Szolgáltatások - 67392-2017

22/02/2017    S37

Magyarország-Budapest: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

2017/S 037-067392

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Telefon: +36 12374128
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési, építési, szerelési munkákhoz kapcs.projektmenedzsment, műszaki ellenőri, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, változásmenedzsment, szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkák elv. és kapcs. szolg.

II.1.2)Fő CPV-kód
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési, építési, szerelési munkákhoz kapcs.projektmenedzsment, műszaki ellenőri, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, változásmenedzsment, szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkák elv. és kapcs. szolg.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71356300 Műszaki támogatási szolgáltatások
71520000 Építésfelügyeleti szolgáltatások
71541000 Építési projektvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A végleges szerződés tervezet Előzmények B.) pontjában és a szerződés tervezet 1.2. pontja szerinti helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáihoz kapcsolódó projekt menedzsment, műszaki ellenőri, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, változásmenedzsment, szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 29/06/2015
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 148-274114

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tervezési, építési, szerelési munkákhoz kapcs.projektmenedzsment, műszaki ellenőri, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, változásmenedzsment, szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkák elv. és kapcs. szolg.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/06/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ÚJLAK Mérnökiroda Kft.
Postai cím: Hunor u. 20./b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 849 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerz.mód.: 4.11.2016. A Vállalkozási Szerződés megköt. köv. a FINA-val és a Magyar Úszószövetséggel történt megáll. alapján szükségessé vált a Dagály Strandfürdő (DS) területén lévő 50 m-es külső medence átalakítása és ennek a VB rendezvényeibe történő bekapcsolása. Így ez a terület is versenyterületté minősült, mely miatt szükséges a megfelelő összeköttetés kialakítása a többi úszólétesítménnyel, az egységes biztonsági és beléptetési rendszer megteremtése. A VB-hez kapcsolódóan a fenti és az azokhoz kapcsolódó változások eredményeként a DS átadott területén kerül Megrendelő szándéka szerint megvalósításra az 50 m-es medence újjáépítése, a FINA Market, mint közösségi kiszolgáló szolgáltató és szponzor terület és a nézőtéri beléptetés, mely funkciónak zárt közlekedési és biztonsági rendszert kell kialakítani. Ezek szükségessé tették a Szerződésben rögzített feladatok kieg. mivel az Ingatlannak már a teljes területére kiterjedően kell további tervezési, majd kivit. feladatokat ellátni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/02/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71356300 Műszaki támogatási szolgáltatások
71520000 Építésfelügyeleti szolgáltatások
71541000 Építési projektvezetői szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A végleges szerződés tervezet Előzmények B.) pontjában és a szerződés tervezet 1.2. pontja szerinti helyszínek.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáihoz kapcsolódó projekt menedzsment, műszaki ellenőri, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, változásmenedzsment, szuperellenőrzési és kockázatelemzési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 29/06/2015
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 849 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ÚJLAK Mérnökiroda Kft.
Postai cím: Hunor u. 20./b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek bővítik a Megbízott által ellátandó feladatok tárgyát és mennyiségét a Megbízott köteles a Szerződésben a kivitelezési munkákkal összefüggésben meghatározott összes szolgáltatást a Szerződésben meghatározott feltételek szerint teljes körűen a Kiegészítő Kivitelezési Munkák tekintetében is elvégezni, mely feladatok ellátása során a Megbízott köteles figyelemmel lenni a Világbajnokság idejére megépítendő FINA Market kialakításának és a Dagály Strandfürdő tervezett kialakításának összehangolására, valamint a Világbajnokságot követően az úszókomplexum és a Dagály Strandfürdő közös üzemeltetésének lehetőségére is.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az új Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja megalapozza a módosítást, tekintettel arra, hogy Megbízó, mint ajánlatkérő számára a Kiegészítő Kivitelezési Munkákkal és azokra vonatkozó szolgáltatásokkal összefüggő módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A kiegészült szolgáltatások nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét, mivel a Megbízottnak eddig is voltak feladatai a Világbajnoksággal, a Budapest XIII. kerület 25879. hrsz.-ú ingatlannal összefüggésben, melyhez kapcsolódnak a Kiegészítő Kivitelezési Munkák tekintetében a már meghatározott feltételek szerint ellátandó feladatok. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti a Szerződésben meghatározott megbízási díj 50 %-át.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 884 100 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 987 500 000.00 HUF