Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67847-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2023/S 025-067847

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Nationale Identifikationsnummer: RO 4316422
Postanschrift: Strada: Coşbuc George, poet, nr. 6-16
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040532
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): IORDANA HUDISTEANU
E-Mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefon: +40 213360360
Fax: +40 213360360
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ps4.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord Cadru - Amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti

Referenznummer der Bekanntmachung: 4316422/2022/07
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928400 Stadtmobiliar
44400000 Diverse vorgefertigte Erzeugnisse und zugehörige Artikel
45111291 Erschließungsarbeiten
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
71421000 Landschaftsgärtnerische Gestaltung
77320000 Pflegearbeiten für Sportplätze
77340000 Baum- und Heckenschnitt
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Lista de activitati ce vor fi desfasurate in perioada de derulare a AC se regasesc descrise la niv. caietului de sarcini. Estimarile ale cant. min si max care ar putea fi solicitate pe durata întregului ac-cadru si a celor care ar putea face obiectul unui singur ctr subs dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata AC se regasesc in cadrul anexelor caietului de sarcini (la nivelul prezentei sunt limitate caracterele care pot fi completate).

Modif AC/ctr de achizitie pub, in cursul per. sale de valab., se va putea efectua in conditiile prev. la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al preved. din cadrul Instructiunilor ANAP. In derularea AC pot fi introduse tipologii noi de prod/serv/lucrari, in baza art. 221 alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 9 din Instr nr. 1/2021, tratate ca si modif. contractuale cu valoare scăzută- adaptări la context practic", care nu aduc atingere naturii generale a ctr/AC, care sunt in legatura cu ducerea la indeplinire a AC (necesare pentru eficientizarea procesului de implem a respectivului ctr din prisma Aut. Ctr şi/sau pentru îmbunătăţirea calităţii result. acestuia), in limita a 10% din valoarea AC.

Preţurile unitare în acest caz vor fi stabilite prin raportare la preţuri unitare similare din ctr, cu adaptările de rigoare.

Dacă nu există preţuri unitare similare pentru calcularea modif, se va lua în calcul rezonabilitatea prețului, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă natura prod., nivelul de calitate, provenienta după caz, precum și orce aspect care impactează prețul, la care se adaugă un profit rezonabil.

Caracterul rezonabil va fi evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sect respectiv de activ, astfel încât să reflecte faptul că achiziţia prod/serv/lucrarilor, ce fac obiectul modif., s-a făcut în condiţii de eficienţă ec şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ ce nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză.

Pe perioada de valabilitate a acordului-cadru Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul/optiunea de a suplimenta cantitatea de produse/servicii/lucrari estimata la nivelul documentatiei de atribuire cu pana la maxim 50% din cantitatea maxima estimata pentru acordul-cadru. Pretul produselor/serviciilor/lucrarilor care pot fi achizitionate suplimentar in baza prezentei clauze de revizuire este cel din propunerea financiara ce sta la baza acordului-cadru (ajustat dupa caz conform formula de ajustare).

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 010-020804

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1101
Bezeichnung des Auftrags:

CS 3

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Totul Verde
Nationale Identifikationsnummer: RO 14665500
Postanschrift: Strada Soseaua Berceni, Nr. 38A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041292
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@totulverde.ro
Telefon: +40 213322416
Fax: +40 213322446
Internet-Adresse: www.adp4.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 10 779 643.56 RON

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pentru indeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) si (4), art. 69 alin. (1) si (3), art. 123 alin. (2) si (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta.

DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de catre autoritatea contractanta in sectiunea dedicata acestuia.

De asemenea, raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului.

Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Autoritatea contractanta nu este obligata sa dea curs solicitarilor depuse dupa data limita de solicitare clarificari.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In situatia in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe acelasi loc (in primele 5), autoritatea contractanta va semna acordul-cadru cu toti cei clasati pe primele 5 locuri ale clasamentului.

Reluarea competitiei va avea la baza criteriul de atribuire aferent atribuirii acordului-cadru, urmand a se reoferta doar pretul.

Depunerea de oferte in cadrul reluarii competitiei se va face la sediul autoritatii contractante, conform informatiilor comunicate la nivelul invitatiei de depunere oferte in cadrul procesului de reofertare. La nivelul reofertarii, pretul unitar ce a stat la baza declararii ofertei ca fiind castigatoare va putea fi pastrat sau imbunatatit, si nu va putea fi marit.

Nota: Intrucat din motive tehnice imputabile SEAP nu poate fi bifat NU la reluarea competitiei prin SEAP, si tinand cont de faptul ca reluarea competitiei prin SEAP nu functioneaza la parametri tehnici necesari unui proces de reluare a competitiei/reofertare (se pot introduce doar preturi la nivelul SEAP, fara a putea fi depusa o oferta), ni s-a comunicat de catre reprezentantii ADR faptul ca la acest moment nu se poate debloca campul dar daca este absolut necesar ca reluarea competitiei sa se desfasoare offline sa solicitam la momentul reluarii competiei acest lucru – prin urmare, aceasta corelare tehnica la nivelul SEAP se va realiza la nivelul reluarii competitiei/reofertarii. In concluzie, reluarea competitiei nu se face prin SEAP.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lista de activitati ce vor fi desfasurate in perioada de derulare a AC se regasesc descrise la niv. caietului de sarcini. Estimarile ale cant. min si max care ar putea fi solicitate pe durata întregului ac-cadru si a celor care ar putea face obiectul unui singur ctr subs dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata AC se regasesc in cadrul anexelor caietului de sarcini (la nivelul prezentei sunt limitate caracterele care pot fi completate).

Modif AC/ctr de achizitie pub, in cursul per. sale de valab., se va putea efectua in conditiile prev. la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al preved. din cadrul Instructiunilor ANAP. In derularea AC pot fi introduse tipologii noi de prod/serv/lucrari, in baza art. 221 alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 9 din Instr nr. 1/2021, tratate ca si modif. contractuale cu valoare scăzută- adaptări la context practic", care nu aduc atingere naturii generale a ctr/AC, care sunt in legatura cu ducerea la indeplinire a AC (necesare pentru eficientizarea procesului de implem a respectivului ctr din prisma Aut. Ctr şi/sau pentru îmbunătăţirea calităţii result. acestuia), in limita a 10% din valoarea AC.

Preţurile unitare în acest caz vor fi stabilite prin raportare la preţuri unitare similare din ctr, cu adaptările de rigoare.

Dacă nu există preţuri unitare similare pentru calcularea modif, se va lua în calcul rezonabilitatea prețului, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă natura prod., nivelul de calitate, provenienta după caz, precum și orce aspect care impactează prețul, la care se adaugă un profit rezonabil.

Caracterul rezonabil va fi evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sect respectiv de activ, astfel încât să reflecte faptul că achiziţia prod/serv/lucrarilor, ce fac obiectul modif., s-a făcut în condiţii de eficienţă ec şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ ce nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză.

Pe perioada de valabilitate a acordului-cadru Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul/optiunea de a suplimenta cantitatea de produse/servicii/lucrari estimata la nivelul documentatiei de atribuire cu pana la maxim 50% din cantitatea maxima estimata pentru acordul-cadru. Pretul produselor/serviciilor/lucrarilor care pot fi achizitionate suplimentar in baza prezentei clauze de revizuire este cel din propunerea financiara ce sta la baza acordului-cadru (ajustat dupa caz conform formula de ajustare).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 10 953 826.91 RON
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Totul Verde
Nationale Identifikationsnummer: RO 14665500
Postanschrift: Strada Soseaua Berceni, Nr. 38A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041292
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@totulverde.ro
Telefon: +40 213322416
Fax: +40 213322446
Internet-Adresse: www.adp4.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

AA1 LA CS 3

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Necesitatea unor lucrari, servicii sau produse aditionale din partea contractantului/concesionarului initial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea motivelor economice sau tehnice si a inconvenientei sau a dublarii costurilor care implica schimbarea contractantului:.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 10 779 643.56 RON
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 10 953 826.91 RON