Szolgáltatások - 675389-2021

31/12/2021    S255

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2021/S 255-675389

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M2 Vác-dél és Vác észak közötti szakasz tervezése

Hivatkozási szám: EKR000928212021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Tervezési szerződés az M2 gyorsforgalmi út Vác-dél és Vác-észak közötti szakasz fejlesztésére: engedélyezési és kiviteli tervek készítése, szükséges engedélyek megszerzése” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel:

Az M2 gyorsforgalmi út fejlesztése tekintetében a meglévő 2x1 sávos, Vác-dél és Vác-észak csomópont közötti egybefüggően mintegy 10 km hosszú szakaszának 2x2 forgalmi sávos + leállósávos, osztott pályás kiépítéséhez szükséges teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása. A projekt az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác szakasz kiépítéséhez kapcsolódik, annak kiépítésével összhangban kell megtervezni. A szakasz 2x2 sávos bővítésére vonatkozó környezetvédelmi engedély 2004-ben került kiadásra, emiatt a tervezés során új környezetvédelmi engedély beszerzése szükséges.

Az 1990-es években, a jelenlegi kiépítés keretében az M2 gyorsforgalmi út feletti hidak a tervezett teljes, 2x2 sávos keresztmetszetre már kiépítésre kerültek. Így a nyomvonal rögzítetté vált. A projekt 4 db meglévő különszintű csomópontot érint.

A Tervező főbb feladata a teljeskörű építési engedélyezési terv, a teljeskörű kiviteli terv és tender tervek elkészítése, a fejlesztéshez kapcsolódóan az érintett településekre vonatkozó, Helyi Építési Szabályzat módosításához szükséges szabályozási tervek elkészítése, valamint a teljeskörű kiviteli terv alapján a kisajátítási tervek véglegesítése és záradékoltatása, az építéshez szükséges engedélyek beszerzésével.

Szükséges továbbá az érintett szakaszon a csomópontok vizsgálata és a fejlesztés vonatkozásában a zajárnyékolás megfelelőségének felülvizsgálata, szükség szerinti megtervezése.

Az M2 gyorsforgalmi út fejlesztés részét képezi a Vác-dél és Vác-észak közötti szakaszon pihenő tervezése is.

Részletes információ a közbeszerzési dokumentumokban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 122 700 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Tervezési szerződés az M2 gyorsforgalmi út Vác-dél és Vác-észak közötti szakasz fejlesztésére: engedélyezési és kiviteli tervek készítése, szükséges engedélyek megszerzése” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel:

Az M2 gyorsforgalmi út fejlesztése tekintetében a meglévő 2x1 sávos, Vác-dél és Vác-észak csomópont közötti egybefüggően mintegy 10 km hosszú szakaszának 2x2 forgalmi sávos + leállósávos, osztott pályás kiépítéséhez szükséges teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása. A projekt az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác szakasz kiépítéséhez kapcsolódik, annak kiépítésével összhangban kell megtervezni. A szakasz 2x2 sávos bővítésére vonatkozó környezetvédelmi engedély 2004-ben került kiadásra, emiatt a tervezés során új környezetvédelmi engedély beszerzése szükséges.

Az 1990-es években, a jelenlegi kiépítés keretében az M2 gyorsforgalmi út feletti hidak a tervezett teljes, 2x2 sávos keresztmetszetre már kiépítésre kerültek. Így a nyomvonal rögzítetté vált. A projekt 4 db meglévő különszintű csomópontot érint.

A Tervező főbb feladata a teljeskörű építési engedélyezési terv, a teljeskörű kiviteli terv és tender tervek elkészítése, a fejlesztéshez kapcsolódóan az érintett településekre vonatkozó, Helyi Építési Szabályzat módosításához szükséges szabályozási tervek elkészítése, valamint a teljeskörű kiviteli terv alapján a kisajátítási tervek véglegesítése és záradékoltatása, az építéshez szükséges engedélyek beszerzésével.

Szükséges továbbá az érintett szakaszon a csomópontok vizsgálata és a fejlesztés vonatkozásában a zajárnyékolás megfelelőségének felülvizsgálata, szükség szerinti megtervezése.

Az M2 gyorsforgalmi út fejlesztés részét képezi a Vác-dél és Vác-észak közötti szakaszon pihenő tervezése is.

Részletes információ a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF M/2.1.alk.köv.ig.bemut.szakember alk.köv.meghat.gyak-on felüli gyak.PV-ként vagy PVH-ként olyan projekt(ek)ben,amely(ek) közlek.infrastruktúrához kapcs. teljeskörű ép.eng.és/vagy teljeskörű kivit.terv .elkészítésére vonatkozott, és tartalmazott/tartalmaztak min. 1 db különszintű csomópontot(min0db,max5db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. Az AF III.1.3) M/2.pont 2.2. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. d) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az AF III.1.3) M/2.pont 2.3. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. d) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.

Az AF II.2.7) pontjában megadott időtartam a szerződés hatályba lépésekor kezdődik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 153-407177
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M2 Vác-dél és Vác észak közötti szakasz tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 10624672242
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 122 700 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

2. Ajánlatkérő 2021. október 4. napján a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján felhívta Ajánlattevőket, hogy nyilatkozzanak arról,

ajánlatukat változatlanul fenntartják-e az ajánlati kötöttség 2021. december 10. napjáig meghosszabbított idejére. Amennyiben a

megadott határidő alatt Ajánlattevők az ajánlatuk fenntartásáról nem nyilatkoznak, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatukat a fent

megjelölt időpontig, azaz 2021. december 10. napjáig fenntartják.

A nyilatkozattételi határidőig (2021. október 11. napján 16.00 óráig) a Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és a

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság nyilatkozott az ajánlat fenntartásáról, illetve az UTIBER Közúti Beruházó

Kft. benyújtotta a meghosszabbított ajánlati biztosítékát, a többi ajánlattevő nyilatkozatot nem tett, ezért Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy

valamennyi Ajánlattevő fenntartja ajánlatát az ajánlati kötöttség meghosszabbított időtartamára.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2021