Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 678135-2022

06/12/2022    S235

Danmark-Vejle: Jordemoderhjælp

2022/S 235-678135

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Frost Lorenzen
E-mail: kfl@rsyd.dk
Telefon: +45 21598152
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=347949&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring forud for udbud af privat fødeklinik i Kolding

Sagsnr.: 22/2999
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85141100 Jordemoderhjælp
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forud for det kommende udbud af en privat fødeklinik i Kolding, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til centrale dokumenter i udbudsmaterialet for etablering og drift af en privat fødeklinik i Kolding.

Udkast til centrale dokumenter i udbudsmateriale for etablering og drift af privat fødeklinik i Kolding består af følgende høringsdokumenter:

* Udkast til kravspecifikation og løsningsbeskrivelse (Kontraktbilag 2)

* Udkast til kontrakten (eksklusiv øvrige kontrakbilag)

* Udkast til udbudsbetingelser

Ovenstående udkast til udbudsmateriale (kravspecifikation mv.) kan ligesom denne høringsguide downloades under "Dokumenter" i regionens E-sourcing system CTM. https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=REGIONSYDDK

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85141100 Jordemoderhjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Kolding

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forud for det kommende udbud af en privat fødeklinik i Kolding, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til centrale dokumenter i udbudsmaterialet for etablering og drift af en privat fødeklinik i Kolding.

Udkast til centrale dokumenter i udbudsmateriale for etablering og drift af privat fødeklinik i Kolding består af følgende høringsdokumenter:

* Udkast til kravspecifikation og løsningsbeskrivelse (Kontraktbilag 2)

* Udkast til kontrakten (eksklusiv øvrige kontrakbilag)

* Udkast til udbudsbetingelser

Hvis ovenstående udarbejdede udkast til udbudsmateriale indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om den private fødeklinik i Kolding, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Region Syddanmark vil især gerne have tilbagemeldinger på følgende forhold:

* Kan Leverandøren opfylde mindstekravene i Kontraktbilag 2?

Høringssvar bedes fremsendt via EU-Supplys besked-modul med mærket med ”Høringssvar ifm. udbud af privat fødeklinik i Kolding”.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er tirsdag d. 20. december 2022

II.2.14)Yderligere oplysninger

Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det udarbejdede udkast til udbudsmateriale på baggrund af de indkomne høringssvar forud for selve udbuddet.

Region Syddanmark er dog ikke forpligtiget til at tage højde for de indkomne høringssvar.

Bemærk i øvrigt at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/01/2023

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Høringssvar bedes fremsendt via EU-Supplys besked-modul med mærket med ”Høringssvar ifm. udbud af privat fødeklinik i Kolding”.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er tirsdag d. 20. december 2022

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/12/2022