Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67819-2023

03/02/2023    S25

Polen-Kłecko: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-067819

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kłecko
Nationale Identifikationsnummer: REGON 631259465
Postanschrift: Dworcowa 14
Ort: Kłecko
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-270
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Frąckowiak
E-Mail: przetargi@klecko.pl
Telefon: +48 614270125-301
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.klecko.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kłecko w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: RFZ.271.13.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Kłecko 3. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 100 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414 Koniński
Hauptort der Ausführung:

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Kłecko 3. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kłecko. Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie następujących odpadów: a) 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; b) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury; c) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych; d) 15 01 07 Opakowania ze szkła; e) 16 01 03 Zużyte opony; f) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; g) 17 01 02 Gruz ceglany; h) 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; i) 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; j) 20 01 10 Odzież; k) 20 01 11 Tekstylia; l) 20 01 39 Tworzywa sztuczne; m) 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny; n) 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji; o) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość Zamawiającego od instalacji) - K / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający mając możliwość samodzielnej oceny czy zaistniały przesłanki z ww. art., wyznacza termin 25 dni biorąc pod uwagę, iż jest to czas który da wykonawcom wystarczającą ilość czasu na przygotowanie oferty. Zamówienie nie ma skomplikowanej formuły i nie wymaga przygotowania równie skomplikowanej dokumentacji. Zamawiający przewidywał możliwość udzielenia zamówienia na wywóz odpadów wcześniej. W planie zamówień z dnia 12.01.2022 r. przewidywał on, że na przetarg zostanie przeznaczona kwota 800.000,00 zł netto. Bieżące zmiany sytuacji gospodarczej sprawiły, że konieczne stało się przeprowadzenie przetargu w procedurze powyżej progów unijnych. W latach ubiegłych Zamawiający przeprowadzał podobne przetargi w ostatnim kwartale roku kalendarzowego, kiedy miał już zabezpieczone na jego wykonanie środki, ale w procedurach poniżej progów unijnych. Należy ponadto wskazać, że zamówienie ma dla gminy charakter strategiczny.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 226-649954
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kłecko w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: URBIS Sp. z o.o.
Ort: Gniezno
NUTS-Code: PL414 Koniński
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 095 067.30 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023