Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 676346-2021

31/12/2021    S255

Magyarország-Kecskemét: Fűtőmű építési munkái

2021/S 255-676346

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11374954203
Postai cím: Akadémia Körút 4
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Péter
E-mail: kozbeszerzes@tenderinnovacio.hu
Telefon: +36 703798356
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.termostar.hu
I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biomassza-tüzelésű fűtőmű - HNT

Hivatkozási szám: EKR000802842021
II.1.2)Fő CPV-kód
45251200 Fűtőmű építési munkái
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Biomassza-tüzelésű fűtőmű tervezése, létesítése és a rendszerbe integrálása

A közbeszerzés keretében egy 25 MW beépített teljesítményű biomassza tüzelésű fűtőmű valósul meg megfelelő infrastruktúrával és technológiai elemekkel, ill. távhőrendszerbe integrálással.

A biomassza tüzelésű fűtőmű a Mindszenti körúton a Hrsz:8360/7 számú területen kialakítandó telephelyen kerül letelepítésre. A telephely jelenleg nem rendelkezik semmilyen közműellátottsággal (víz, csatorna, villamosenergia, gáz, távközlés, stb.), illetve nincs közúti kapcsolata.

Az egy műszaki egységet képező projekt két különböző forrásból kerül finanszírozásra, melynek forrásonként elszámolása biztosított.

Egyik, melynek fő berendezése egy 5 MW teljesítményű faapríték-tüzelésű forróvízkazán a kiszolgáló létesítményekkel (hídmérleg, labor, tüzelőanyag tároló, tüzelőanyag mozgatás (homlokrakodó) és feladás, füstgáz kezelés, kémény, hőkiadás, keringtető rendszer stb.) és üzemeltetési épületekkel, a nagyobb kazánt is magába fogadó kazánházzal, illetve az irodaépület a szociális létesítményekkel.

A másik főberendezése a 20 MW teljesítményű biomassza tüzelésű (faapríték, városi zöld biomassza, napraforgó maghéj) kazán, azok kiegészítő berendezései (tüzelőanyag ellátással, napraforgóhéj tüzelő és adagoló rendszerrel, hamu kezeléssel, füstgáz kezeléssel, kezelőpódiumokkal, vízoldali rendszerelemekkel kompletten, kazántápvízkészítés stb.) és kazánházi kapcsolódó rendszerei (elektromos rendszer és irányítástechnika, valamint az aprítéktároló rendszer és homlokrakodó).

Fentiek megvalósításához szükséges komplett tervezés: minden olyan előkészítő, engedélyezéshez köthető dokumentumok és tervek összefoglalóan engedélyes tervek, valamint a megvalósításhoz, kivitelezéshez és az átadáshoz, ill. beüzemeléshez, minden szakágra kiterjedően szükséges, összefoglalóan kiviteli tervek elkészítését tartalmazza, melyek a megépítéshez és beüzemeléshez szükségesek.

Az engedélyek és az elkészített kiviteli tervek alapján a kivitelezés megvalósítása, próbaüzem lefolytatása, előírt és garanciális mérések lefolytatása műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása az átadási dokumentumok rendelkezésre bocsátásával.

A részleteket a műszaki leírás és mellékletei (műszaki dokumentáció) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, a műszaki leírás, engedélyezési dokumentáció, valamint egyéb iratanyagok ajánlatkérő teljeskörű funkcionális elvárásait fogalmazza meg, azonban a megvalósítás módja tekintetétben Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban és szerződéstervezetben foglalt módon járhat el.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 5 332 634 330.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45251200 Fűtőmű építési munkái
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6000 Kecskemét, Mindszenti krt. Hrsz:8360/7. ingatlanon kialakításra kerülő beruházási terület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Biomassza-tüzelésű fűtőmű tervezése, létesítése és a rendszerbe integrálása

A közbeszerzés keretében egy 25 MW beépített teljesítményű biomassza tüzelésű fűtőmű valósul meg megfelelő infrastruktúrával és technológiai elemekkel, ill. távhőrendszerbe integrálással.

A biomassza tüzelésű fűtőmű a Mindszenti körúton a Hrsz:8360/7 számú területen kialakítandó telephelyen kerül letelepítésre. A telephely jelenleg nem rendelkezik semmilyen közműellátottsággal (víz, csatorna, villamosenergia, gáz, távközlés, stb.), illetve nincs közúti kapcsolata.

Az egy műszaki egységet képező projekt két különböző forrásból kerül finanszírozásra, melynek forrásonként elszámolása biztosított.

Egyik, melynek fő berendezése egy 5 MW teljesítményű faapríték-tüzelésű forróvízkazán a kiszolgáló létesítményekkel (hídmérleg, labor, tüzelőanyag tároló, tüzelőanyag mozgatás (homlokrakodó) és feladás, füstgáz kezelés, kémény, hőkiadás, keringtető rendszer stb.) és üzemeltetési épületekkel, a nagyobb kazánt is magába fogadó kazánházzal, illetve az irodaépület a szociális létesítményekkel.

A másik főberendezése a 20 MW teljesítményű biomassza tüzelésű (faapríték, városi zöld biomassza, napraforgó maghéj) kazán, azok kiegészítő berendezései (tüzelőanyag ellátással, napraforgóhéj tüzelő és adagoló rendszerrel, hamu kezeléssel, füstgáz kezeléssel, kezelőpódiumokkal, vízoldali rendszerelemekkel kompletten, kazántápvízkészítés stb.) és kazánházi kapcsolódó rendszerei (elektromos rendszer és irányítástechnika, valamint az aprítéktároló rendszer és homlokrakodó).

Fentiek megvalósításához szükséges komplett tervezés: minden olyan előkészítő, engedélyezéshez köthető dokumentumok és tervek összefoglalóan engedélyes tervek, valamint a megvalósításhoz, kivitelezéshez és az átadáshoz, ill. beüzemeléshez, minden szakágra kiterjedően szükséges, összefoglalóan kiviteli tervek elkészítését tartalmazza, melyek a megépítéshez és beüzemeléshez szükségesek.

Az engedélyek és az elkészített kiviteli tervek alapján a kivitelezés megvalósítása, próbaüzem lefolytatása, előírt és garanciális mérések lefolytatása műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása az átadási dokumentumok rendelkezésre bocsátásával.

A részleteket a műszaki leírás és mellékletei (műszaki dokumentáció) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, a műszaki leírás, engedélyezési dokumentáció, valamint egyéb iratanyagok ajánlatkérő teljeskörű funkcionális elvárásait fogalmazza meg, azonban a megvalósítás módja tekintetétben Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban és szerződéstervezetben foglalt módon járhat el.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3)M/2.1.pontja vonatkozásában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakági tervezőként(egész hónapban,min 0hó,max.36 hó) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3)M/2.2.pontja vonatkozásában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakági tervezőként (egész hónapban,min 0hó,max.36hó) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3)M/2.3.pontja vonatkozásában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakági területen (egész hónapban,min 0 hó,max.36 hó) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3)M/2.4.pontja vonatkozásában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakági területen (egész hónapban,min 0 hó,max.36 hó) / Súlyszám: 7,5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00010

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
Magyarázat:

Ajánlatkérő 2020.11.16. napján közzétett, 2020/S 223-549164 azonosítószámú ajánlati felhívással megindított, a Kbt. II. rész XV. Fejezet 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Biomassza-tüzelésű fűtőmű” tárgyában. A hivatkozott közbeszerzési eljárást ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. Az eljárásra vonatkozóan KSZ-53/1246/1/2021. iktatószámon a Miniszterelnökség támogató tartalmú záró tanúsítványt állított ki. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 2021.06.16. napján került kiküldésre, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény 2021.06.25 napján került közzétételre, 2021/S 121-321551 azonosítószámon.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Biomassza-tüzelésű fűtőmű

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosító szám: 11097875213
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 23513930
Fax: +36 23513931
Internetcím: http://www.sade.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 332 634 330.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladatok

Földmunkák

monolit beton és vasbeton szerkezetek építése

előregyártott elemes szerkezetek építése

kőműves szakipari munkák

szárazépítésű feladatok

hidegburkolás

bádogozási feladatok

lakatosszerkezeti munkák

nyílászáró szerkezetek beépítése

üvegezés

felületképzés

szigetelési munkák

árnyékolástechnika

épületvillamosság

épületautomatika

kertépítés és kertészet

gépészeti szerelés (egyebek mellett: épület gépészet, kazánok gyártása és szerelése, kazántechnológiai gépészeti

feladatok, gépészeti berendezések leszállítása és beszerelése)

technológiai szerelés

kazántechnológiai villamossági feladatok

kéménytechnika

irányítástechnika

kis- és középfeszültségű villamossági munkák

Erőművi azonosítási rendszer alkalmazásához kapcsolódó feladatok ellátása

Fuvarozás

daruzás

mérlegtechnika

minőségvizsgálatok

acél hegesztési tevékenység egy része

közműépítési feladatok egy része

aszfaltozás

egyéb burkolatépítési feladatok

veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése

biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok

talajmechanikai vizsgálatok

geodéziai feladatok

Őrzés, vagyonvédelmi feladatok

MV-É felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

MV-EN kódjelű felelős műszaki vezetői feladatok

EN-HŐ tervezési feladatok ellátása

EN-ME tervezési feladatok ellátása

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve,címe és adószáma: 1. EB Hungary Invest Kft., Magyarország 1107 Budapest, Fogadó utca 4.

13240567242

2. metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1107 Budapest, Fogadó Utca 4.

25422359244

3. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., Magyarország 2040 Budaörs, Szabadság Út 301

11097875213

4. Tarinox Kft, Magyarország 7030 Paks, Orgona Utca 10

23007510217

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2021