Fournitures - 674448-2021

31/12/2021    S255

Česko-Mladá Boleslav: Zdravotnické přístroje

2021/S 255-674448

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 228-599507)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Obec: Mladá Boleslav
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Země: Česko
E-mail: helena.kocmanova@onmb.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.klaudianovanemocnice.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. přístroje pro intenzivní péči

II.1.2)Hlavní kód CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. přístroje pro intenzivní péči

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/12/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 228-599507

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Namísto:
Datum: 30/12/2021
Má být:
Datum: 08/02/2022
Číslo oddílu: IV.2.7)
Namísto:
Datum: 30/12/2021
Má být:
Datum: 08/02/2022
VII.2)Další dodatečné informace: