
Telefon: +36 13714677
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a Megbízó által lefolytatott, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (eljárást megindító hirdetmény száma: TED 2021/S 240-633766) eredményeként, 2022. január 31. napján 2022. február 1. napi hatálybalépéssel megbízási keretszerződés (iktatási száma: 3000022574, továbbiakban: Szerződés) jött létre „e-számla bemutatása és e-fizetés” tárgyában.

1.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződést közös megegyezéssel a Szerződés 11.8. pontjára tekintettel a következők szerint módosítják (továbbiakban: 1. sz. Szerződésmódosítás).

2. AZ 1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

2.1. A fentiekben leírtakra figyelemmel Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Szerződésmódosítás Felek általi aláírását követő naptól a közöttük létrejött Szerződést a 2.4. és a 2.5. pontokban foglaltak szerint módosítják.

2.2. Felek rögzítik, hogy az 1. sz. Szerződésmódosítás szerinti ellenérték változása egyben a mennyiség növekedéssel összefüggésben a szerződés értékének változását eredményezi. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a megbízási díj mértéke (egységár) változatlan marad, a Megbízott általi díjfizetés változatlanul a Szerződés 5.1. pontjában foglaltaknak megfelelően történik.

2.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés ellenértéke az alábbiak szerint állapítható meg:

2.3.1. A Szerződés ellenértéke - az 1. pontja szerinti mennyiségre vetítve - nettó 184 744 718 Ft.

2.3.2. Az 1. számú szerződésmódosítás eredményeképpen megemelt ellenérték: nettó 202 986 925 Ft (9,87%-kal növelt érték), mely összeg a Számla bemutatás körében 178 020 db, a Számla fizetés körében 115 899 db mennyiségi módosítást tesz lehetővé.

2.4. Fentiek alapján Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1. pontja („Szerződés tárgya, mennyisége”) az alábbiak szerint módosul:

Számla bemutatás: 1 798 184 db +178 020 db, azaz összesen 1 976 204 db

Számla fizetés: 1 170 693 db + 115 899 db, azaz összesen 1 286 592 db

Aktualizálási feladat: 24 óra (változatlan)

A Megbízó a megadott mennyiségektől 15%-kal pótdíjmentesen eltérhet.

2.5. A 2.4 pont szerinti mennyiségi módosítással összefüggésben a Felek a Szerződés 11.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követően, de legkorábban 2022. február 1. napján lép hatályba és a jelen 1. sz. Szerződésmódosításban foglalt keretmennyiség kimerüléséig, de legfeljebb 2023. május 01. napjáig hatályos.

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023. 01. 25.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

3. AZ 1. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS KÖZBESZERZÉSI MEGFELELŐSÉGE

3.1. A 2.4. és 2.5 pont szerinti Szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései alapján

141. § (2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem.

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

A Szerződés ellenértékének Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti módosítását az teszi szükségessé, hogy az üzletfolytonosság biztosítottsága érdekében, az új szerződés megkötéséig Megbízónak a tárgyi Szerződés alapján kell biztosítania a kibocsátott számlák elektronikus formában történő bemutatására, illetve fizetésére szolgáló rendszer elérhetőségét az Ügyfelek részére.

2022. szeptember 19. napján a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára arról tájékoztatta az MVM Zrt.-t, hogy az MVM Zrt., valamint a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok kötelesek a TIM-hez jóváhagyásra beküldeni legalább 15 nappal az informatikai beszerzési igény a DKÜ Zrt.-hez való beküldése előtt a tervezett informatikai beszerzéseinek dokumentációját.

2022. szeptember 27. napján az MVM Zrt. iránymutatást kapott a TIM-től arról, hogy a Kormány irányítása és felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek és az állami tulajdonban álló gazdasági társaságok tekintetében fel kell függeszteni minden tervezett és előkészítés alatt álló informatikai beszerzést, valamint az ilyen szerződések módosítását is.

Megbízó a közbeszerzési igényét 2022. október 4. napján a TIM által megadott módon feltöltötte, majd ezt 2022. október 21. napján megismételte. A TIM jóváhagyása 2022. november 8. napján érkezett meg. Még ugyanezen a napon feltöltésre került az igény a DMÜ felületére, de arról 2022. december 21. napjáig visszajelzést Ajánlatkérő nem kapott.

A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjának a módosítás megfelel, mert a módosítás következtében az ellenérték növekedése 18 242 207 Ft, amely összeg az uniós értékhatárt nem éri el.

A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjának a módosítás megfelel, mert a módosítás szolgáltatás esetén nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, tekintettel arra, hogy az ellenérték 9,87 %-kal került módosításra;

A Szerződés időbeli hatályának módosítására a Kbt. 141. § (3) bekezdés alapján az ellenérték növekedésével összhangban, arra tekintettel kerül sor. A módosítás ezen pontja megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mert a Szerződés időbeli hatályának módosítása az ellenérték módosításával összefügg.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 184 744 718.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 202 986 925.00 HUF