Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 67384-2023

03/02/2023    S25

Ungarn-Budapest: Bürobedarf aus Papier und andere Artikel

2023/S 025-067384

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 10901232244
Postanschrift: Dunavirág Utca 2-6
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1138
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Sulyok Anikó Orsolya
E-Mail: Sulyok.AnikoOrsolya@posta.hu
Telefon: +36 307718989
Fax: +36 12881589
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.posta.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.posta.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000601452021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199000 Bürobedarf aus Papier und andere Artikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Irodaszerek

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22817000 Terminkalender oder Terminplaner
30123000 Büromaschinen
30197643 Fotokopierpapier
30199000 Bürobedarf aus Papier und andere Artikel
30199792 Kalender
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Magyarország

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Keretmegállapodás keretében a KD részét képező Részletes ártáblázatban meghatározott termékcsoportokba tartozó különféle irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása összesen nettó 850 000 000 Ft keretösszeg értékben a Magyar Posta Zrt. szervezeti egységei részére. A beszerezni kívánt termékek részletes műszaki specifikációját, további minőségi és funkcionális követelményeit a KD részeként kiadott Részletes ártáblázat (xlsx fájl) tartalmazza. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a beszerzésre kerülő irodaszer és papíráruk teljes és pontos mennyiségét a beszerzés jellegét figyelembe véve nem tudja előre pontosan meghatározni, ezért Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő által kiadott terméklistában az egyes tételeknél (termékeknél) reprezentatív, az ajánlattételt elősegítő prognosztizáló mennyiségek kerültek meghatározásra.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második részében az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 273 féle termék 283 millió Ft értékben.

A Részletes Ártáblázatban (xlsx fájl) szereplő valamennyi termékre kötelező az ajánlattétel.

Az értékelés alapját képező ajánlati ár a szerződés teljes időtartamára, tervezett mennyiségre kalkulált érték, amely mennyiség a KD részét képező táblázatban szereplő különféle irodaszerek mennyisége.

A Részletes Ártáblázatban a paramétereknél esetlegesen megjelölt konkrét típus egy az Ajánlatkérő számára a műszaki leírásnak megfelelő terméket tartalmaz, a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelésekre kerül sor a keretmegállapodás keretében.

A keretmegállapodás aláírása önmagában nem jelenti a műszaki leírásban részletezett valamennyi termék megrendelését, erre vonatkozó kötelezettséget kizárólag az egyedi megrendelés keletkeztet

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 236-622776

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1-64236
Bezeichnung des Auftrags:

Irodai papírok, papíráruk író irodaszer szállítása

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
24/11/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 23440139241
Postanschrift: Család Utca 37
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1039
Land: Ungarn
E-Mail: tender@apoffice.hu
Telefon: +36 302741231
Fax: +36 17001552
Internet-Adresse: http://www.azirodaszer.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 850 000 000.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A közbeszerzési eljárás az eljárás megindításának időpontjában hatályos Kbt. alapján került lefolytatásra, az eljárást megindító felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2021-OJS126-334958 számon, 2021.07.02-án, jelent meg.

A közbeszerzés hatálya alatt kötött szerződés a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján módosítható tekintettel arra, hogy módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

A keretmegállapodás-módosítás hatályba lépése: 2023.01.26

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
30199000 Bürobedarf aus Papier und andere Artikel
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22817000 Terminkalender oder Terminplaner
30123000 Büromaschinen
30197643 Fotokopierpapier
30199000 Bürobedarf aus Papier und andere Artikel
30199792 Kalender
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Magyarország

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Keretmegállapodás keretében a KD részét képező Részletes ártáblázatban meghatározott termékcsoportokba tartozó különféle irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása összesen nettó 850 000 000 Ft keretösszeg értékben a Magyar Posta Zrt. szervezeti egységei részére. A beszerezni kívánt termékek részletes műszaki specifikációját, további minőségi és funkcionális követelményeit a KD részeként kiadott Részletes ártáblázat (xlsx fájl) tartalmazza. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a beszerzésre kerülő irodaszer és papíráruk teljes és pontos mennyiségét a beszerzés jellegét figyelembe véve nem tudja előre pontosan meghatározni, ezért Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő által kiadott terméklistában az egyes tételeknél (termékeknél) reprezentatív, az ajánlattételt elősegítő prognosztizáló mennyiségek kerültek meghatározásra.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második részében az egy évre tervezett egyedi megrendelések várható nagyságrendje összesen 273 féle termék 283 millió Ft értékben.

A Részletes Ártáblázatban (xlsx fájl) szereplő valamennyi termékre kötelező az ajánlattétel.

Az értékelés alapját képező ajánlati ár a szerződés teljes időtartamára, tervezett mennyiségre kalkulált érték, amely mennyiség a KD részét képező táblázatban szereplő különféle irodaszerek mennyisége.

A Részletes Ártáblázatban a paramétereknél esetlegesen megjelölt konkrét típus egy az Ajánlatkérő számára a műszaki leírásnak megfelelő terméket tartalmaz, a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelésekre kerül sor a keretmegállapodás keretében.

A keretmegállapodás aláírása önmagában nem jelenti a műszaki leírásban részletezett valamennyi termék megrendelését, erre vonatkozó kötelezettséget kizárólag az egyedi megrendelés keletkeztet

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 24/11/2021
Ende: 24/11/2024
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 850 000 000.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 23440139241
Postanschrift: Család Utca 37
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1039
Land: Ungarn
E-Mail: tender@apoffice.hu
Telefon: +36 302741231
Fax: +36 17001552
Internet-Adresse: http://www.azirodaszer.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

1. sz. módosítás: A szerződés 1. sz. melléklet - Eladó ajánlati egységárait tartalmazó részletes ártáblázat - módosul, a táblázatban jelezve az egyes termékek egységár növekedéseinek százalékos mértékét is.

2. sz. módosítás: A szerződés 1. sz. melléklet - Eladó ajánlati egységárait tartalmazó részletes ártáblázat - módosul, a táblázatban jelezve az egyes termékek egységár növekedéseinek százalékos mértékét is.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

A keretmegállapodás 2. számú módosítása:

Időpontja: 2023.01.26.

A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: Az elmúlt hónapokban a gáz ára az előző negyedév közel kétszeresén, átlagosan 200-250 EUR/MWh környékén mozgott, miközben Oroszország fokozatosan leállította a gázszállítást az EU területére. A nagy papírgyárak - köztük a szerződésben szereplő másolópapírt gyártó gyárak is - Olaszországban és Németországban találhatók. Ezek a gyárak hiába kötöttek le nagy mennyiségeket előre, a szállítás nem történt/történik meg, az új forrásokból történő beszerzés azonban csak közel nyolc-tízszeres áron lehetséges.

A válság hatására 2022 augusztusában a maginfláció 19, az éves összevetésben számított infláció 15,6 százalék volt.

A globális nyersanyag- és energiaár-emelkedés hatására az iparcikkek átlagos áremelkedése ezt meghaladó mértékű, 16,4 százalékos volt. (KSH)

Az elmúlt hónapokban HUF/EUR és az USD/EUR árfolyamok folyamatosan történelmi mélypontok körül mozogtak.

A kormány szeptemberben a fenti átlagos inflációs mértékkel, 15,6 százalékkal bevezette a megemelt útdíjat, ami a vállalkozásokra is vonatkozó üzemanyagár-kedvezmény megszüntetésével együtt szintén jelentős költségnövelő tényező a szállítmányozásban beszerzési ár és szolgáltatás oldalon is.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A keretmegállapodás alapján Eladó továbbra is a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki feltételeknek megfelelő „Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek” termékkörbe tartozó termékek szállítását nyújtja.

A szerződés ellenértékének, azaz a keretösszeg növelésére nem kerül sor.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 850 000 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 850 000 000.00 HUF