Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67443-2023

03/02/2023    S25

Schweden-Örebro: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-067443

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Örebro kommun
Nationale Identifikationsnummer: 212000-1967
Postanschrift: Box 30000
Ort: ÖREBRO
NUTS-Code: SE124 Örebro län
Postleitzahl: 70135
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Jakob Cronhamre
E-Mail: Jakob.Cronhamre@orebro.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.orebro.se
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Optisk sortering av hushållsavfall

Referenznummer der Bekanntmachung: Tn 6051/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Sortering av olika färgade avfallspåsar i sorteringsanläggning med optisk sorteringteknik.

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud gällande Örebro kommuns, org nr: 212000-1967, behov av optisk sortering av hushållsavfall. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM återfinns på https://www.orebro.se/

Vi ser fram emot ert anbud!

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 30 000 000.00 SEK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE124 Örebro län
Hauptort der Ausführung:

Örebro

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sortering av olika färgade avfallspåsar i sorteringsanläggning med optisk sorteringteknik.

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud gällande Örebro kommuns, org nr: 212000-1967, behov av optisk sortering av hushållsavfall. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM återfinns på https://www.orebro.se/

Vi ser fram emot ert anbud!

Bakgrund och syfte

Örebro kommun har ca 21 000 hushåll av typen småhus/villor samt ca 2 600 hushåll fritidshus med sommarhämtning. Målet är att erbjuda samtliga av dessa hushåll möjligheten till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar jämte rest- och matavfall. Det finns utöver det ca 6 000 hushåll i flerfamiljshus utan fastighetsnära insamling och dessa kan komma att erbjudas Färgsortering men skilt från annan hämtning. Hämtningen kommer att ske i egen regi. Örebro kommun har ett behov av att få lämna avfall för utsortering i olika färgade påsar för sortering till respektive fraktion samt att det utsorterade materialet avsätts på erforderligt sätt. Den uppskattade vikten för småhus/villor inkl. fritidshus är ca 6 000 ton/år med ett möjligt tillskott av förpackningar från flerfamiljshus på ca 300 – 1000 ton/år. Samansättningen av material kan uppskattas utifrån plockanalyser men lämnar inga garantier för det verkliga utfallet. Potentialen för allt material från dessa hushåll uppskattas till ca 10 000 ton per år.

Omfattning & avgränsningar

Denna upphandling avser optisk sortering av hushållsavfall i fem fraktioner samt avsättning av utsorterade material inkl. förbränningmängd. Det uppskattade värdet är ca. sex (6) miljoner kr exkl. transport per år.

Då avtalets längd kan påverkas av politiska beslut gäller det i tre (3) år med två (2) förlängningar á 24 månader.

Beställare är Tekniska förvaltningen - Avfall

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 216-620238
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag
Nationale Identifikationsnummer: 556458-1907
Postanschrift: Kungsgatan 86
Ort: ESKILSTUNA
NUTS-Code: SE122 Södermanlands län
Postleitzahl: 63186
Land: Schweden
E-Mail: nermin.ljubijankic@esem.se
Internet-Adresse: http://www.eem.se
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 30 000 000.00 SEK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten i Karlstad
Ort: Karlstad
Land: Schweden
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023