Dienstleistungen - 67847-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2023/S 025-067847

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Nationale Identifikationsnummer: RO 4316422
Postanschrift: Strada: Coşbuc George, poet, nr. 6-16
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040532
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): IORDANA HUDISTEANU
E-Mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefon: +40 213360360
Fax: +40 213360360
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ps4.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord Cadru - Amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti

Referenznummer der Bekanntmachung: 4316422/2022/07
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928400 Stadtmobiliar
44400000 Diverse vorgefertigte Erzeugnisse und zugehörige Artikel
45111291 Erschließungsarbeiten
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
71421000 Landschaftsgärtnerische Gestaltung
77320000 Pflegearbeiten für Sportplätze
77340000 Baum- und Heckenschnitt
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 010-020804

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1101
Bezeichnung des Auftrags:

CS 3

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lista de activitati ce vor fi desfasurate in perioada de derulare a AC se regasesc descrise la niv. caietului de sarcini. Estimarile ale cant. min si max care ar putea fi solicitate pe durata întregului ac-cadru si a celor care ar putea face obiectul unui singur ctr subs dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata AC se regasesc in cadrul anexelor caietului de sarcini (la nivelul prezentei sunt limitate caracterele care pot fi completate).

Modif AC/ctr de achizitie pub, in cursul per. sale de valab., se va putea efectua in conditiile prev. la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al preved. din cadrul Instructiunilor ANAP. In derularea AC pot fi introduse tipologii noi de prod/serv/lucrari, in baza art. 221 alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 9 din Instr nr. 1/2021, tratate ca si modif. contractuale cu valoare scăzută- adaptări la context practic", care nu aduc atingere naturii generale a ctr/AC, care sunt in legatura cu ducerea la indeplinire a AC (necesare pentru eficientizarea procesului de implem a respectivului ctr din prisma Aut. Ctr şi/sau pentru îmbunătăţirea calităţii result. acestuia), in limita a 10% din valoarea AC.

Preţurile unitare în acest caz vor fi stabilite prin raportare la preţuri unitare similare din ctr, cu adaptările de rigoare.

Dacă nu există preţuri unitare similare pentru calcularea modif, se va lua în calcul rezonabilitatea prețului, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă natura prod., nivelul de calitate, provenienta după caz, precum și orce aspect care impactează prețul, la care se adaugă un profit rezonabil.

Caracterul rezonabil va fi evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sect respectiv de activ, astfel încât să reflecte faptul că achiziţia prod/serv/lucrarilor, ce fac obiectul modif., s-a făcut în condiţii de eficienţă ec şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ ce nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză.

Pe perioada de valabilitate a acordului-cadru Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul/optiunea de a suplimenta cantitatea de produse/servicii/lucrari estimata la nivelul documentatiei de atribuire cu pana la maxim 50% din cantitatea maxima estimata pentru acordul-cadru. Pretul produselor/serviciilor/lucrarilor care pot fi achizitionate suplimentar in baza prezentei clauze de revizuire este cel din propunerea financiara ce sta la baza acordului-cadru (ajustat dupa caz conform formula de ajustare).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 10 953 826.91 RON
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Totul Verde
Nationale Identifikationsnummer: RO 14665500
Postanschrift: Strada Soseaua Berceni, Nr. 38A, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041292
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@totulverde.ro
Telefon: +40 213322416
Fax: +40 213322446
Internet-Adresse: www.adp4.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Necesitatea unor lucrari, servicii sau produse aditionale din partea contractantului/concesionarului initial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea motivelor economice sau tehnice si a inconvenientei sau a dublarii costurilor care implica schimbarea contractantului:.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 10 779 643.56 RON
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 10 953 826.91 RON