Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67587-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Büroreinigung

2023/S 025-067587

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Directia Nationala de Probatiune
Nationale Identifikationsnummer: 32967779
Postanschrift: Strada: Apolodor, nr. 17
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050741
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Paula Ștefan
E-Mail: achizitiidnp@just.ro
Telefon: +40 738672618/+40 726755246
Fax: +40 372041293
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.just.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curățenie la sediul Direcției Naționale de Probațiune și la sediile serviciilor de probațiune locale

Referenznummer der Bekanntmachung: 145/2022; 32967779_2022_PAAPD1357586
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90919200 Büroreinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul acordului – cadru îl reprezintă achiziția de servicii de curățenie pentru Direcția Națională de Probațiune și serviciile de probațiune teritoriale.

Direcţia Naţională de Probaţiune este instituţie publică care îşi exercită atribuţiile la nivel central, şi prin cele 42 de structuri teritoriale, denumite servicii de probaţiune, fără personalitate juridică, pentru care sunt necesare servicii de curățenie zilnică și lunară.

Durata totală estimată a acordului- cadru este 32 luni, începând cu data finalizării acordului-cadru în derulare, estimat ianuarie 2023,. Cantitatea/suprafața estimată maximă a acordului cadru este 576.000 mp (metri pătrați)/32 luni. Cantitatea/suprafața minimă estimată a acordului cadru 58.431.36mp. Cantitatea/suprafața maxima estimată a celui mai mare contract subsecvent 216.000 mp. cantitatea/ suprafața minimă estimată a celui mai mic contract subsecvent 9.738,56 mp.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 184 000.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 6 Regiunea centru:Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200 Büroreinigung
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: ROZZ Extra-Regio NUTS 2
Hauptort der Ausführung:

serivicii de curatenie la sediile serviciilor de probatiune Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu. (sediul principal/secundar, după caz)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziționarea de servicii de curățenie zilnică și lunară la sediile serviciilor de probațiune locale încadrate în Lotul 6

Cantitate. maxima acord-cadru 73.937,60 mp/32 luni,

Cantitate minima acord - cadru 8.741,7 mp/6 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este 249.539,4 lei,

Cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent 1456,95 mp / 27.726,6 mp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Exeperiența coordonatorului de contract cu rol de coordonare a activității economice specifice aflate în relație directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit - 10 %. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Frecvența estimată a contractelor ce vor fi atribuite este lunară (cu precădere la început de an când instituțiile publice pot încheia contracte în limita 1/12 până la aprobarea bugetului, după caz), semestrială sau anuală, putând fi atribuite minim 1 contract subsecvent și maxim 2 pe semestru și minim 6 contracte subsecvente și maxim 30 în perioada de implementare a Acordului Cadru.

Autoritatea contractantă atribuie acordul- cadru primilor 3 ofertanți / lot (]n cascadă) care au depus ofertele conforme cu cerințele din documentația de atribuire și a căror oferte se clasează pe locul 1, 2 și 3 în urma aplicării criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”.

Contractele subsecvente atribuite în executarea acordului-cadru se atribuie ofertanților care îndeplinesc criteriile de selecție și calificare impuse și ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

În cazul în care nu au fost primite 3 sau 2 oferte declarate admisibile, promitentul- achizitor va încheia acordul-cadru cu operatorul economic al cărui ofertă a fost declarată admisibilă.

Contractele subsecvente vor fi atribuite fără reluarea competiției, iar inițierea și derularea acestora cade în sarcina Promitentului -achizitor. Promitentul - prestator declarat câștigător, clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire al acordului-cadru, va avea prioritate pentru încheierea contractelor subsecvente.

Achizitorul are obligația să îl notifice pe promitentul – prestator clasat pe primul loc, semnatar al acordului – cadru ori de câte ori intenționează să achiziționeze produsele care fac obiectul acordului-cadru și să-i atribuie contracte subsecvente, cu respectarea prevederilor prezentului acord-cadru.

Promitentul-prestator este obligat ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării, în funcție de modalitatea stabilită de achizitor, să se prezinte la sediul achizitorului pentru semnarea contractului subsecvent sau să transmită contractul subsecvent semnat și ștampilat cu confirmare de primire. În caz contrar, se va considera că Promitentul-prestator nu are capacitatea de a susține contractul subsecvent.

În cazul în care Promitentul-prestator situat pe primul loc în clasament, care este invitat să încheie un contract subsecvent, informează Achizitorul că din motive obiective, independente de voința sa, nu are/mai are capacitatea de a acoperi necesarul acestuia sau se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul subsecvent, Achizitorul îl va invita să încheie un contract subsecvent pe Promitentul-prestator semnatar al acordului – cadru clasat pe locul 2. În cazul în care nici Promitentul-prestator situat pe locul 2 în clasament, care este invitat să încheie un contract subsecvent, informează Achizitorul că din motive obiective, independente de voința sa, nu are/mai are capacitatea de a acoperi necesarul acestuia sau se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul subsecvent, Achizitorul îl va invita să încheie un contract subsecvent pe Promitentul-prestator semnatar al acordului – cadru clasat pe locul 3.

Promitentul-Prestator, prin informarea transmisă achizitorului, va demonstra cauzele care conduc/au condus la incapacitatea de a acoperi necesarul achizitorului/situația de forță majoră. Refuzul nemotivat al ofertantului declarat câștigător de a semna contractul de achiziție publică/acordul cadru este asimilabil situației prevăzute la art. 167, alin. 1, lit. G din legea nr. 98/2016, și în această situație sunt aplicabile dispozițiile art. 166, alin. 2 din HG nr 395/2016.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 3 Regiunea S: Muntenia - Oltenia -Arges, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Mehedinti, Olt, Prahova, Teleorman, Valcea, DNP- sediul central

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200 Büroreinigung
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO2 Macroregiunea Doi
Hauptort der Ausführung:

serivicii de curatenie la sediul central si sediile serviciilor de probatiune -Arges, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Mehedinti, Olt, Prahova, Teleorman, Valcea, DNP- sediul central , (sediul principal/secundar, după caz)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziționarea de servicii de curățenie zilnică și lunară la sediile serviciilor de probațiune locale încadrate în Lotul 3

Cantitate maxima acord - cadru Lot 3 - 146.494,24mp/32 luni,

Cantitate minima acord - cadru 17.613,93mp /6 luni.

Valoarea estimată maximă a celui mai mare contract subsecvent este 494.418,06 lei,

Cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent 2935,65 mp / 54.935,34 mp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Exeperiența coordonatorului de contractcu rol de coordonare a activității economice specifice aflate în relație directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit - 10 %. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Frecvența estimată a contractelor ce vor fi atribuite este lunară (cu precădere la început de an când instituțiile publice pot încheia contracte în limita 1/12 până la aprobarea bugetului, după caz), semestrială sau anuală, putând fi atribuite minim 1 contract subsecvent și maxim 2 pe semestru și minim 6 contracte subsecvente și maxim 30 în perioada de implementare a Acordului Cadru.

Autoritatea contractantă atribuie acordul- cadru primilor 3 ofertanți / lot (]n cascadă) care au depus ofertele conforme cu cerințele din documentația de atribuire și a căror oferte se clasează pe locul 1, 2 și 3 în urma aplicării criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”.

Contractele subsecvente atribuite în executarea acordului-cadru se atribuie ofertanților care îndeplinesc criteriile de selecție și calificare impuse și ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

În cazul în care nu au fost primite 3 sau 2 oferte declarate admisibile, promitentul- achizitor va încheia acordul-cadru cu operatorul economic al cărui ofertă a fost declarată admisibilă.

Contractele subsecvente vor fi atribuite fără reluarea competiției, iar inițierea și derularea acestora cade în sarcina Promitentului -achizitor. Promitentul - prestator declarat câștigător, clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire al acordului-cadru, va avea prioritate pentru încheierea contractelor subsecvente.

Achizitorul are obligația să îl notifice pe promitentul – prestator clasat pe primul loc, semnatar al acordului – cadru ori de câte ori intenționează să achiziționeze produsele care fac obiectul acordului-cadru și să-i atribuie contracte subsecvente, cu respectarea prevederilor prezentului acord-cadru.

Promitentul-prestator este obligat ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării, în funcție de modalitatea stabilită de achizitor, să se prezinte la sediul achizitorului pentru semnarea contractului subsecvent sau să transmită contractul subsecvent semnat și ștampilat cu confirmare de primire. În caz contrar, se va considera că Promitentul-prestator nu are capacitatea de a susține contractul subsecvent.

În cazul în care Promitentul-prestator situat pe primul loc în clasament, care este invitat să încheie un contract subsecvent, informează Achizitorul că din motive obiective, independente de voința sa, nu are/mai are capacitatea de a acoperi necesarul acestuia sau se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul subsecvent, Achizitorul îl va invita să încheie un contract subsecvent pe Promitentul-prestator semnatar al acordului – cadru clasat pe locul 2. În cazul în care nici Promitentul-prestator situat pe locul 2 în clasament, care este invitat să încheie un contract subsecvent, informează Achizitorul că din motive obiective, independente de voința sa, nu are/mai are capacitatea de a acoperi necesarul acestuia sau se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul subsecvent, Achizitorul îl va invita să încheie un contract subsecvent pe Promitentul-prestator semnatar al acordului – cadru clasat pe locul 3.

Promitentul-Prestator, prin informarea transmisă achizitorului, va demonstra cauzele care conduc/au condus la incapacitatea de a acoperi necesarul achizitorului/situația de forță majoră. Refuzul nemotivat al ofertantului declarat câștigător de a semna contractul de achiziție publică/acordul cadru este asimilabil situației prevăzute la art. 167, alin. 1, lit. G din legea nr. 98/2016, și în această situație sunt aplicabile dispozițiile art. 166, alin. 2 din HG nr 395/2016.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Regiunea N-E: Bacău, Botoșani, Iași, Neamt, Suceava,Vaslui

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200 Büroreinigung
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO21 Nord-Est
Hauptort der Ausführung:

serivicii de curatenie la sediile serviciilor de probatiune Bacau, Botosani,Iasi, Neamt, Suceava,Vaslui (principal/secundar)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziționarea de servicii de curățenie zilnică și lunară la sediile serviciilor de probațiune locale. Lot 1 -

Cantitate maxima acord - cadru 92.373,12 mp/32 luni,

Cantitate minima acord - cadru 8.637,84 mp/6 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este 311.759,28 lei,

Cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent 1.439,64mp / 34.639,92 mp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Exeperiența coordonatorului de contract cu rol de coordonare a activității economice specifice aflate în relație directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit - 10 %. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Frecvența estimată a contractelor ce vor fi atribuite este lunară (cu precădere la început de an când instituțiile publice pot încheia contracte în limita 1/12 până la aprobarea bugetului, după caz), semestrială sau anuală, putând fi atribuite minim 1 contract subsecvent și maxim 2 pe semestru și minim 6 contracte subsecvente și maxim 30 în perioada de implementare a Acordului Cadru.

Autoritatea contractantă atribuie acordul- cadru primilor 3 ofertanți / lot (]n cascadă) care au depus ofertele conforme cu cerințele din documentația de atribuire și a căror oferte se clasează pe locul 1, 2 și 3 în urma aplicării criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”.

Contractele subsecvente atribuite în executarea acordului-cadru se atribuie ofertanților care îndeplinesc criteriile de selecție și calificare impuse și ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

În cazul în care nu au fost primite 3 sau 2 oferte declarate admisibile, promitentul- achizitor va încheia acordul-cadru cu operatorul economic a cărui ofertă a fost declarată admisibilă.

Contractele subsecvente vor fi atribuite fără reluarea competiției, iar inițierea și derularea acestora cade în sarcina Promitentului -achizitor. Promitentul - prestator declarat câștigător, clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire al acordului-cadru, va avea prioritate pentru încheierea contractelor subsecvente.

Achizitorul are obligația să îl notifice pe promitentul – prestator clasat pe primul loc, semnatar al acordului – cadru ori de câte ori intenționează să achiziționeze produsele care fac obiectul acordului-cadru și să-i atribuie contracte subsecvente, cu respectarea prevederilor prezentului acord-cadru.

Promitentul-prestator este obligat ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării, în funcție de modalitatea stabilită de achizitor, să se prezinte la sediul achizitorului pentru semnarea contractului subsecvent sau să transmită contractul subsecvent semnat și ștampilat cu confirmare de primire. În caz contrar, se va considera că Promitentul-prestator nu are capacitatea de a susține contractul subsecvent.

În cazul în care Promitentul-prestator situat pe primul loc în clasament, care este invitat să încheie un contract subsecvent, informează Achizitorul că din motive obiective, independente de voința sa, nu are/mai are capacitatea de a acoperi necesarul acestuia sau se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul subsecvent, Achizitorul îl va invita să încheie un contract subsecvent pe Promitentul-prestator semnatar al acordului – cadru clasat pe locul 2. În cazul în care nici Promitentul-prestator situat pe locul 2 în clasament, care este invitat să încheie un contract subsecvent, informează Achizitorul că din motive obiective, independente de voința sa, nu are/mai are capacitatea de a acoperi necesarul acestuia sau se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul subsecvent, Achizitorul îl va invita să încheie un contract subsecvent pe Promitentul-prestator semnatar al acordului – cadru clasat pe locul 3.

Promitentul-Prestator, prin informarea transmisă achizitorului, va demonstra cauzele care conduc/au condus la incapacitatea de a acoperi necesarul achizitorului/situația de forță majoră. Refuzul nemotivat al ofertantului declarat câștigător de a semna contractul de achiziție publică/acordul cadru este asimilabil situației prevăzute la art. 167, alin. 1, lit. G din legea nr. 98/2016, și în această situație sunt aplicabile dispozițiile art. 166, alin. 2 din HG nr 395/2016.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 5 Regiunea N-V :Bihor, Bistrita, Cluj, Maramureș, Salaj, Satu-Mare

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200 Büroreinigung
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO1 Macroregiunea Unu
Hauptort der Ausführung:

serivicii de curatenie la sediile serviciilor de probatiune Bihor, Bistrita, Cluj, Maramureș, Salaj, Satu-Mare (sediul principal/secundar, după caz)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziționarea de servicii de curățenie zilnică și lunară la sediile serviciilor de probațiune locale încadrate în Lotul 5 .

LOT 5

Cantitate maxima acord-cadru 94.661,44 mp/32 luni,

Cantitate minima acord - cadru 7949,1 mp/6 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este 319.482,36 lei,

Cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent 1324,85 mp / 35.498,04 mp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Exeperiența coordonatorului de contract cu rol de coordonare a activității economice specifice aflate în relație directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit - 10 %. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Frecvența estimată a contractelor ce vor fi atribuite este lunară (cu precădere la început de an când instituțiile publice pot încheia contracte în limita 1/12 până la aprobarea bugetului, după caz), semestrială sau anuală, putând fi atribuite minim 1 contract subsecvent și maxim 2 pe semestru și minim 6 contracte subsecvente și maxim 30 în perioada de implementare a Acordului Cadru.

Autoritatea contractantă atribuie acordul- cadru primilor 3 ofertanți / lot (]n cascadă) care au depus ofertele conforme cu cerințele din documentația de atribuire și a căror oferte se clasează pe locul 1, 2 și 3 în urma aplicării criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”.

Contractele subsecvente atribuite în executarea acordului-cadru se atribuie ofertanților care îndeplinesc criteriile de selecție și calificare impuse și ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

În cazul în care nu au fost primite 3 sau 2 oferte declarate admisibile, promitentul- achizitor va încheia acordul-cadru cu operatorul economic al cărui ofertă a fost declarată admisibilă.

Contractele subsecvente vor fi atribuite fără reluarea competiției, iar inițierea și derularea acestora cade în sarcina Promitentului -achizitor. Promitentul - prestator declarat câștigător, clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire al acordului-cadru, va avea prioritate pentru încheierea contractelor subsecvente.

Achizitorul are obligația să îl notifice pe promitentul – prestator clasat pe primul loc, semnatar al acordului – cadru ori de câte ori intenționează să achiziționeze produsele care fac obiectul acordului-cadru și să-i atribuie contracte subsecvente, cu respectarea prevederilor prezentului acord-cadru.

Promitentul-prestator este obligat ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării, în funcție de modalitatea stabilită de achizitor, să se prezinte la sediul achizitorului pentru semnarea contractului subsecvent sau să transmită contractul subsecvent semnat și ștampilat cu confirmare de primire. În caz contrar, se va considera că Promitentul-prestator nu are capacitatea de a susține contractul subsecvent.

În cazul în care Promitentul-prestator situat pe primul loc în clasament, care este invitat să încheie un contract subsecvent, informează Achizitorul că din motive obiective, independente de voința sa, nu are/mai are capacitatea de a acoperi necesarul acestuia sau se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul subsecvent, Achizitorul îl va invita să încheie un contract subsecvent pe Promitentul-prestator semnatar al acordului – cadru clasat pe locul 2. În cazul în care nici Promitentul-prestator situat pe locul 2 în clasament, care este invitat să încheie un contract subsecvent, informează Achizitorul că din motive obiective, independente de voința sa, nu are/mai are capacitatea de a acoperi necesarul acestuia sau se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul subsecvent, Achizitorul îl va invita să încheie un contract subsecvent pe Promitentul-prestator semnatar al acordului – cadru clasat pe locul 3.

Promitentul-Prestator, prin informarea transmisă achizitorului, va demonstra cauzele care conduc/au condus la incapacitatea de a acoperi necesarul achizitorului/situația de forță majoră. Refuzul nemotivat al ofertantului declarat câștigător de a semna contractul de achiziție publică/acordul cadru este asimilabil situației prevăzute la art. 167, alin. 1, lit. G din legea nr. 98/2016, și în această situație sunt aplicabile dispozițiile art. 166, alin. 2 din HG nr 395/2016.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT Regiunea S-E: Braila, Buzau, Constanta, Galati , Ialomita, Tulcea, Vrancea

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200 Büroreinigung
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: ROZZ Extra-Regio NUTS 2
Hauptort der Ausführung:

serivicii de curatenie la sediile serviciilor de probatiune Braila, Buzau, Constanta, Galati , Ialomita, Tulcea, Vrancea ( sediul principal/secundar, după caz)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziționarea de servicii de curățenie zilnică și lunară la sediile serviciilor de probațiune locale încadrate în Lotul 2 -

Cantitatea maxima acord-cadru lot 2 - 79619,20 mp/32 luni,

Cantitatea minima acord - cadru 9.001,5 mp/6 luni.

Valoarea estimată maximă a celui mai mare contract subsecvent Lot 2 este de 268.714,8 lei,

Cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent 1500,25 mp / 29.857,2 mp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Exeperiența coordonatorului de contract cu rol de coordonare a activității economice specifice aflate în relație directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit - 10 %. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Frecvența estimată a contractelor ce vor fi atribuite este lunară (cu precădere la început de an când instituțiile publice pot încheia contracte în limita 1/12 până la aprobarea bugetului, după caz), semestrială sau anuală, putând fi atribuite minim 1 contract subsecvent și maxim 2 pe semestru și minim 6 contracte subsecvente și maxim 30 în perioada de implementare a Acordului Cadru.

Autoritatea contractantă atribuie acordul- cadru primilor 3 ofertanți / lot (]n cascadă) care au depus ofertele conforme cu cerințele din documentația de atribuire și a căror oferte se clasează pe locul 1, 2 și 3 în urma aplicării criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”.

Contractele subsecvente atribuite în executarea acordului-cadru se atribuie ofertanților care îndeplinesc criteriile de selecție și calificare impuse și ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

În cazul în care nu au fost primite 3 sau 2 oferte declarate admisibile, promitentul- achizitor va încheia acordul-cadru cu operatorul economic al cărui ofertă a fost declarată admisibilă.

Contractele subsecvente vor fi atribuite fără reluarea competiției, iar inițierea și derularea acestora cade în sarcina Promitentului -achizitor. Promitentul - prestator declarat câștigător, clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire al acordului-cadru, va avea prioritate pentru încheierea contractelor subsecvente.

Achizitorul are obligația să îl notifice pe promitentul – prestator clasat pe primul loc, semnatar al acordului – cadru ori de câte ori intenționează să achiziționeze produsele care fac obiectul acordului-cadru și să-i atribuie contracte subsecvente, cu respectarea prevederilor prezentului acord-cadru.

Promitentul-prestator este obligat ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării, în funcție de modalitatea stabilită de achizitor, să se prezinte la sediul achizitorului pentru semnarea contractului subsecvent sau să transmită contractul subsecvent semnat și ștampilat cu confirmare de primire. În caz contrar, se va considera că Promitentul-prestator nu are capacitatea de a susține contractul subsecvent.

În cazul în care Promitentul-prestator situat pe primul loc în clasament, care este invitat să încheie un contract subsecvent, informează Achizitorul că din motive obiective, independente de voința sa, nu are/mai are capacitatea de a acoperi necesarul acestuia sau se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul subsecvent, Achizitorul îl va invita să încheie un contract subsecvent pe Promitentul-prestator semnatar al acordului – cadru clasat pe locul 2. În cazul în care nici Promitentul-prestator situat pe locul 2 în clasament, care este invitat să încheie un contract subsecvent, informează Achizitorul că din motive obiective, independente de voința sa, nu are/mai are capacitatea de a acoperi necesarul acestuia sau se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul subsecvent, Achizitorul îl va invita să încheie un contract subsecvent pe Promitentul-prestator semnatar al acordului – cadru clasat pe locul 3.

Promitentul-Prestator, prin informarea transmisă achizitorului, va demonstra cauzele care conduc/au condus la incapacitatea de a acoperi necesarul achizitorului/situația de forță majoră. Refuzul nemotivat al ofertantului declarat câștigător de a semna contractul de achiziție publică/acordul cadru este asimilabil situației prevăzute la art. 167, alin. 1, lit. G din legea nr. 98/2016, și în această situație sunt aplicabile dispozițiile art. 166, alin. 2 din HG nr 395/2016.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 4 Regiunea V : Alba, Arad, Caraș -Severin, Hunedoara, Timiș

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200 Büroreinigung
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO4 Macroregiunea Patru
Hauptort der Ausführung:

serivicii de curatenie la sediile serviciilor de probatiune Alba, Arad, Caraș -Severin, Hunedoara, Timiș (sediul principal/secundar , după caz)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziționarea de servicii de curățenie zilnică și lunară la sediile serviciilor de probațiune locale încadrate în Lotul 4.

Cantitate maxima acord-cadru LOT 4 - 88.914,40 mp/32 luni,

cant. minima acord - cadru 6487,9 mp/6 luni.

Valoarea estimată maximă a celui mai mare contract subsecvent este 300.086,10 lei,

Cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent 1081,21 mp / 33.342,9 mp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Exeperiența coordonatorului de contract cu rol de coordonare a activității economice specifice aflate în relație directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit - 10 %. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Frecvența estimată a contractelor ce vor fi atribuite este lunară (cu precădere la început de an când instituțiile publice pot încheia contracte în limita 1/12 până la aprobarea bugetului, după caz), semestrială sau anuală, putând fi atribuite minim 1 contract subsecvent și maxim 2 pe semestru și minim 6 contracte subsecvente și maxim 30 în perioada de implementare a Acordului Cadru.

Autoritatea contractantă atribuie acordul- cadru primilor 3 ofertanți / lot (]n cascadă) care au depus ofertele conforme cu cerințele din documentația de atribuire și a căror oferte se clasează pe locul 1, 2 și 3 în urma aplicării criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”.

Contractele subsecvente atribuite în executarea acordului-cadru se atribuie ofertanților care îndeplinesc criteriile de selecție și calificare impuse și ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire.

În cazul în care nu au fost primite 3 sau 2 oferte declarate admisibile, promitentul- achizitor va încheia acordul-cadru cu operatorul economic al cărui ofertă a fost declarată admisibilă.

Contractele subsecvente vor fi atribuite fără reluarea competiției, iar inițierea și derularea acestora cade în sarcina Promitentului -achizitor. Promitentul - prestator declarat câștigător, clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire al acordului-cadru, va avea prioritate pentru încheierea contractelor subsecvente.

Achizitorul are obligația să îl notifice pe promitentul – prestator clasat pe primul loc, semnatar al acordului – cadru ori de câte ori intenționează să achiziționeze produsele care fac obiectul acordului-cadru și să-i atribuie contracte subsecvente, cu respectarea prevederilor prezentului acord-cadru.

Promitentul-prestator este obligat ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării, în funcție de modalitatea stabilită de achizitor, să se prezinte la sediul achizitorului pentru semnarea contractului subsecvent sau să transmită contractul subsecvent semnat și ștampilat cu confirmare de primire. În caz contrar, se va considera că Promitentul-prestator nu are capacitatea de a susține contractul subsecvent.

În cazul în care Promitentul-prestator situat pe primul loc în clasament, care este invitat să încheie un contract subsecvent, informează Achizitorul că din motive obiective, independente de voința sa, nu are/mai are capacitatea de a acoperi necesarul acestuia sau se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul subsecvent, Achizitorul îl va invita să încheie un contract subsecvent pe Promitentul-prestator semnatar al acordului – cadru clasat pe locul 2. În cazul în care nici Promitentul-prestator situat pe locul 2 în clasament, care este invitat să încheie un contract subsecvent, informează Achizitorul că din motive obiective, independente de voința sa, nu are/mai are capacitatea de a acoperi necesarul acestuia sau se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul subsecvent, Achizitorul îl va invita să încheie un contract subsecvent pe Promitentul-prestator semnatar al acordului – cadru clasat pe locul 3.

Promitentul-Prestator, prin informarea transmisă achizitorului, va demonstra cauzele care conduc/au condus la incapacitatea de a acoperi necesarul achizitorului/situația de forță majoră. Refuzul nemotivat al ofertantului declarat câștigător de a semna contractul de achiziție publică/acordul cadru este asimilabil situației prevăzute la art. 167, alin. 1, lit. G din legea nr. 98/2016, și în această situație sunt aplicabile dispozițiile art. 166, alin. 2 din HG nr 395/2016.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 140-399407
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9/319
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 6- CS 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Chic Cleaning Services
Nationale Identifikationsnummer: RO36983254
Postanschrift: Strada Eugen Ionesco, Nr. 67
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400356
Land: Rumänien
E-Mail: office@chic-cleaning.ro
Telefon: +40 725393737
Internet-Adresse: www.chic-cleaning.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 665 438.40 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 44 908.10 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5/319
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 2- CS 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Chic Cleaning Services
Nationale Identifikationsnummer: RO36983254
Postanschrift: Strada Eugen Ionesco, Nr. 67
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400356
Land: Rumänien
E-Mail: office@chic-cleaning.ro
Telefon: +40 725393737
Internet-Adresse: www.chic-cleaning.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 716 572.80 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 52 491.28 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6/319
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 3- CS 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Chic Cleaning Services
Nationale Identifikationsnummer: RO36983254
Postanschrift: Strada Eugen Ionesco, Nr. 67
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400356
Land: Rumänien
E-Mail: office@chic-cleaning.ro
Telefon: +40 725393737
Internet-Adresse: www.chic-cleaning.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 318 448.16 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 102 582.63 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4/319
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 1- CS 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TERRA CLEAN SERVICE
Nationale Identifikationsnummer: 24385672
Postanschrift: Strada Ovidiu, Nr. 64
Ort: Malcoci
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Land: Rumänien
E-Mail: tcsrom@gmail.com
Telefon: +40 743043158
Fax: +40 372870310
Internet-Adresse: www.terracleanservice.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 831 358.08 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 71 137.56 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8/319
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 5- CS 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Chic Cleaning Services
Nationale Identifikationsnummer: RO36983254
Postanschrift: Strada Eugen Ionesco, Nr. 67
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400356
Land: Rumänien
E-Mail: office@chic-cleaning.ro
Telefon: +40 725393737
Internet-Adresse: www.chic-cleaning.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 851 952.96 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 51 835.98 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2593/28.12.2022
Los-Nr.: 6,3,5,2,4,1
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curățenie la sediul Direcției Naționale de Probațiune și la sediile serviciile de probațiune locale

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 15
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 15
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Chic Cleaning Services
Nationale Identifikationsnummer: RO36983254
Postanschrift: Strada Eugen Ionesco, Nr. 67
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400356
Land: Rumänien
E-Mail: office@chic-cleaning.ro
Telefon: +40 725393737
Internet-Adresse: www.chic-cleaning.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TERRA CLEAN SERVICE
Nationale Identifikationsnummer: 24385672
Postanschrift: Strada Ovidiu, Nr. 64
Ort: Malcoci
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Land: Rumänien
E-Mail: tcsrom@gmail.com
Telefon: +40 743043158
Fax: +40 372870310
Internet-Adresse: www.terracleanservice.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 184 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 184 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 114/2593/29.12.2022
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 6 - CS1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Chic Cleaning Services
Nationale Identifikationsnummer: RO36983254
Postanschrift: Strada Eugen Ionesco, Nr. 67
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400356
Land: Rumänien
E-Mail: office@chic-cleaning.ro
Telefon: +40 725393737
Internet-Adresse: www.chic-cleaning.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 665 438.40 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 227.02 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 112/2593/29.12.2022
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 4 - CS1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Chic Cleaning Services
Nationale Identifikationsnummer: RO36983254
Postanschrift: Strada Eugen Ionesco, Nr. 67
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400356
Land: Rumänien
E-Mail: office@chic-cleaning.ro
Telefon: +40 725393737
Internet-Adresse: www.chic-cleaning.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 800 229.60 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 981.23 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 111/2593/29.12.2022
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 3 - CS1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Chic Cleaning Services
Nationale Identifikationsnummer: RO36983254
Postanschrift: Strada Eugen Ionesco, Nr. 67
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400356
Land: Rumänien
E-Mail: office@chic-cleaning.ro
Telefon: +40 725393737
Internet-Adresse: www.chic-cleaning.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 318 448.16 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 25 645.66 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 113/2593/29.12.2022
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 5- CS1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Chic Cleaning Services
Nationale Identifikationsnummer: RO36983254
Postanschrift: Strada Eugen Ionesco, Nr. 67
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400356
Land: Rumänien
E-Mail: office@chic-cleaning.ro
Telefon: +40 725393737
Internet-Adresse: www.chic-cleaning.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 851 952.96 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 959.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 110/2593/29.12.2022
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 2 - CS 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Chic Cleaning Services
Nationale Identifikationsnummer: RO36983254
Postanschrift: Strada Eugen Ionesco, Nr. 67
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400356
Land: Rumänien
E-Mail: office@chic-cleaning.ro
Telefon: +40 725393737
Internet-Adresse: www.chic-cleaning.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 716 572.80 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 13 122.82 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7/319
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 4- CS 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Chic Cleaning Services
Nationale Identifikationsnummer: RO36983254
Postanschrift: Strada Eugen Ionesco, Nr. 67
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400356
Land: Rumänien
E-Mail: office@chic-cleaning.ro
Telefon: +40 725393737
Internet-Adresse: www.chic-cleaning.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 800 229.60 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 31 924.90 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 109/2593/29.12.2022
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

LOT 1 - CS 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TERRA CLEAN SERVICE
Nationale Identifikationsnummer: 24385672
Postanschrift: Strada Ovidiu, Nr. 64
Ort: Malcoci
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Land: Rumänien
E-Mail: tcsrom@gmail.com
Telefon: +40 743043158
Fax: +40 372870310
Internet-Adresse: www.terracleanservice.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 831 358.08 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 462.88 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertantul va indica in cuprinsul ofertei care informatii din documentele de calificare, propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre AC si asumata de ofertant.

Pe parcursul procesului de reofertare, AC poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente disp alin (1) art. 136 din HG 395/2016. Solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la Sectiunea „Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii" din cadrul anuntului de participare, avand în vedere termenele de raspuns ale AC prev la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru clarificarile transmise după expirarea termenului prevazut la sectiunea I.3) din prezenta si care fac imposibilă transmiterea răspunsului în termen, autoritatea contractantă va răspunde numai în conditiile prevăzute de art. 153 din Legea nr. 98/2016. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări în legătura cu documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se înregistreze în SEAP (www.e-licitatie.ro) conform prevederilor art. 5 din H.G. nr. 395/2016. Orice comunicare, solicitare, informare, si altele asemenea vor fi transmise in scris prin SEAP.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită atestare/autorizare/certificare, origine, sursă, productie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licentă de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotită de mentiunea „sau echivalent".

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor-18.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificari/informațiilor suplimentare în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Durata acordului cadru este de 32 luni.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul juridic din cadrul Directiei Nationale de Probatiune
Postanschrift: str. Apolodor nr. 17, sector 5, București
Ort: Bucuresti
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiidnp@just.ro
Telefon: +40 372041293
Internet-Adresse: www.just.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023